Cesja umowy leasingu a podatek dochodowy

Umowa cesji praw i obowiązków stanowi swoistą konstrukcję prawną przewidzianą w prawie cywilnym. Prowadzi ona do zmiany osoby uprawnionej do działania jako strona transakcji gospodarczej. Regulacje zawarte w przepisach podatkowych nie określają konsekwencji przeniesienia praw i obowiązków na skutek cesji umowy leasingu.

Określając podatkowe konsekwencje cedowania praw i obowiązków korzystającego z przedmiotu leasingu, organy podatkowe przyjmują powszechnie, że cesja takiej umowy nie przenosi na nabywcę (cesjonariusza) uprawnień i obowiązków podatkowych.

Przystąpienie do umowy leasingu

W interpretacji indywidualnej z 14 grudnia 2010 r. (sygn. ILPB3/423-758/10-2/MM ) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że przystąpienie do umowy leasingu nowego korzystającego oznacza, iż w pełni uzasadnionym staje się konieczność zbadania, czy na dzień cesji, aneksu lub porozumienia umowa ta stanowi dla tego podmiotu podatkową umowę leasingową. Nie można bowiem mówić o kontynuacji podatkowej umowy leasingowej w sytuacji, gdy korzystającym został nowy podatnik i przystępuje on do umowy, której okres obowiązywania jest już krótszy, niż w momencie podpisywania jej przez pierwszego korzystającego.
Organy podatkowe przyjmują stanowisko, że dokonanie cesji umowy leasingu zawartej pierwotnie z cedentem (zbywcą praw), prowadzi po stronie nabywcy do przejęcia wyłącznie praw i obowiązków cywilnoprawnych dotychczasowego leasingobiorcy, co nie uprawnia go do przejęcia praw i obowiązków o charakterze podatkowym. Umowę cesji na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy traktować zatem jako zawarcie nowej umowy leasingu, a co za tym idzie nabywca winien zbadać czy na dzień nabycia  praw ze scedowanej umowy umowa ta spełnia przesłanki do uznania jej za leasing operacyjny.

Przesłanki leasingu

Tym samym niezbędna staje się analiza treści art. 17a pkt 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej finansującym, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie,...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »