Wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej a przychód w PIT

Pytanie podatnika: Czy wycofanie środka trwałego z ewidencji środków trwałych (przekazanie na cele prywatne) stanowić będzie przychód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2011 r. (data wpływu 1 września 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 grudnia 2011 r. (data wpływu 5 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości ze Spółki Jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości ze Spółki Jawnej oraz w zakresie skutków podatkowych wniesienia udziału w nieruchomości w formie aportu do nowo utworzonej Spółki Jawnej.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia ..., Nr ..., na podstawie art. 169 § 1 i § 2 wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 22 listopada 2011 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 25 listopada 2011 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 1 grudnia 2011 r. (data wpływu 5 grudnia 2011 r.), które nadane zostało w polskiej placówce operatora publicznego w dniu 2 grudnia 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca wraz z bratem są wspólnikami Spółki Jawnej, która zajmuje się produkcją i sprzedażą mięsa oraz wędlin. Posiadają po 50% udziałów w tej Spółce.

W 1999 r. ze środków Spółki zakupiona została nieruchomość składająca się z budynku i gruntu. W 2000 r. Spółka poniosła znaczne nakłady finansowe na modernizację przedmiotowego budynku. Na dzień dzisiejszy wartość księgowa budynku wynosi 10.000,00 zł. Wnioskodawca wraz z bratem zamierzają wycofać z ewidencji środków trwałych przedmiotową nieruchomość. Czynność ta zostanie udokumentowana uchwałą podjętą przez wspólników, fakturą wewnętrzną oraz udokumentowana w formie aktu notarialnego, z uwagi na przedmiot czynności i konieczność dokonania zmian wpisów w księdze wieczystej.

Po wycofaniu ze Spółki Jawnej przedmiotowej nieruchomości, jej właścicielami po połowie zostaną wspólnicy Spółki Jawnej, którzy zamierzają wnieść ją aportem do nowo utworzonej Spółki Jawnej, w której są jedynymi udziałowcami i posiadają po 50% udziałów, by dalej jako środek trwały amortyzować tą nieruchomość od pozostałej niezamortyzowanej wartości księgowej (10.000,00 zł).

W piśmie z dnia 1 grudnia 2011 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż wycofanie nieruchomości ze Spółki Jawnej będzie czynnością nieodpłatną. Poinformował ponadto, iż na nieruchomości tej posadowiony jest budynek - pawilon handlowy, w którym prowadzona jest działalność handlowa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wycofanie środka trwałego z ewidencji środków...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »