Kierowcy zapłacą za likwidację ulgi akcyzowej od biokomponentów

Interpelacja nr 20299 do ministra finansów w sprawie likwidacji ulgi akcyzowej od biokomponentów dodawanych do paliw

Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym obowiązuje system obniżonych stawek akcyzy dla paliw silnikowych z udziałem biokomponentów. Akcyza na benzyny silnikowe wynosi 1565 zł za 1000 l, zaś za 1% zawartości biokomponentu w benzynie można odliczyć 1,565 zł. Dla oleju napędowego akcyza wynosi 1048 zł za 1000 l, a za 1% zawartości biokomponentu w oleju napędowym można odliczyć 1,048 zł. Na mocy przepisów ustawy z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej nastąpi od 1 maja 2011 r. likwidacja ulgi akcyzowej od biokomponentów dodawanych do benzyn silnikowych i olejów napędowych. W Polsce zdecydowana większość paliw sprzedawanych na stacjach zawiera w swym składzie do 5% biokomponentów, a więc likwidacja tej ulgi skutkować będzie wzrostem ich cen.

Szacuje się, że podwyżka spowodowana tą zmianą w przepisach wyniesie średnio od 5 do 7 gr na litrze paliwa, a dodając do tego wzrost stawki podatku VAT od początku tego roku z 22 do 23%, ceny paliw mogą ulec zmianie do kilkunastu groszy na litrze. Dzięki likwidacji ulgi akcyzowej od biokomponentów dodawanych do paliwa budżet państwa uzyska wpływy w wysokości około 1,5 mld zł rocznie, ale koszt jej likwidacji pokryją w całości przedsiębiorcy i kierowcy indywidualni.

W związku z tą sytuacją zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Jakie argumenty spowodowały decyzję o likwidacji ulgi akcyzowej od biokomponentów dodawanych do paliwa?

2. Czy likwidacja tej ulgi wpłynie na ceny innych towarów i usług w Polsce?

Z poważaniem

Poseł Jan Warzecha

oraz grupa posłów

Warszawa, dnia 21 stycznia 2011 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 20299 w sprawie likwidacji ulgi akcyzowej od biokomponentów dodawanych do paliw

Szanowny Panie Marszałku! W związku z pismem z dnia 31 stycznia 2011 r., znak: SPS-023-20299/11, przy którym została przekazana interpelacja panów posłów: Jana Warzechy, Kazimierza Smolińskiego i Stanisława Ożoga z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie likwidacji ulgi akcyzowej dla biokomponentów dodawanych do paliw, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

I. Odnosząc się do pytania pierwszego, dotyczącego powodów likwidacji ulgi akcyzowej z tytułu dodawania biokomponentów do paliw, wskazać należy na następujące kwestie.

1. Obecnie, na gruncie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.), w Polsce obowiązuje system obniżonych stawek akcyzy dla paliw silnikowych (benzyn i olejów napędowych) z udziałem biokomponentów oraz dla biokomponentów stanowiących samoistne paliwa przeznaczone do napędu silników spalinowych.

Wsparcie rynku biokomponentów oraz paliw silnikowych z udziałem biokomponentów w postaci ulg w podatku akcyzowym stanowi pomoc publiczną państwa, której stosowanie wymaga zgody Komisji Europejskiej.

Pismem z dnia 18 września 2009 r. nr K(2009)7140 Komisja Europejska poinformowała władze polskie o podjęciu pozytywnej decyzji w sprawie programu pomocowego „Pomoc państwa N 57/2008 - Polska, Pomoc operacyjna w zakresie biopaliw” (decyzja ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15 października 2009 r.). Jednocześnie Komisja Europejska zauważyła, że system obniżek podatku akcyzowego w Polsce jest połączony z obowiązkiem dostaw biopaliw (co wiąże się z realizacją Narodowych Celów Wskaźnikowych). Obowiązek zapewnienia określonej ilości biopaliw likwiduje - zdaniem Komisji - potrzebę przyznawania pomocy państwa (jaką stanowią obniżki podatku akcyzowego i podatku dochodowego od osób prawnych oraz zwolnienia z opłaty paliwowej), ponieważ cele środowiskowe upowszechniania biopaliw można osiągnąć dzięki samemu tylko zobowiązaniu ze strony państwa. Dlatego Komisja wyraziła opinię, że pomoc państwa w zakresie przyznanym na mocy niniejszego programu pomocowego nie będzie konieczna w dłuższej perspektywie czasu i ograniczyła termin...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »