Dodatek za rozłąkę bez podatku tylko dla pracownikom czasowo przeniesionych

Pytanie podatnika: Czy dodatek za rozłąkę, wypłacany pracownikom na podstawie umowy czasowego przeniesienia w wysokości 23,00 zł za każdy dzień pobytu w miejscu czasowego przeniesienia stanowi przychód pracownika zwolniony z opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27.03.2009 r. (data wpływu 01.04.2009 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 27.05.2009 r. (data nadania 29.05.2009 r., data wpływu 01.06.2009 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 25.05.2009 r. Nr IPPB2/415-252/09-2/MG (data nadania 25.05.2009 r., data doręczenia 27.05.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dodatku za rozłąkę wypłacanego pracownikom na podstawie umowy czasowego przeniesienia za każdy dzień pobytu w miejscu czasowego przeniesienia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01.04.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dodatku za rozłąkę wypłacanego pracownikom na podstawie umowy czasowego przeniesienia za każdy dzień pobytu w miejscu czasowego przeniesienia.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, wezwano Spółkę pismem z dnia 25.05.2009 r. Nr IPPB2/415-252/09-2/MG do uzupełnienia wniosku w zakresie pełnomocnictwa udzielonego Panu Włodzimierzowi D., ewentualnie uzupełnienie brakującego podpisu na załączonej kserokopii strony nr 4 wniosku. Wniosek uzupełniono w ustawowym terminie, pismem z dnia 27.05.2009 r. (data nadania 29.05.2009 r., data wpływu 01.06.2009 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Siedziba Spółki znajduje się w W., natomiast działalność prowadzona jest w kilku lokalizacjach na terenie Polski. Pracownicy czasowo są przenoszeni do wykonywania pracy poza miejsce pracy określone w umowie o pracę oraz poza miejsce zamieszkania. W okresie oddelegowania pracownicy otrzymują świadczenia rozłąkowe, m. in. dodatek za rozłąkę w wysokości 23,00 zł dziennie.

Zapis w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy stanowi, że świadczenie dla pracowników czasowo przeniesionych jest składnikiem wynagrodzenia, ustalanym i wypłacanym zgodnie z zasadami zapisanymi w Regulaminie Pracy.

Regulamin Pracy precyzuje, że czasowo przeniesionym jest pracownik, który wyraził pisemną zgodę na okresowe przeniesienie do pracy na inny teren, poza miejscowość stałego zamieszkania i utracił możność codziennego powrotu do miejscowości stałego zamieszkania. Pracownik czasowo przeniesiony podpisuje umowę czasowego przeniesienia, w treści której wymienione są świadczenia należne pracownikowi:

• dodatek za rozłąkę za każdy dzień pobytu w miejscowości czasowego przeniesienia w wysokości diety delegacyjnej podanej w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »