PIT-11 pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

Pytania podatnika: 1. Czy w pozycji 39 „Dochód zwolniony od podatku” druku PIT-11 za 2009 rok (wersja 17) należy wykazać całość uzyskanych przez pracownika dochodów (zwolnionych w Polsce w myśl umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku) pomniejszonych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych o przychód wolny od podatku w kwocie odpowiadającej 30% diety (określonej w odrębnych przepisach) za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy? 2. Czy w pozycji 39 druku PIT-11 należy wykazać całość uzyskanych przez pracownika dochodów (zwolnionych w Polsce) bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą 30% diet określonej w odrębnych przepisach za każdy dzień pobytu za granicą (o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych)?

3. Czy wykazane w pozycji 39 dochody powinny być pomniejszone o koszty uzyskania przychodów wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy należy ww. koszty uzyskania przychodów wykazać odrębnie w pozycji 37 „koszty uzyskania przychodów” druku PIT-11?

4. Czy w poz. 76 „składki na ubezpieczenie społeczne, podlegające odliczeniu od dochodu” i w poz. 78 „składki na ubezpieczenie zdrowotne, podlegające odliczeniu od podatku” druku PIT-11 należy wykazać odpowiednio składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odprowadzone do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, których podstawę stanowi dochód (przychód) zwolniony na podstawie przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec? A jeżeli nie należy wykazywać tych pozycji na druku PIT-11, to czy należy dołączyć pracownikowi dodatkową informację o powyższych kwotach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17.09.2009 r. (data wpływu 21.09.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie poprawności wypełnienia deklaracji PIT-11 dla pracowników oddelegowanych do pracy do Niemiec - jest:

- prawidłowe - odnośnie sposobu ustalenia wysokości dochodu zwolnionego wykazywanego w informacji PIT-11,
- nieprawidłowe - odnośnie sposobu wykazania w informacji PIT-11 składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

UZASADNIENIE

W dniu 21.09.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie poprawności wypełnienia deklaracji PIT-11 dla pracowników oddelegowanych do pracy do Niemiec.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zatrudnia pracowników, których następnie oddelegowuje do pracy w Niemczech. Spółka jest zwolniona z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów uzyskanych przez pracowników z pracy wykonywanej poza terytorium Polski zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w świetle umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, dochody wypłacane przez Spółkę podlegają opodatkowaniu na terenie Niemiec - w Polsce stanowią dochód zwolniony z opodatkowania). Pobyt każdego z pracowników w Niemczech przekroczył łącznie 183 dni 2009 roku.

Na Spółce jako płatniku ciąży obowiązek sporządzenia i przesłania w ustawowym terminie informacji PIT-11 zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy w pozycji 39 „Dochód zwolniony od podatku” druku PIT-11 za 2009 rok (wersja 17) należy wykazać całość uzyskanych przez pracownika dochodów (zwolnionych w Polsce w myśl umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku) pomniejszonych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych o przychód wolny od podatku w kwocie odpowiadającej 30% diety (określonej w odrębnych przepisach) za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy?
2. Czy w pozycji 39 druku PIT-11 należy wykazać całość uzyskanych przez pracownika dochodów (zwolnionych w Polsce) bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą 30% diet określonej w odrębnych przepisach za każdy dzień pobytu za granicą (o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych)?
3. Czy wykazane w pozycji 39 dochody powinny być pomniejszone o koszty uzyskania przychodów wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy należy ww. koszty uzyskania przychodów wykazać odrębnie w pozycji 37 „koszty uzyskania przychodów” druku PIT-11?
4. Czy w poz. 76 „składki na ubezpieczenie społeczne, podlegające odliczeniu od dochodu” i w poz. 78 „składki na ubezpieczenie zdrowotne, podlegające odliczeniu od podatku” druku PIT-11 należy wykazać odpowiednio składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odprowadzone do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, których podstawę stanowi dochód (przychód) zwolniony na podstawie przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec? A jeżeli nie należy wykazywać tych pozycji na druku PIT-11, to czy należy dołączyć pracownikowi dodatkową informację o powyższych kwotach?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki w pozycji 39 druku PIT-11 należy wykazać wartość uzyskanych przychodów pracownika (zwolnionych w Polsce w myśl umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami) pomniejszonych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych o przychód wolny od podatku w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w odrębnych przepisach za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy i pomniejszony o koszty uzyskania przychodów, gdyż w poz. 39 należy wykazać, jak nazwa rubryki wskazuje dochód a nie przychód. Natomiast w pozycji 76 i 78 druku PIT-11 nie należy wykazywać odpowiednio składek na ubezpieczenie społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, których podstawę stanowi dochód (przychód) zwolniony na podstawie przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec zgodnie z treścią objaśnienia do formularza PIT-11 punkt 6: w poz. 76-78 nie wykazuje się składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie przepisów ustawy lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ale z uwagi na fakt, że na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27b ust. 1 pkt 1 ograniczenie w odliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, może mieć zastosowanie jedynie do dochodów zwolnionych ustawowo a nie na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Spółka powinna zapoznać pracownika o kwotach zapłaconych składek i załączyć do przekazywanego pracownikowi druku PIT-11 dodatkową informację o tych kwotach.

Zdaniem Spółki ograniczenie w odliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w przypadku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która przewiduje...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »