Modernizacja środka trwałego amortyzowanego indywidualną stawką

Pytanie podatnika: Czy w opisanej sytuacji spółka może kontynuować ustaloną wcześniej dla budynku zakupionego, a obecnie zmodernizowanego i rozbudowanego, indywidualną stawkę amortyzacyjną, tj. 10% w stosunku do całości nakładów, łącznie z nakładami na budowę placu magazynowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 17 grudnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości kontynuowania amortyzacji zmodernizowanego środka trwałego z zastosowaniem indywidualnej stawki amortyzacyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości kontynuowania amortyzacji zmodernizowanego środka trwałego z zastosowaniem indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki jawnej. Posiada udział w zyskach w wysokości 25%. Firma prowadzi pełną księgowość.

W dniu 28 listopada 2007 roku spółka zakupiła w drodze sprzedaży egzekucyjnej od komornika sądowego prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynku o charakterze biurowo-usługowym, posadowionym na tym gruncie. Postanowienie o nabyciu wymienionej nieruchomości zostało wydane w dniu 28 listopada 2007 roku i po ustawowym terminie stało się prawomocne bez sprzeciwu. Powyższe zostało uwidocznione w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd dla tej nieruchomości. Prawo użytkowania wieczystego oraz budynek zostały przyjęte jako majątek spółki (prawo na wartości niematerialne i prawne, a budynek na środki trwałe). Budynek był zdatny do użytkowania, urządzono w nim magazyn, aczkolwiek w przyszłości wymagał nakładów inwestycyjnych. Ponieważ spółka dotarła do dokumentacji zaświadczających o ponad 30 letnim okresie od powstania budynku, przyjęto indywidualną stawkę amortyzacji, tj. 10% dla budynku, zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy. Prawo użytkowania wieczystego amortyzowano wyłącznie bilansowo, gdyż podatkowo odpisy te nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Po pewnym czasie została podjęta decyzja o generalnym remoncie i rozbudowie zakupionego budynku. W dniu 7 sierpnia 2008 r. spółka otrzymała od starosty decyzję - pozwolenie na częściową rozbiórkę, remont budynku handlowego oraz rozbudowę o część magazynową. W tym samym miesiącu przystąpiono do prac budowlanych. Pierwotnie zakupiony budynek miał powierzchnię użytkową 224,9 m2, dokonano częściowej rozbiórki ok. 13,2 m2, nowo dobudowana część magazynowa ma powierzchnię użytkową 303,94 m2. Razem powierzchnia użytkowa rozbudowanego budynku wynosi 515,64 m2. W czerwcu 2009 r. zakończono prace budowlane. W dniu 23 czerwca 2009 roku zostało wydane pozwolenie na użytkowanie budynku handlowego po remoncie i rozbudowie o część magazynową. Wszystkie nakłady inwestycyjne związane z tym zadaniem zostały zebrane na koncie 018 „nakłady inwestycyjne”, gdyż spółka uznała, że prace remontowe mają charakter modernizacyjny, a nie tylko odtworzeniowy z uwagi na wiek budynku. Nakłady inwestycyjne zostały rozliczone w ten sposób, że wartość początkowa nabytego budynku została podwyższona o wartość poniesionych nakładów.

W związku z tym, że plac magazynowy służy jednemu zmodernizowanemu i rozbudowanemu budynkowi, również wszystkie nakłady dotyczące placu magazynowego zostały przyjęte jako dowartościowanie budynku. Jedynie dla celów rzetelnego ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości, na koncie pozabilansowym uwidoczniono wyłącznie nakłady dotyczące placu magazynowego (grupa 2 KŚT).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej sytuacji spółka może kontynuować ustaloną wcześniej dla budynku zakupionego, a obecnie zmodernizowanego i rozbudowanego, indywidualną stawkę amortyzacyjną, tj. 10% w stosunku do całości nakładów, łącznie z nakładami na budowę placu magazynowego?

Zdaniem Wnioskodawczyni, spółka może kontynuować indywidualną stawkę amortyzacyjną w stosunku do zmodernizowanego i rozbudowanego budynku, gdyż kierując się prawem budowlanym, nie powstał tutaj żaden nowy budynek, numer posesji się nie zmienił, ani nie dołożono nic nowego. Za takim rozwiązaniem przemawiają również względy praktyczne i dokumentacja. Nie ma podstaw do stwierdzenia że obiekt ten składa się ze starego zakupionego i wyremontowanego budynku, z nowego i obsługującego ich placu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »