Czy banki mają zbyt duże przywileje podatkowe?

Interpelacja nr 15612 do ministra finansów w sprawie strat podatkowych i utraconych wpływów do budżetu państwa z tytułu pomniejszenia przez banki zobowiązań podatkowych od osiąganych przychodów

Szanowny Panie Ministrze!

System podatkowy w Polsce przewiduje szereg zwolnień i przywilejów przyznanych bankom. Wśród nich przykładowo należy wskazać na możliwość pomniejszania zobowiązań podatkowych od osiąganych przychodów, m.in. z tytułu tworzenia rezerw celowych i wynikających stąd w konsekwencji możliwości pomniejszania swych zobowiązań podatkowych, czyli kwoty podatku za 2009 r., o kwotę równowartości 40%, kwoty 8% wartości rezerw celowych za dany rok, przy czym wspomniane 8% kwoty dotyczy całkowitej wartości utworzonych i niezaliczanych na poczet kosztów uzyskania przychodów rezerw celowych na pokrycie należności z tytułu kredytów i pożyczek zakwalifikowanych przez banki jako stracone i wątpliwe oraz należności z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń spłaty kredytów i pożyczek zakwalifikowanych jako stracone i wątpliwe.

Banki mają możliwość preferencyjnego traktowania rezerw na ryzyko ogólne: mogą zaliczać je w poczet kosztów uzyskania przychodów, mogą preferencyjnie traktować przychody wynikające z tytułu zbycia kredytów funduszowi sekurytyzacyjnemu. Środki te nie są traktowane jako podlegające opodatkowaniu. Banki posiadają również uprawnienia zwolnienia podatkowego od czynności cywilnoprawnych, korzyści podatkowych związanych z tworzeniem rezerw obowiązkowych, zwolnień z podatku VAT w odniesieniu do usług pośrednictwa świadczonych przez banki.

W dokumencie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego „Sektor bankowy – podstawowe dane 12/2009” wskazana została kwota 12 004 000 000 PLN (dwanaście miliardów cztery miliony PLN) jako saldo rezerw celowych/odpisów z tytułu utraty wartości. Są to dokonane przez sektor bankowy (ogółem) odpisy i rezerwy na kredyty zagrożone i utracone. Informacja ta została potwierdzona również przez Narodowy Bank Polski oraz wielokrotnie była cytowana w prasie.

Czy kwota ta jest odzwierciedleniem rzeczywistej sytuacji sektora bankowego i na ile w związku z tym Ministerstwo Finansów szacuje straty podatkowe i utracone wpływy dla budżetu państwa z powodu skali tych odpisów?

To pytanie jest szczególnie istotne w związku z powiększającym się deficytem budżetowym w bieżącym roku.

Czy Ministerstwo Finansów dokonało, choćby szacunkowej, wyceny strat finansowych i uszczupleń podatkowych budżetu państwa wynikających z pomniejszenia przez banki komercyjne kwoty podlegającej CIT poprzez zakwalifikowanie 12 mld PLN do bankowych rezerw celowych/odpisów z tytułu utraty wartości (kalkulacje dokonane przy uwzględnieniu ww. kwoty
wskazują na przedział od 73 mln PLN do 2,3 mld PLN, w zależności od przyporządkowania do kategorii rezerw bądź odpisów)? Czy dokonano analizy tych zjawisk i ich konsekwencji dla dochodów podatkowych budżetu państwa?

Z poważaniem

Poseł Jarosław Stawiarski

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2010 r.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »