Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy towarów używanych

W każdym przedsiębiorstwie, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, pojawia się konieczność dokonania dostawy towarów używanych. Czasami są nimi towary użytkowane w ramach prowadzonej działalności takie jak zapasy czy maszyny, a czasem są to towary nabyte od osób trzecich. W tym momencie u każdego przedsiębiorcy będącego podatnikiem podatku od towarów i usług pojawia się pytanie – jak opodatkować te czynności.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług1) dostawa towarów używanych może być:

- albo zwolniona od opodatkowania;
- albo opodatkowana na zasadzie VAT-marża
- albo opodatkowana na zasadach ogólnych.

Poniżej zostanie przedstawiona charakterystyka powyższych przypadków.

Dostawa towarów używanych objęta zwolnieniem przedmiotowym

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zwolnienie od opodatkowania dostawy towarów używanych, do których zaliczamy:

- budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat oraz
- wszelkie pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.2)

Dostawa powyższych towarów korzysta ze zwolnienia, jeżeli dokonującemu ich dostawy nie przysługiwało przy nabyciu tych towarów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.3) Należy przy tym zaznaczyć, iż powyższe zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.4)

Jednakże powyższego zwolnienia nie stosuje się do dostawy budynków i budowli lub ich części, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej, a podatnik:

1) miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków;
2) użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.5)

Wypada w tym miejscu wspomnieć, iż na gruncie przepisów o podatku dochodowym środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3 500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.6) Budynki (lokale) i budowle, na gruncie przepisów o podatku dochodowym, uważa się za ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.7)

Należy wskazać, iż zwolnienie od opodatkowania towarów używanych jest rezultatem przyjęcia przez IV dyrektywę zasady, iż zwolniona jest od opodatkowania dostawa towarów, przy nabyciu których podatnik nie miał prawa do odliczenia.8)

Pamiętać należy, iż zwolniona od opodatkowania jest dostawa tylko tych towarów używanych, które były faktycznie używane przez podatnika dokonującego ich dostawy przez przynajmniej pół roku.9) Tym samym dla uznania danego towaru za używany nie jest wystarczającą przesłanką sam fakt posiadania go przez określony przepisami czas, istotne jest aby w tym czasookresie był faktyczne wykorzystywany. Przy czym należy wskazać, iż dla uznania, iż towar był używany przez dostawcę, a tym samym do uznania go za towar używany - istotny jest stan faktyczny, przejawiający w faktycznym używaniu danego towaru. Nieistotnym zaś jest tytuł tego używania.

Powyższa zasada jednakże nie dotyczy towarów używanych w postaci budynków i budowli – w przypadku takich towarów wystarczającą przesłanką dla uznania ich za towary używane jest jedynie upływ normatywnego okresu ich posiadania.

Dostawa towarów używanych opodatkowana na zasadach szczególnych – VAT-marża

Przepisy o VAT przewidują, iż w przypadku, gdy dostawa towarów używanych nie korzysta ze zwolnienia, o którym była mowa powyżej – dostawa taka podlega opodatkowaniu na szczególnych zasadach. Powyższa zasada dotyczy jedynie tych towarów używanych, które można uznać za ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, a nie będące zarazem dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi, antykami, metalami szlachetnymi bądź kamieniami szlachetnymi.10) Przynależeć tu może każde ruchome dobro materialne, które nie jest towarem fabrycznie nowym i które zarazem nie uległo całkowitemu zużyciu – a więc nie będzie stanowił towaru używanego tylko ten towar, który ulega zużyciu na skutek jednostkowego użycia albo który utracił w skutek używania swoje właściwości.11) Przez towary używane, opodatkowane na zasadach VAT-marża, rozumieć należy wszelkie rzeczy ruchome niezależnie od tego czy były używane przez dokonującego ich dostawy podatnika, czy też zosta...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »