Cross-financing w projektach realizowanych w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

Realizując projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, niemal zawsze mamy do czynienia z cross-financingiem. Zanim omówimy podstawowe założenia dokonywania wydatków projektu w ramach cross-financingu, wyjaśnijmy zasadę elastycznego (krzyżowego) finansowania. Chociaż kwalifikowalność kosztów POKL odnosi się głównie do Europejskiego Funduszu Społecznego, to jednak Instytucja Zarządzająca POKL dopuściła możliwość poszerzenia katalogu wydatków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o koszty kwalifikowalne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadzie cross-financingu, umożliwiając realizatorom projektów zakup składników majątku, niezbędnych do wykonywania zadań.

Cross-financing to zasada elastycznego finansowania projektów w ramach programu operacyjnego umożliwiająca finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w sposób komplementarny działań objętych zakresem pomocy z innego funduszu, tj. odpowiednio w przypadku EFS – z EFRR oraz w przypadku EFRR – z EFS.

Rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia objętego cross-financingiem dotyczą przede wszystkim:

• zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) pojazdów oraz mebli,
• zakupu oraz leasingu (finansowego lub zwrotnego) sprzętu rozumianego jako: środki trwałe (z wyłączeniem pojazdów i mebli), których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (350,00 zł),
• dostosowywania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.

Zastosowanie kryterium wartościowego w odniesieniu do minimalnej ceny jednostkowej wydatków cross-financingu eliminuje przypadki ujmowania w projektach zakupu drobnego sprzętu, np. czajnika elektrycznego, i uznawania tego zakupu jako cross-financingu.

Cross-financing nie obejmuje budowy nowych budynków, dużych prac budowlanych, remontów budynków, a jedynie wykonywanie prac dostosowawczych związanych z realizowanymi projektami.

W ramach dostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy możliwe jest wykonanie takiego zakresu prac dostosowawczych, których celem jest przystosowanie budynków i pomieszczeń do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, dostosowania do obowiązujących przepisów sanitarnych i BHP czy do potrzeb organizacji opieki nad dziećmi, np. wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, adaptacja pomieszczeń pod kątem realizacji szkoleń lub innych zadań w ramach projektu, przystosowanie pomieszczenia do pobytu dzieci.

Należy zwrócić uwagę na ro...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »