MF: Przeniesionym czasowo przysługuje zwolnienie

Pytanie podatnika: Czy przyznany dodatek za rozłąkę podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 6 kwietnia 2009 r., Nr ILPB2/415-45/09-2/AJ, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów, uznającą za nieprawidłowe stanowisko Pana Ł.Ż. (Wnioskodawcy) przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2008 r. (data wpływu 13 stycznia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego, gdyż stwierdza jej nieprawidłowość.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu – działając na podstawie § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) – wydał w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną Nr ILPB2/415 45/09-2/AJ, dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dodatku za rozłąkę żołnierzy zawodowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od dnia 23 czerwca 2001 r. Wnioskodawca pełni zawodową służbę wojskową. W dniu 12 lutego 2008 r. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wyznaczył Wnioskodawcę na stanowisko służbowe w podległej mu jednostce organizacyjnej w garnizonie Warszawa, z terminem kadencji od dnia 1 marca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. Zgodnie z powyższym, w dniu 3 marca 2009 r. Wnioskodawca rozpoczął pracę w Warszawie. Posiadając jednak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w Poznaniu nie przesiedlił się z rodziną do nowego miejsca pełnienia służby, czym na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe (Dz. U. Nr 140, poz. 1487 ze zm.) nabył prawo do tzw. „dodatku za rozłąkę”.

W związku z powyższym, w dniu 20 marca 2008 r. Szef Sztabu Generalnego WP wydał decyzję administracyjną przyznającą Wnioskodawcy przedmiotowy dodatek w wysokości jednorazowej diety za każdy dzień wykonywania zadań służbowych. Wnioskodawca wskazał, że na dzień złożenia wniosku na stałe zamieszkiwał wraz z rodziną, korzystając w dniach roboczych z zakwaterowania czasowego w wojskowym hotelu „pracowniczym”.

Na podstawie § 14 ust. 1 cytowanego wcześniej rozporządzenia, przedmiotową kwotę diety ustala się w wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Wykonywanie obowiązków służbowych przez żołnierzy ma charakter kadencyjny. Żołnierz otrzymuje decyzję na pełnienie służby na stanowisku służbowym w danej miejscowości przez z góry określony czas. Często nie przesiedla rodziny, bowiem następny kontrakt może oznaczać kolejne przesiedlenie do jeszcze innej miejscowości. Przede wszystkim dodatek przysługuje żołnierzom, którzy nie przesiedlili rodziny, wyłącznie w dniach wykonywania zadań służbowych poza miejscem stałego zamieszkania. Nie przysługuje natomiast w sytuacji, gdy żołnierz lub jego małżonek posiada dom lub samodzielny lokal mieszkalny albo jest zameldowany na pobyt stały. Powyższe potwierdza czasowy charakter przeniesienia żołnierzy uprawnionych do dodatku za rozłąkę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przyznany Wnioskodawcy dodatek za rozłąkę podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »