Doradcy podatkowi czekają na zniesienie barier

Interpelacja nr 14939 do ministra finansów w sprawie doradztwa podatkowego

Działając na podstawie art. 191 i art. 192 regulaminu Sejmu, składamy interpelację poselską do ministra finansów w sprawie doradztwa podatkowego.

Stan faktyczny: Jak wynika z informacji, podstawowym celem nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym jest wdrożenie do polskiego prawa postanowień tzw. wspólnotowej dyrektywy usługowej, która ogranicza bariery w podejmowaniu i prowadzeniu działalności usługowej przez doradców podatkowych. Nowe przepisy poprawiają też funkcjonowanie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego oraz zmieniają niektóre zasady wykonywania tego zawodu.

Pytanie: W związku z powyższym pragniemy zapytać, czy:

1) zniesiony zostanie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez doradców podatkowych, wykonujących ten zawód?

2) projekt ustawy reguluje zjawisko tzw. działalności wielodyscyplinarnej (tj. różne rodzaje wykonywanej działalności przez doradcę podatkowego)?

3) przewidywane są zmiany w zakresie OC doradców podatkowych?

4) wprowadzone zostaną nowe kompetencje doradców podatkowych m.in. w zakresie obowiązków celnych czy egzekucji administracyjnej?

Z wyrazami szacunku

Posłowie Tadeusz Arkit

i Jan Musiał

Warszawa, dnia 3 marca 2010 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 14939 w sprawie doradztwa podatkowego

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na przekazaną przy piśmie z dnia 12 marca 2010 r., znak: SPS-023-14939/10, interpelację posłów na Sejm RP pana Tadeusza Arkita i pana Jana Musiała dotyczącą nowelizacji ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443, z późn. zm.), tj. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw, przekazanego dnia 4 marca 2010 r. przez prezesa Rady Ministrów Marszałkowi Sejmu RP (druk nr 2874), przedstawiam następujące stanowisko:

1. Czy zniesiony zostanie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez doradców podatkowych wykonujących ten zawód?

Zgodnie z obowiązującym art. 31 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym doradca podatkowy wykonujący ten zawód co do zasady nie może prowadzić działalności gospodarczej. Ustawa określa jednocześnie rodzaje działalności, które - w ramach wyjątku - doradca podatkowy wykonujący ten zawód jest uprawniony prowadzić.

Mając na względzie, iż art. 25 ust. 1 dyrektywy 2006/123/WE dot. usług na rynku wewnętrznym nakazuje zapewnić, iż na usługodawców nie nakłada się wymogów, które zobowiązują ich do prowadzenia wyłącznie danej działalności, w przygotowanym projekcie ustawy zaproponowano zniesienie obowiązującego zakazu prowadzenia przez doradcę podatkowego wykonującego zawód innego rodzaju działalności gospodarczej (art. 1 pkt 15 projektu zmieniający brzmienie art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym).

Dostosowując uregulowanie art. 31 ustawy do postanowień ww. dyrektywy, generalnie w projekcie ustawy dopuszczono możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez doradcę podatkowego z zastrzeżeniem, iż wykonywanie tej działalności nie spowoduje konfliktu interesów i niezgodności między poszczególnymi rodzajami prowadzonej działalności, a także nie narusza...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »