Delegowanie pracowników do Niemiec

Zgodnie z art. 14 ust. 1a i b rozporządzenia Rady (EWG) nr1408/71 pracownik wykonujący pracę naterytorium państwa członkowskiego narachunek przedsiębiorstwa, wktórym jest zwykle zatrudniony iprzez które został delegowany naterytorium innego państwa członkowskiego wcelu wykonywania tam pracy, podlega nadal ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego, pod warunkiem żeprzewidywany okres wykonywania pracy nie przekracza 12miesięcy iżenie został onadelegowany wmiejsce innej osoby, której okres delegowania upłynął.

Jeżeli praca przedłuża się poza zakładany okres 12 miesięcy z powodu niedających się przewidzieć okoliczności, ustawodawstwo pierwszego państwa członkowskiego stosuje się nadal, aż do zakończenia pracy, pod warunkiem że wyrażą na to zgodę właściwe władze państwa członkowskiego, na którego terytorium pracownik jest delegowany. O zgodę należy wystąpić przed upływem początkowego okresu 12 miesięcy. Jednakże zgody tej nie można udzielić na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Formularz E 101

Pracodawca delegujący pracownika do pracy za granicę zwraca się do oddziału ZUS o wydanie i poświadczenie formularza E 101. Formularz ten zawiera dane pracownika i pracodawcy, informację o okresie, na jaki jest pracownik delegowany, oraz czy pracownik wcześniej wykonywał pracę na obszarze któregoś z państw Unii.

Warunki wydawania formularzy zawarte zostały w decyzji Komisji Administracyjnej nr 181 z 13 grudnia 2000 r. dotyczącej interpretacji art. 14 ust. 1, art. 14a ust. 1 oraz 14b ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie ustawodawstwa, które ma zastosowanie do pracowników najemnych oraz osób pracujących na własny rachunek tymczasowo pracujących poza państwem właściwym, a dodatkowe ich wyjaśnienie znajduje się w wydanym przez Komisję Administracyjną „Praktycznym przewodniku dotyczącym oddelegowania pracowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii”.

Szczegółowe warunki wydawania formularzy E 101, przedłużania okresu pozostawania w dotychczasowym systemie ubezpieczeń (poprzez wydanie formularza E 102) oraz zawierania porozumień szczegółowych (w sytuacji gdy niespełnione są warunki do wydania formularza E 101 lub E 102) Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił z niemiecką instytucją ubezpieczeniową Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA). W porozumieniu zawartym przez instytucje uzgodniono między innymi, że jednym z najważniejszych warunków delegowania pracowników jest to, aby wysyłające przedsiębiorstwo prowadziło tzw. godną odnotowania działalność na terenie państwa wysyłającego.

W ocenie tego kryterium w pierwszej kolejności badane s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »