Rozliczenie wydatków na ulepszenie środka trwałego

Pytanie podatnika: Jak rozliczyć poniesione wydatki na adaptację pomieszczeń, które wykorzystywane są dla prowadzenia działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2009 r. (data wpływu 16 listopada 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia poniesionych wydatków na adaptację pomieszczeń w budynku wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia poniesionych wydatków na adaptację pomieszczeń w budynku wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie handlu i konfekcjonowania artykułów spożywczych głównie słodyczy. Prowadzi działalność w pomieszczeniach gospodarczych, które wiele lat temu rodzice przekazali w formie darowizny zarówno Wnioskodawcy jaki i jego rodzeństwu. W skład darowizny wchodził dom mieszkalny, pomieszczenia gospodarcze oraz grunt. Wnioskodawca jest współwłaścicielem w 1/3 całości. Na zasadzie przyzwolenia przez rodzeństwo wykorzystuje budynek gospodarczy w całości do prowadzenia działalności gospodarczej, bez wprowadzania go do ewidencji środków trwałych. W przyszłości współwłaściciele planują dokonać wyodrębnienia własności każdego z nich z trojga.

Podczas kontroli Sanepidu Wnioskodawca otrzymał nakaz wykonania niezbędnych prac budowlanych w tym budynku, które polegały na położeniu posadzki, wymianie okna, wykonaniu hydrauliki, malowaniu itp. Wydatki na dostosowanie obiektu do zaleceń wynosiły 7.000 zł.

Wnioskodawca pomieszczenia wykorzystuje jako magazyn oraz dokonuje w nich konfekcjonowania artykułów spożywczych.

Pismem z dnia 29 stycznia 2010 r. (data wpływu 1 lutego 2010 r.) Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony stan faktyczny informując, iż w budynku wykorzystywanym do prowadzenia działalność gospodarczej przedmiotowe prace budowlane polegały na:

- położeniu posadzki: na wylewkę betonową położono płytki lastrykowe. Wcześniej na wylewce nie znajdował się żaden materiał wykończeniowy. Koszty wykonania ww. prac wynosił ok. 5.000 zł,
- wymianie okna: okno metalowe zostało wymienione na plastikowe. Koszt wymiany ok. 1.000 zł,
- wykonaniu prac hydraulicznych: do istniejącej instalacji hydraulicznej zamontowano dodatkowy zlew z ciepłą i zimą wodą. Kosz ww. prac ok. 500 zł,
- malowanie pomieszczeń: stare nawierzchnie ścian zostały odnowione i pomalowane. Koszt wykonania prac ok. 1.000 zł.

Ponadto Wnioskodawca poinformował, iż wcześniej budynek ten był przeznaczony tylko do konfekcjonowania artykułów spożywczych.

Wszystkie ww. prace zostały wykonane w celu adaptacji pomieszczenia na hurt spożywczy zgodnie z zaleceniami Sanepidu w celu uzyskania zezwolenia na handel hurtowy artykułami spożywczymi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jak rozliczyć poniesione wydatki na adaptację pomieszczeń, które wykorzystywane są dla prowadzenia działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki budowlane winien zaliczyć bezpośrednio w koszty, ponieważ są związane z budynkiem wykorzystywanym w działalności gospodarczej a nie wprowadzonym do ewidencji środków trwałych co uniemożliwia zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów przez amortyzację.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W powołanym przepisie art. 22 ust. 1 ustawodawca nie wskazuje enumeratywnie, jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia związku przyczynowo-skutkowego tzn. poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, bądź funkcjonowanie tego źródła przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że podatnik wykaże, iż zostały one w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów.

A zatem kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki: zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodu, tzn. pozostają w racjonalnym związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami oraz nie zostały wymienione w art. 23 ustawy zawierającym katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów.

Kosztem ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »