Zwolnienie sprzedaży nieruchomości z opodatkowania

Pytanie podatnika: Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem tej sprzedaży korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym?

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20 marca 2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie z dnia 26 luty 2007 r., Nr IB/415-60b/06, odmawia zmiany ww. postanowienia.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2006 r. (uzupełnione pismem z dnia 20 lutego 2007 r.), w Urzędzie Skarbowym Łódź-Polesie złożyła Pani pisemne zapytanie w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wątpliwości w interpretacji prawa podatkowego powstały na tle następującego stanu faktycznego:

W 2006 r. nabyła Pani spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Na częściowe sfinansowanie tego zakupu zaciągnęła Pani kredyt hipoteczny. W dniu 28 listopada 2006 r. sprzedała Pani powyższe prawo do lokalu mieszkalnego za kwotę 128.000,00 zł. Część ceny sprzedaży została przeznaczona na spłatę kredytu hipotecznego.

W rozpatrywanym wniosku zwróciła się Pani z zapytaniem, czy przychód uzyskany z opisanej powyżej sprzedaży, w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem tej sprzedaży korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.

W Pani ocenie, na podstawie zapisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) „uzyskany ze sprzedaży przychód można pomniejszyć o spłatę zaciągniętego kredytu”.

W postanowieniu z dnia 26 lutego 2007 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie uznał stanowisko przedstawione w Pani zapytaniu z dnia 21 grudnia 2007 r. za nieprawidłowe.

W zażaleniu na powyższe postanowienie uznała Pani interpretację Organu podatkowego pierwszej instancji za sprzeczną z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, stwierdza co następuje:

Zgodnie z zapisem art. 14b § 5 pkt 1) ustawy Ordynacja podatkowa, organ podatkowy w drodze decyzji zmienia lub uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli uzna, że zażalenie wniesione przez podatnika, płatnika lub inkasenta zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w analizowanej sprawie brak jest podstaw do zmiany zaskarżonego postanowienia z niżej podanych powodów.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku, wolne od podatku dochodowego są przyc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »