Czas pracy i jego dostosowanie do potrzeb pracodawcy – zmiany rozkładu w trakcie podroży służbowej

W wielu firmach stosujących tzw. podstawowy system czasu pracy występują stałe godziny i dni pracy. Niekiedy jest to uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych w na tyle sztywny sposób, żepracodawca nie ma rzeczywistej możliwości wprowadzenia okresowej zmiany godzin pracy pracownika. W odniesieniu do podróży służbowych może to prowadzić bezpośrednio do wzrostu kosztów pracy.

Ustalanie wszelkich kwestii związanych z czasem pracy pracowników należy do władczych uprawnień pracodawcy wynikających z łączącego strony stosunku pracy. W zdecydowanej większości zmiany i nowe regulacje w tym zakresie swobodnie wprowadza pracodawca bez konieczności uzyskiwania zgody pracownika.

Jednym z elementów umowy o pracę jest określenie wymiaru czasu pracy pracownika. Wszelkie zmiany w tym zakresie (zmniejszenie lub zwiększenie etatu) wymagają zatem zgodnego oświadczenia woli stron (aneks do umowy o pracę) lub zastosowania przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego. Każdy zapis umowy jest wzajemnym ustaleniem stron, które nie może zostać następnie jednostronnie zmienione przez jedną z nich.

Pozostałe – bardzo liczne – kwestie dotyczące czasu pracy związane są już z samą organizacją pracy, która to bezwzględnie należy do pracodawcy (pracownik zobowiązany jest wykonywać pracę pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym). Oczywiście może się zdarzyć, że strony w umowie o pracę zawrą więcej ustaleń dotyczących tej problematyki (np. wskażą długość okresów rozliczeniowych, w jakich pracować będzie pracownik). W takich przypadkach zmiany również będą wymagały współdziałania stron.

Art. 150 Kodeksu pracy ustanawia obowiązek ustalenia kwestii związanych z czasem pracy w danym zakładzie pracy w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo, jeżeli pracodawca nie jest ani objęty układem, ani też nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy, powinno to zostać wskazane w obwieszczeniu. Informacja z tego zakresu obejmować musi:

• system i rozkład czasu pracy,
• przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy.

W wielu przypadkach zapisy regulaminu pracy w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy (czyli systemie, w którym praca świadczona jest każdego dnia pracy w wymiarze 8 godzin – oczywiście mówimy o pełnym etacie – jakiekolwiek wydłużenie czasu pracy poza ten wymiar staje się pracą w godzinach nadliczbowych) w tym zakresie są bardzo sztywne.

Posłużmy się przykładem:
W regulaminie pracy firmy X zawarto zapis odnoszący się do godzin pracy: Pracownicy świadczą pracę od godz. 8.00 do 16.00.

Regulamin usztywnił indywidualne rozkłady czasów pracy pracowników. W przypadku braku innych zapisów regulaminowych pracodawca nie może wyznaczyć tutaj innych godzin pracy. Zmiana rozkładu czasu pracy danego pracownika wymagałaby w rzeczywistości jego zgody lub zmiany regulaminu pracy.

Harmonogram czasu pracy

Rozkład czasu pracy (rozumiany jako harmonogramy pracy poszczególnych osób) służy do ustalenia dni pracy i dni wolnych od pracy poszczególnych pracowników (pracownika), a także godzin pracy (rozpoczęcie i zakończenie pracy, liczba godzin do przepracowania w dniu roboczym).

Nie oznacza to, że każdy pracownik otrzymuje harmonogram pracy. Stworzenie grafiku i zapoznanie z nim pracowników wymagane jest wówczas, gdy zatrudnieni są w systemie zmianowym (praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany system czasu pracy; przez pracę zmianową należy rozumieć wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »