Usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów w deklaracji VAT-7

Pytanie podatnika: Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii możliwości ustalania obrotu niepodlegającego podatkowi od podatku od towarów i usług na podstawie rejestrów sprzedaży tworzonych dla celów podatku dochodowego.

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 19 ust. 13 pkt 2a, art. 99 ust. 1 i ust. 14, art. 106 ust. 1 i ust. 2, art. 109 ust. 3, ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 185, poz. 1545) i § 15 ust. 1 i ust. 2, § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2006r. znak: PO-2/443/386/131/AT/2005 w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów w podatku od towarów i usług odmawia zmiany postanowienia.

Wnioskiem z dnia 20 października 2005 r. Spółka wystąpiła o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku wskazała, że w deklaracji podatkowej dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT-7 w poz. 21 ujmuje obrót wynikający z wykonywania usług wewnątrzwspólnotowego transportu drogowego (przewóz ładunków) i spedycyjnych, opodatkowanych poza terytorium kraju. Obrót ten Spółka wylicza na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 2 a ustawy. Spółka wystawia około 500 faktur dla nierezydentów miesięcznie i takie rozwiązanie (ustalenie wysokości obrotu w oparciu o art. 19 ust. 13 pkt 2a ustawy) jest czasochłonne. Istnieje możliwość wykazania obrotu z tytułu świadczonych za granicą usług w wysokości wynikającej z ewidencji księgowej przychodów dla celów podatku dochodowego. Kwota obrotu ustalona obydwoma sposobami pozostaje przybliżona i praktycznie różnica do zwrotu w terminie 60 dni przysługuje Spółce zawsze w całości. Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii możliwości ustalania obrotu niepodlegającego podatkowi od podatku od towarów i usług na podstawie rejestrów sprzedaży tworzonych dla celów podatku dochodowego. Na tle takich okoliczności podatnik formułuje stanowisko, że taki sposób jest dopuszczalny ponieważ usługi nie podlegają opodatkowaniu w kraju, zatem nie podlegają reżimowi ustawy o podatku od towarów i usług.

Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie postanowieniem z dnia 17 stycznia 2006 r., znak: PO-2/443/386/131/AT/2005 uznał stanowisko podatnika za niezgodne z prawem.

W uzasadnieniu postanowienia stwierdził, iż zgodnie z postanowieniami art. 99 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług , minister właściwy do spraw finansów publicznych został upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia, wzorów deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1, 2 i 8-11, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania.

W § 1 pkt 1 rozporządzania z dnia 19 września 2005 r. Minister Finansów określił wzór deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług VAT-7, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, stanowiący załącznik Nr 1 do rozporządzenia. Z kolei załącznik Nr 3 zawiera objaśnienia dla deklaracji dla podatku od towarów i usług. Z objaśnień do deklaracji w części C "Rozliczenie transakcji podlegających opodatkowaniu oraz podatku należnego, a także transakcji wykonywanych poza terytorium kraju" wynika, iż w poz. 21 deklaracji wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy.

Organ podatkowy stwierdził, iż podatnik w celu ujęcia w prawidłowy sposób w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług VAT-7 świadczonych usług wewnątrzwspólnotowego transportu towarów oraz usług spedycyjnych, opodatkowanych poza terytorium kraju obowiązany jest do prowadzenia ewidencji transakcji w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Zasadą jest, iż dane dotyczące sprzedaży ujmuje się w ewidencji w rozliczeniu za m...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »