Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

W jakim terminie i w jakiej kwocie przysługuje nam zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jeśli w deklaracji VAT-7 wykażemy:

— podatek naliczony od zakupu maszyn i samochodów ciężarowych, które zostaną wpisane do rejestru środków trwałych spółki i przyjęte do używania dopiero w przyszłym kwartale,
— podatek naliczony od nabycia towarów i usług pozostałych,
— świadczenie usług poza terytorium kraju (poz. 21 deklaracji)
— oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22%?

Zgodnie z treścią art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje trzy terminy dokonania zwrotu:

— 60 dni,
— 180 dni,
— 25 dni.

Podatnik może uzyskać w terminie 60 dni zwrot różnicy podatku w wysokości, która nie przekracza sumy:

— wartości podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy,

— 22% obrotu opodatkowanego stawkami niższymi niż 22% (0%, 3%, 7%),

— 22% obrotu z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju. (W myśl art. 86 ust. 8 pkt. 1 ustawy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiadał dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami).

Ponadto wspomnieć należy, że zgodnie z art. 87 ust. 3a do powyżej wymienionego limitu zwrotu wlicza się również obrót z tytułu zaliczek związanych z eksportem towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, pod warunkiem przedstawienia w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego w kwocie odpowiadającej kwocie podatku, jaka byłaby należna, gdyby obrót ten dotyczył dostawy towarów na terytorium kraju, do czasu przedstawienia dokumentów potwierdzających eksport towarów albo wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, objętych tą należnością.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »