Wypłata dodatku za rozłąkę nie podlega PIT

Pytania podatnika: 1. Czy dodatek za rozłąkę w wysokości diety za czas podróży służbowej na obszarze kraju za każdy dzień dla osób oddelegowanych, którym pracodawca finansuje koszt zakwaterowania i którzy nie mają możliwości codziennego powrotu do miejsca zamieszkania, korzysta na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zwolnienia opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu, określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem będzie zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16? 3. Czy przedłużenie okresu trwania czasowego przeniesienia spowoduje utratę zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 18?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.10.2009 r. (data wpływu 28.10.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty pracownikom dodatku za rozłąkę oraz zwrotu kosztów przejazdu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.10.2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty pracownikom dodatku za rozłąkę oraz zwrotu kosztów przejazdu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wykonawcą robót budowlano-montażowych w ramach realizacji różnych projektów budowlanych. Firma realizuje budowy na terenie całego kraju w zależności od powierzonych jej zleceń. W związku z realizacją tych zleceń Wnioskodawca jest zmuszony do oddelegowania swoich pracowników w miejsca wykonywanych prac. Oddelegowanym pracownikom Spółka wynajmuje noclegi na cele zbiorowego zakwaterowania, które są opodatkowane w wysokości powyżej 500 zł na każdego pracownika.

Wnioskodawca zamierza wypłacać pracownikom dodatek za rozłąkę, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 18. Wobec powyższego Spółka podpisze z oddelegowanymi pracownikami porozumienie, wskazujące miejsce czasowe wykonywania obowiązków służbowych poza dotychczasowym miejscem pracy i miejscem ich zamieszkania oraz wprowadzi aneksem do regulaminu wynagradzania, stosowne zapisy przewidujące wypłatę dodatku za rozłąkę w wysokości diety za każdy dzień (obecnie 23 zł).

Wnioskodawca w regulaminie wynagradzania chce posłużyć się tożsamym brzmieniem z Zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 sierpnia 1990 roku.

Pracownikowi będzie przysługiwał zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem.

Z uwagi na fakt, iż czas realizacji zleceń może ulec wydłużeniu, porozumienie między pracownikiem a Spółką może zostać przedłużone na okres dłuższy, niż planowany pierwotnie.

Oddelegowani pracownicy zrezygnowali z naliczania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy dodatek za rozłąkę w wysokości diety za czas podróży służbowej na obszarze kraju za każdy dzień dla osób oddelegowanych, którym pracodawca finansuje koszt zakwaterowania i którzy nie mają możliwości codziennego powrotu do miejsca zamieszkania, korzysta na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zwolnienia opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu, określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem będzie zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16?
3. Czy przedłużenie okresu trwania czasowego przeniesienia spowoduje utratę zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 18?

Zdaniem Wnioskodawcy, dodatek za rozłąkę, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wolny od podatku do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Uzasadnieniem powyższego jest to, iż strony umowy o pracę ustalą, że pracownik będzie wykonywał pracę czasowo poza miejscem stałego wykonywania obowiązków pracowniczych oraz poza miejscem zamieszkania, zostanie on czasowo przeniesiony w celu wykonywania tych obowiązków i w związku z tym zostanie mu przyznany dodatek za rozłąkę, wynikający z wewnętrznego aktu prawa pracy tj. regulaminu wynagradzania oraz z zawartego porozumienia wówczas zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 18 cyt. ustawy przysługujący mu dodatek jest wolny od podatku dochodowego.

W opinii Wnioskodawcy, zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu, określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem będzie zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 zgodnie z § 8 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Według Wnioskodawcy, przedłużenie okresu czasowego przeniesienia nie spowoduje utraty zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 18, z uwagi na fakt, iż przepisy prawa pracy, ani przepisy podatkowe nie regulują tego zagadnienia, czyli okresu na jaki można przenieść pracownika do wykonywania obowiązków służbowych w innej miejscowości. Fakt ten regulują jedynie przepisy dotyczące pracowników państwowych lub mundurowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej prz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »