Nieściągnięte wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Spółka zawarła z Domem Maklerskim "X" umowę świadczenia usług brokerskich oraz otwierania i prowadzenia rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego. Spółka dokonywała wpłat i wypłat z rachunku w "X". W wyniku powództwa Sąd wyrokiem z dnia 21.05.2004 r. zasądził zwrot kwoty środków zgromadzonych na rachunku Spółki "C" wraz z odsetkami ustawowymi. Wszczęta egzekucja nie przyniosła skutku. Spółka otrzymała postanowienie o umorzeniu postępowania komorniczego. W opinii Spółki może ona zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jako straty w środkach obrotowych, kwoty dokonanych wpłat na rachunek Domu Maklerskiego. Zdaniem Spółki poniesione przez nią straty w środkach obrotowych stanowią dla Spółki koszt roku 2005, kiedy to Spółka otrzymała urzędowe potwierdzenie w postaci postanowienia o umorzeniu postępowania wobec bezskutecznej egzekucji z majątku Domu Maklerskiego.

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu odwołania z dnia 26 września 2006 r. wniesionego od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7.09.2006 r. nr 1401/PD-006-341/06/EL zmieniającej z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 27 marca 2006 r. nr 1471/DPD1/423-133/05/KK w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie S.A. "C" orzeka utrzymać w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2005 roku Spółka "C" zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wydanie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka zawarła z Domem Maklerskim "X" umowę świadczenia usług brokerskich oraz otwierania i prowadzenia rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego w okresie maj - czerwiec 2001 r. Spółka dokonywała wpłat i wypłat z rachunku w "X". Dnia 20.09.2001 r. Spółka "C" zażądała od Domu Maklerskiego zwrotu swoich środków pieniężnych. Nie zostały one jednak zwrócone. W wyniku powództwa Sąd wyrokiem z dnia 21.05.2004 r. zasądził zwrot kwoty środków zgromadzonych na rachunku Spółki "C" wraz z odsetkami ustawowymi. Wszczęta egzekucja nie przyniosła skutku. Spółka otrzymała postanowienie o umorzeniu postępowania komorniczego. W opinii Spółki może ona zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jako straty w środkach obrotowych, kwoty dokonanych wpłat na rachunek Domu Maklerskiego. Zdaniem Spółki poniesione przez nią straty w środkach obrotowych stanowią dla Spółki koszt roku 2005, kiedy to Spółka otrzymała urzędowe potwierdzenie w postaci postanowienia o umorzeniu postępowania wobec bezskutecznej egzekucji z majątku Domu Maklerskiego.

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w postanowieniu z dnia 27.03.2006 r. Nr 1471/DPD/423-133/05/KK uznał stanowisko Spółki za zasadne. Stwierdził, iż środki zgromadzone na rachunku pieniężnym w Domu Maklerskim będą stanowiły aktywa obrotowe Spółki. Uznano, że przedmiotowe straty bez wątpienia poniesione zostały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tego rodzaju straty nie są wymienione w art. 16 ust. 1 updop jako wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Strata ta nie powstała z winy Spółki tylko z bezprawnego działania Domu Maklerskiego. W opinii Naczelnika Urzędu starta spełnia wszystkie warunki aby zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów. W kwestii momentu zaliczenia straty w koszty uzyskania przychodów uznał również stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej nie zgadzając się ze stanowiskiem zaprezentowanym powyżej postanowieniu stwierdził, że doszło w nim do naruszenia przepisów prawa i postanowieniem z dnia 09.08.2006 r. wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 27.03.2006 r.

Decyzją z dnia 7.09.2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej zmienił z urzędu powyższe postanowienie i uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.

W ocenie Dyrektora Izby doszło do naruszenia przepisów prawa materialnego a mianowicie art. 16 ust.1 pkt 25 ustawy updop , które organ uznał za rażące. W opisanym stanie faktycznym, w sytuacji gdy nie zostały zwrócone Spółce środki pieniężne zdeponowane na rachunku pieniężnym w Domu Maklerskim, Spółka stała się wierzycielem swojego kontrahenta. Rozstrzygnięcie sprawy powinno zatem w ocenie Dyrektora uwzględniać przepisy dotyczące zasad zaliczania wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów. Wi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »