Opodatkowanie umowy forfaitingu – skutki w CIT, VAT i PCC

Etymologia terminu „forfaiting” jest niejednoznaczna. Nazwa ta została wypromowana w USA, ale niestety nie wywodzi się z kręgu angielskiej kultury językowej. W języku angielskim rzeczownik „the forfeit” oznacza: grzywnę, zastaw. Nazwa forfaitingu wywodzi się z języka francuskiego. Francuski rzeczownik „le forfait” ma trojakie znaczenie. Po pierwsze, oznacza on zbrodnię, po drugie, grzywnę, a po trzecie , ryczałt, umowę ryczałtową.

W języku francuskim termin „forfaiting” określa się jako „le forfaitage”. Amerykańska doktryna szybko „zaadoptowała” pojęcie „le forfait” dodając tylko końcówkę „ing” – forfaiting. Z forfaitingu korzystają szczególnie duże przedsiębiorstwa eksportowe, sprzedające towary za granicę importerom w dużych, hurtowych ilościach.

Usługi forfaitingu w Polsce

W orzecznictwie polskich sądów administracyjnych umowę forfaitingu definiuje się jako nabycie przez instytucję forfaitingową (podmiot zawodowo trudniący się świadczeniem takich usług – bank, instytucja finansowa, towarzystwo ubezpieczeniowe, tzw. forfaiter) od eksportera (forfaitysty) oznaczonej wierzytelności pieniężnej przysługującej temu eksporterowi z tytułu sprzedaży, dostawy lub usługi świadczonej nabywcy (dłużnikowi), w zamian za określoną kwotę odpowiadającą wierzytelności, pomniejszoną o prowizję instytucji forfaitingowej, a w relacji dłużnik – forfaiter, powiększoną o umownie ustalone oprocentowanie.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym

Z uwagi na to, że umowa forfaitingu jest umową przenoszącą na forfaitera określoną wierzytelność (prawo majątkowe) bez świadczenia przez niego jakichkolwiek dodatkowych usług i bez zawierania umowy o dalszą współpracę, zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o sprzedaży praw majątkowych. W myśl ustawy o CIT przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Wartość rynkową  rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. W przypadku kiedy wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wzywa strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określa wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający. Tak więc, w umowie forfaitingu przychodem przedsiębiorcy ze sprzedaży wierzytelności będzie cena ustalona przez strony umowy forfaitingowej.

<...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »