Co daje faktura pro forma?

Przepisy dotyczące VAT nie przewidują, w celu dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu, wystawiania faktur pro forma, które nie są dokumentami księgowymi. Wyraźne oznaczenie takiego dokumentu terminem pro forma sprawia, iż nie można mu przypisać cech faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający go wskazuje jednoznacznie, że nie jest to faktura. Wystawienie takiego dokumentu nie zwalnia podatnika z obowiązku wystawienia faktury dokumentującej dokonane dostawy, wykonane usługi bądź otrzymanie całości lub części należności przed dostawą lub wykonaniem usługi.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, za fakturę uznawany jest dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Faktura – jak mówi art. 106e ust. 1 powołanej ustawy – powinna zawierać m.in.:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny ją identyfikuje,
 • personalia lub nazwy podatnika i nabywcy towarów i usług wraz z ich adresami,
 • numery NIP stron transakcji,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • miarę i ilość dostarczonych towarów lub zrealizowanych usług,
 • ich cenę jednostkową,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług netto,
 • stawkę i kwotę podatku,
 • kwotę należności (kwotę brutto).

Ustawodawca definiując pojęcie faktury wskazuje więc enumeratywnie jakie dane musi zawierać ów dokument, aby możliwe było uznanie go za fakturę. Wśród nich nie znajduje się oznaczenie „Faktura” bądź „Faktura VAT”, choć w przeszłości takie sformułowanie było niezbędne.

 

 

Co to jest faktura pro forma?

Czym więc jest dokument, który nie został oznaczony jako faktura (bo podatnik nie ma takiego obowiązku), lecz zawiera elementy, które wymagane są dla faktury w świetle art. 106e ust. 1 ww. ustawy – w tym stawkę i kwotę podatku. Jest to faktura pro forma. Jest ona w praktyce gospodarczej często stosowana. Jej istnienie nie jest jednak usankcjonowane w przepisach prawa podatkowego ani dotyczących dokumentacji księgowej. Ponieważ faktury pro forma nie są w nich wspomniane, nie mogą być dokumentami księgowymi. W konsekwencji faktura taka nie może zostać ujęta z jednej strony w rejestrze sprzedaży, z drugiej zaś w księdze rachunkowej (podatkowej księdze przychodów i rozchodów) oraz nie można się nią posłużyć w jakimkolwiek celu podatkowym.

Warto tutaj wspomnieć o art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Regulacja taka może budzić niepokój podatników VAT, którzy odniosą ją do faktury pro forma. Jednak należy raz jeszcze podkreślić, że nie jest to dokument księgowy a więc jego wystawienie i otrzymanie jest obojętne dla kwestii jakiegokolwiek podatku. Jego wystawca nie jest zobowiązan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »