Zakup samochodu w krajach spoza Unii Europejskiej – import samochodów

Przywóz towarów z krajów spoza Unii Europejskiej jest uważany za import towarów. W przypadku importu samochodów istnieje obowiązek zapłaty cła, podatku VAT oraz akcyzy (w przypadku samochodów osobowych). Podstawą obliczenia cła będzie wartość celna pojazdu. Z kolei wartość celna powiększona o kwotę cła posłuży do obliczenia kwoty podatku akcyzowego, a wartość celna powiększona o kwotę cła i kwotę podatku akcyzowego – do naliczenia podatku VAT.

Stawki celne obowiązujące przy imporcie samochodów do UE z krajów trzecich znajdują się w Taryfie Celnej Wspólnot Europejskich. Generalnie, samochody osobowe (pozycja 8703) importowane do UE z krajów trzecich np. USA, Japonii, i innych, obciążone są stawką celną w wysokości 10% niezależnie od pojemności i rodzaju silnika oraz wieku pojazdu.

W ramach umów preferencyjnych, które zostały zawarte pomiędzy UE, z niektórymi krajami, stawki celne na samochody zostały obniżone i wynoszą przykładowo dla Turcji, Mołdawii, Bułgarii, Rumunii, Szwajcarii – 0%.

Dowodem odprawy celnej jest dokument SAD. Z tym dowodem odprawy i pozostałymi dokumentami (faktura, rachunek lub umowa kupna-sprzedaży, karta pojazdu (np. Brief), dowód rejestracyjny lub potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu w kraju jego pochodzenia, wyciąg ze świadectwa homologacji) importer udaje się do Wydziału Komunikacji w celu zarejestrowania samochodu, zgodnie z polskim Prawem o ruchu drogowym.

Podatek od towarów i usług

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi import samochodów, który opodatkowany jest stawką podatku VAT 22%.

Podatnikami podatku VAT przy imporcie samochodów są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną,

Obowiązek podatkowy

W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy w imporcie towarów, co do zasady, powstaje z chwilą powstania długu celnego. W przypadku towarów objętych procedurą tranzytu wystąpi on w chwili zakończenia tranzytu.

Miejsce opodatkowania

W szóstej dyrektywie UE import towarów rozumiany jest jako wprowadzenie towarów z terytorium państw trzecich na terytorium wspólnoty. W celu doprecyzowania, w którym z krajów członkowskich ma nastąpić opodatkowanie z tego tytułu wskazano, że miejscem importu (jego opodatkowania) jest państwo członkowskie, na terytorium którego znajdują się samochody w momencie ich wprowadzenia na terytorium Wspólnoty. Np. Jeżeli sprowadzamy samochód z Kanady i miejscem wwiezienia go na terytorium Wspólnoty będzie port w Hamburgu, to powinniśmy wszelkie opłaty i podatki zapłacić w Hamburgu. Jednak Import tego samochodu będzie opodatkowany w Polsce, a nie w Niemczech, pod warunkiem, że samochód zostanie objęty procedurą tranzytu z Niemiec do Polski.

Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są samochody opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

Ponadto podstawa opodatkowania obejmuje, o ile elementy takie nie zostały do niej włączone: prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego samochody są importowane. Elementy te wlicza się do podstawy opodatkowania, również gdy powstają one w związku z transportem do innego miejsca przeznaczenia na terytorium Wspólnoty, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu.

Do podstawy opodatkowania dolicza się także określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów.

Zasady wymiaru i poboru podatku VAT

Organem obowiązanym do poboru podatku należnego z tytułu importu towarów jest naczelnik urzędu celnego.

Podatnicy są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek. Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »