Niezamortyzowana wartość zlikwidowanego budynku nie stanowi kosztu

Pytanie podatnika: Czy w nawiązaniu do art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezamortyzowana wartość zlikwidowanego budynku stanowić będzie koszt uzyskania przychodów w momencie jego likwidacji? Czy koszty związane z rozbiórką budynku zwiększą koszt wytworzenia nowo wybudowanego w przyszłości budynku biurowo-usługowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2010 r. (data wpływu 12 maja 2010 r.), uzupełnionym w dniu 5 oraz 7 i 12 lipca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej:

- nieumorzonej wartości likwidowanej nieruchomości - jest nieprawidłowe,
- kosztów likwidacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 29 czerwca 2010 r. znak ILPB1/415-567/10-2/AG na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 1 lipca 2010 r., a w dniu 5, 7 oraz 12 lipca 2010 r. wniosek uzupełniono.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W grudniu 2009 roku Spółka Komandytowa nabyła aktem notarialnym nieruchomość składającą się z dwóch wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz ze związanymi z nimi udziałami w prawie własności działki gruntu (po 1/2 części dla każdego lokalu mieszkalnego).

Celem zakupu w/w nieruchomości było, po dokonaniu niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych przeznaczenie jej, jako budynku usługowo-mieszkalnego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w części na własne potrzeby, a w części na wynajem.

Mając powyższe na uwadze w styczniu 2010 Spółka Komandytowa wystąpiła do Urzędu Miasta X Wydział Urbanistyki i Architektury z wnioskiem o zmianę wydanej w 2009 roku decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy w zakresie: geometrii dachu i wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej (są to planowane działania modernizacyjne Spółki zwiększające kubaturę budynku).

Ostateczne przekazanie nabytej nieruchomości Spółce odbyło się w lutym 2010 roku na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Jednocześnie Spółka zleciła architektom i konsultantom budowlanym dokonanie wizji lokalnej oraz oceny ostatecznej stanu technicznego budynku jak również analizę warunków zabudowy nabytej nieruchomości (pod kątem ich zmiany polegającej na zwiększeniu kubatury budynku) i wyrażenie opinii co do racjonalności ekonomicznej planowanych działań modernizacyjnych.

Zgodnie z otrzymaną opinią, z ekonomicznego punktu widzenia koszty planowanej modernizacji istniejącego budynku znacznie przekroczą koszty jego rozbiórki i zalecono dokonanie rozbiórki istniejącego budynku.

Na podstawie analizy ekonomicznej opłacalności planowanego przedsięwzięcia oraz opinii fachowców, podjęto decyzję o rozbiórce dotychczasowego budynku i wybudowaniu w jego miejsce nowego budynku biurowo-usługowego. Mając powyższe na uwadze w marcu 2010 roku Spółka wystąpiła do Prezydenta Miasta X Wydział Urbanistyki i Architektury z wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę.

Z uwagi na zgodne opinie architektów i konsultantów budowlanych, iż planowane działania modernizacyjne nie są zasadne z ekonomicznego punktu widzenia, nabyty budynek nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i nie był wykorzystywany w działalności gospodarczej lecz podjęto decyzję o jego rozbiórce i budowie nowego obiektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy w nawiązaniu do art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezamortyzowana wartość zlikwidowanego budynku stanowić będzie koszt uzyskania przychodów w momencie jego likwidacji?
2. Czy koszty związane z rozbiórką budynku zwiększą koszt wytworzenia nowo wybudowanego w przyszłości budynku biurowo-usługowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności.

Zatem, jeżeli likwidacja środka trwałego nie jest związana ze zmianą rodzaju działalności, a jej przyczyną (z ekonomiczno-biznesowego punktu widzenia) jest wyłącznie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »