Zasady przyznawania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

W przepisach prawa podatkowego znajduje się szereg ulg, które stanowią niewątpliwą zachętę dla podatników do skorzystania z możliwości obniżenia podstawy opodatkowania bądź wysokości podatku poprzez zastosowanie zwolnień, odliczeń, obniżek czy też zmniejszeń. Jedną z takich ulg jest wynikająca z art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, z późn. zm.), ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

a) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska;
b) zakup i zainstalowanie:

- deszczowni,
- urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
- urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód),

jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ulga inwestycyjna przysługuje wyłącznie podatnikom podatku rolnego co wynika wprost z art. 13 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, tzn. tym podmiotom, które są zobowiązane do opłacania podatku rolnego z tytułu ciążącego na nich obowiązku podatkowego. Będą to więc osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Ulga przy budowie lub modernizacji budynku inwentarskiego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku rolnym ulga inwestycyjna przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na m.in. budowę i modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich. Nie będzie zatem możliwe przyznanie ulgi inwestycyjnej w sytuacji kiedy podatnik posiada budynek, w którym nie prowadzi działalności rolniczej w zakresie chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich np. będzie to budynek stodoły, który z zasady przeznaczony jest do gromadzenia słomy. O ile nie powinno budzić wątpliwości zdefiniowanie pojęcia „budowa” o tyle z definicją „modernizacji” mogą być już większe problemy. Poprzez modernizację należy rozumieć taki zakres prac, który w konsekwencji doprowadzi do udoskonalenia obiektów budowlanych (budynków) poprzez wprowadzenie zmian w samej konstrukcji budynku lub zainstalowanie nowych urządzeń bądź unowocześnienie starych, stanowiących wyposażenie tych obiektów. Dla przykładu takimi inwestycjami będą np. zainstalowanie sprzętu do mechanicznego usuwania obornika bądź zainstalowanie schładzarki do mleka.

Ulga przy budowie lub modernizacji obiektów służących ochronie środowiska

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »