Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą

Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskane od firmy H. w Irlandii, ramach podpisanego kontraktu na wykonywanie usług medycznych mogę pomniejszyć o koszty związane z moim pobytem w Irlandii tj. koszty czynszu za wynajęte mieszkanie, energii elektrycznej, opłaty za zezwolenie na wykonywanie zawodu w Irlandii, bilety lotnicze na dojazd ipowrót do kraju, koszty używania prywatnego samochodu w celu dojazdu do kliniki itp.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25.07.2008 r. (data wpływu 28.07.2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23.10.2008 r. (data nadania 23.10.2008 r., data wpływu 24.10.2008 r.) złożonym na wezwanie nr IPPB1/415-861/08-3/EC z dnia 15.10.2008 r. (data doręczenia 23.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków (bilety na samolot, używanie prywatnego samochodu, czynsz za wynajem mieszkania, energię elektryczną, opłaty za zezwolenie na wykonywanie zawodu) — jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków (bilety na samolot, używanie prywatnego samochodu, czynsz za wynajem mieszkania, energię elektryczną, opłaty za zezwolenie na wykonywanie zawodu).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest lekarzem ginekologiem i wykonuje swój zawód poprzez zarejestrowany gabinet lekarski — (zasady ogólne — podatkowa księga przychodów i rozchodów), z siedzibą w R., ul. XX. W miesiącu kwietniu 2008 r. podpisał kontrakt z firmą H. w Irlandii na wykonywanie usług medycznych — jako polski podmiot gospodarczy. Wystawia rachunki z gabinetu w Polsce i w Polsce odprowadza zaliczki na podatek dochodowy. W Irlandii nie otworzył własnego gabinetu, bo nie pozwalają mu na to warunki zawartego kontraktu. Firma H. nie odprowadza żadnych podatków od jego wynagrodzenia w Irlandii. art. 14 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Irlandią przewiduje opodatkowanie irlandzkich dochodów wnioskodawcy w Polsce, jeśli nie dysponuje stałą placówką w Irlandii. Do Polski przyjeżdża w razie potrzeby bo ma stałe pacjentki. Ponadto osiąga przychody z dzierżawy aparatu USG. W związku z pobytem w Irlandii wynajął mieszkanie, ponosi koszty zakupu biletów lotniczych z Polski i do Polski, korzysta z samochodu osobowego w celu dojazdów do kliniki itp.

Wnioskodawca pismem z dnia 23.10.2008 r. (data wpływu 24.10.2008 r.) sprecyzował pytanie w zakresie prawa podatkowego oraz przedstawił własne stanowisko w zakresie zadanego pytania.

W piśmie tym wnioskodawca doprecyzował pytanie przedstawione we wniosku ORD-IN poprzez wyjaśnienie, iż pomija pytanie dotyczące kodeksu pracy o charakter jego wyjazdu (podróż służbowa).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychody uzyskane od firmy H. w Irlandii, ramach podpisanego kontraktu na wykonywanie usług medycznych mogę pomniejszyć o koszty związane z moim pobytem w Irlandii tj. koszty czynszu za wynajęte mieszkanie, energii elektrycznej, opłaty za zezwolenie na wykonywanie zawodu w Irlandii, bilety lotnicze na dojazd i powrót do kraju, koszty używania prywatnego samochodu w celu dojazdu do kliniki itp.?

Zdaniem wnioskodawcy:

Wnioskodawca nadmienił, że dla firmy która go zatrudnia wystawia rachunki jako polski podmiot gospodarczy. W Polsce płaci zaliczki na podatek dochodowy od całości swoich dochodów — polskich i zagranicznych (zasady ogólne, podatkowa księga przychodów i rozchodów). W Irlandii nie utrzymuje stałej placówki.

Wnioskodawca uważa, ze na gruncie przepisów polskiego prawa podatkowego (art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) ponoszone przez niego wydatki związane z jego pobytem w Irlandii odnoszą się do uzyskiwanego przez niego przychodu, nie są wymienione jako wyłączone z kosztów uzyskania przychodu w ww. ustawie i dlatego w całości powinny stanowić koszty funkcjonowania jego firmy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku nr 14, poz. 176 ze zmianami) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie poniższe warunki:

— wydatek musi pozostawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
— nie może być wymieniony w katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 ustawy),
— być właściwie udokumentowany.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Konstrukcja kosztów uzyskania przychodów oparta jest zatem na swoistej klauzuli generalnej, zgodnie z którą podatnik ma możliwość odliczania dla celów podatkowych wszelkich kosztów, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przycho...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »