Program motywacyjny nie jest sprzedażą premiową

Pytania podatnika: 1. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, możliwe jest uznanie Programu za działania mające charakter sprzedaży premiowej w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 updof? 2. Czy w związku z powyższym, nagrody związane z uczestnictwem w Programie wypłacane Aktualnym Klientom nie prowadzącym działalności gospodarczej, podlegają zryczałtowanemu, 10% podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 updof, jeśli ich jednorazowa wartość przekracza kwotę 760 zł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 01.06.2009 r. (data wpływu 09.06.2009 r.) oraz piśmie z dnia 09.06.2009 r. (data nadania 09.07.2009 r., data wpływu 13.07.2009 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 02.07.2009 r. (data nadania 02.07.2009 r., data odbioru 09.07.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z programem motywacyjnym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09.06.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z programem motywacyjnym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca rozważa wprowadzenie programu motywacyjnego pod nazwą „XXX” (dalej: „Program”, „XXX”), polegającego na polecaniu przez dotychczasowych klientów Spółki (dalej: „Aktualni Klienci”) produktów Spółki swoim znajomym. Adresatami programu są osoby fizyczne (również prowadzące działalność gospodarczą) posiadające aktualną polisę oraz firmy będące obecnie klientami Wnioskodawcy.

Program opiera się na następujących założeniach: w ramach programu, Aktualny Klient Wnioskodawcy, przekazuje potencjalnemu nowemu klientowi (dalej: „Nowy Klient”), który nie miał polisy u Wnioskodawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, informację o tym, że jest ubezpieczony u Wnioskodawcy oraz podaje mu numer swojej polisy.

Następnie, jeśli Nowy Klient kupując u Wnioskodawcy polisę OC podaje numer polisy otrzymany od Aktualnego Klienta i opłaca pierwszą ratę, Aktualny Klient dostaje zniżkę na poczet kolejnej polisy na swoje „konto u Wnioskodawcy” 50 zł brutto.

Jeśli natomiast Nowy Klient kupi u Wnioskodawcy polisę OC i AC podając numer polisy otrzymany od Aktualnego Klienta oraz zapłaci pierwszą ratę, a także (opcjonalnie) nie wypowie umowy przez 30 dni, Aktualny Klient dostaje zniżkę na poczet kolejnej polisy na swoje „konto u Wnioskodawcy” 100 zł brutto.

Zniżki dla Nowego Klienta będą wynosiły odpowiednio 50 zł brutto za polisę OC oraz 100 zł brutto za polisę OC i AC i będą one naliczane w momencie kalkulacji ceny polisy, a jeśli Nowy Klient wybiera płatność w ratach rozliczone równo na każdą z rat.

Zgromadzone na koncie Aktualnego Klienta u Wnioskodawcy zniżki, mogą być wykorzystane wyłącznie na zakup kolejnej polisy u Wnioskodawcy. Zniżki mogą się kumulować, aczkolwiek kwota składki na odnawialnej polisie nie może być niższa niż 1 zł.

Jeśli suma przekroczy wartość odnawianej polisy Aktualnego Klienta, może on rozszerzyć zakres swojego ubezpieczenia na AC, AC P, NNW czy A, jeśli suma zniżek nadal przekracza wartość maksymalnie poszerzonej odnawialnej polisy – kwota nadwyżki przepada.

Zniżki są przywiązane do danej polisy, a nie do całego konta Aktualnego Klienta. Nowy Klient żeby nabyć zniżki podaje numer polisy Aktualnego Klienta oraz opcjonalnie – nazwisko Aktualnego Klienta.

Nowy Klient może skorzystać ze zniżki w programie kupując polisę zarówno poprzez Internet, jak i telefonicznie.

W przypadku sprzedaży pojazdu przez Aktualnego Klienta, który ma na koncie Wnioskodawcy naliczone zniżki, będą one przenoszone na nowy pojazd Aktualnego Klienta ubezpieczony u Wnioskodawcy. Zniżki będą utrzymywane na koncie przez rok od momentu sprzedaży pojazdu, później ulegną skasowaniu, jeśli Aktualny Klient otrzymuje odmowę wznowienia polisy z powodu niepełnego opłacenia składki w roku poprzednim, zniżka przepada. Jednak zaległość na polisie nie blokuje możliwości kupienia polisy ze zniżką przez Nowego Klienta.

Jeśli po stronie Aktualnego Klienta wystąpi szkoda całkowita, wówczas zniżki przenoszone są na nowy pojazd Aktualnego Klienta analogicznie jak przy sprzedaży pojazdu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, możliwe jest uznanie Programu za działania mające charakter sprzedaży premiowej w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 updof?
2. Czy w związku z powyższym, nagrody związane z uczestnictwem w Programie wypłacane Aktualnym Klientom nie prowadzącym działalności gospodarczej, podlegają zryczałtowanemu, 10% podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 updof, jeśli ich jednorazowa wartość przekracza kwotę 760 zł?

Ad. pytanie 1

Zdaniem Wnioskodawcy, Program opisany w stanie faktycznym niniejszego wniosku ma charakter sprzedaży premiowej w rozumieniu przepisów updof oraz przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1984 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami). Ustawodawca nie określił definicji pojęcie „sprzedaży premiowej” w przepisach prawa podatkowego. W związku z tym konieczne jest posłużenie się innym przepisami prawa, w celu zdefiniowania tego rodzaju sprzedaży. Sprzedaż premiowa jest traktowana jako odmiana zwykłej sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 535 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W praktyce przyjmuje się, iż sprzedaż premiowa związana jest z publicznym przyrzeczeniem nagrody na równych prawach dla każdego uczestnika, który spełni warunki regulaminu ogłoszone publicznie przez organizatora sprzedaży. Taka sprzedaż powinna charakteryzować się istnieniem ścisłego związku pomiędzy przekazaniem nagrody, a faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię promocyjnego towaru, oraz powinna mieć gwarancję otrzymaniu premii po spełnieniu ustalonych warunków.

Zgodnie z praktyką wypracowaną przez władze skarbowe, sprzedaż premiowa jest akcją promocyjną z nagrodami, w której warunkiem przyznania nagrody jest zakup towaru (lub usługi) objętego tą promocją. Istotnym warunkiem jest, iż nagrodę - premię - może otrzymać osoba dokonująca zakupu w ramach danej promocji. Chodzi o wymóg zachowania tożsamości kupującego i nagrodzonego. Innymi słowy, zgodnie z podejściem organów skarbowych istotne jest, iż odbiorcą nagrody powinna, co do zasady, być osoba będąca faktycznym odbiorcą produktów (towarów, usług) podmiotu oferującego te nagrody (organizatora sprzedaży). Zdaniem Wnioskodawcy, fakt, iż akcja nie jest związana ze sprzedażą rzeczy, lecz świadczeniem usług, nie przekreśla możliwości uznania jej za sprzedaż premiową. Należy zwrócić uwagę, że w przepisach prawa podatkowego definicja sprzedaży jest znaczenie szersza i obejmuje również usługi. Dokonując wykładni celowościowej należałoby przyjąć, że intencją ustawodawcy było objęcie zwolnieniem dodatkowego świadczenia bez względu na to, czy głównym przedmiotem transakcji jest zakup towaru czy usługi. Przyjęcie wąskiej interpretacji powodowałoby nieuzasadnione preferowanie podmiotów gospodarczych sprzedających towary w stosunku do tych, które świadczą usługi. Powyższe podejśc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »