Podstawa opodatkowania dla robót podlegających opodatkowaniu różnymi stawkami

Pytanie podatnika: Czy w zakresie opisanego powyżej zdarzenia przyszłego roboty budowlano-montażowe wykonane po dniu 1 stycznia 2008 r. powinny być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, czy też należy stosować inną/inne stawki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa X Spółka Akcyjna przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu 13 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania dla robót podlegających opodatkowaniu różnymi stawkami – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie podstawy opodatkowania dla robót podlegających opodatkowaniu różnymi stawkami.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca wykonuje roboty budowlane polegające na budowaniu budynków mieszkalnych jedno- lub wielorodzinnych. Umowy na podstawie których są realizowane roboty budowlane przewidują, że zakres rzeczowy oprócz wznoszenia samych budynków obejmuje również roboty budowlane dotyczące budynków mieszkalnych, ale polegające na wykonaniu robót budowlanych poza kubaturą samego budynku. Między innymi będą realizowane roboty w zakresie takich obiektów jak np.: sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, teletechniczne, drogi dojazdowe do budynków niebędące drogami publicznymi, chodniki, oświetlenie zewnętrzne, przyłącza itp., czyli obiekty lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wznoszonego budynku i jednocześnie niezbędne do normalnego korzystania z budynku. Obiekty te będą służyły tylko do obsługi w niezbędne media i dojazd budowanych budynków, a ich realizacja ma sens tylko wtedy gdy będą realizowane razem z budową samego budynku, który będą obsługiwały. Brak ww. obiektów uniemożliwi korzystanie z budynków mieszkalnych zgodnie z ich funkcją. Umowy będą obejmowały kompleksowe wykonanie całego zakresu robót budowlanych dotyczących budynków mieszkalnych zarówno tych polegających na wznoszeniu samego budynku, jak i wybudowaniu ww. obiektów towarzyszących, a wynagrodzenie będzie ustalana jako ryczałtowe i określone jedną kwotą za cały zakres robót budowlanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w zakresie opisanego powyżej zdarzenia przyszłego (jedna umowa na kompleksowe wykonanie robót budowlanych dotyczących budynków mieszkalnych polegających na wybudowaniu budynku wraz z innymi niezbędnymi do korzystania z niego obiektami towarzyszącymi przy wynagrodzeniu ryczałtowym ustalonym jedną kwotą dla całego zakresu robót) roboty budowlano-montażowe wykonane po dniu 1 stycznia 2008r. powinny być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, czy też należy stosować inną/inne stawki?

Jeżeli należy stosować różne stawki podatku, to Wnioskodawca prosi o wskazanie w jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania dla robót podlegających opodatkowaniu różnymi stawkami, jeżeli wynagrodzenie za kompleksową usługę zostało ustalone w umowie jedną ryczałtową kwotą.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla robót budowlano-montażowych wykonanych po dniu 1 stycznia 2008 r. powinno się stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%, gdyż roboty te dotyczą obiektów budownictwa mieszkaniowego, a ponadto umowa określając wynagrodzenie jedną kwotą za cały zakres rzeczowy umowy nie pozwala na ustalenie podstawy opodatkowania dla poszczególnych zakresów rzeczowych realizowanych zakresów rzeczowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stano...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »