Prawo do 50-proc. kosztów trzeba dobrze udokumentować

Brak możliwości jednoznacznego ustalenia, jaka część wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi przez pracodawcę stanowi honorarium za prace twórcze i rozporządzenie prawami autorskimi, eliminuje możliwość zastosowania art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przepisu tego nie wynika natomiast nakaz ustalenia wynagrodzenia za rozporządzenie prawami autorskimi w stawce godzinowej czy też obowiązek prowadzenia ewidencji powstałych utworów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego naczelnik urzędu skarbowego zakwestionował zasadność zastosowania w stosunku do części przychodu ze stosunku pracy uzyskanego przez pracownika podatnika, 50% normy kosztów uzyskania przychodów, określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie zostały spełnione warunki do zastosowania tych kosztów. Zdaniem organu podatkowego, jeżeli pracownik w ramach obowiązków ze stosunku pracy wykonuje prace twórcze, powinien otrzymywać wynagrodzenie składające się z wynagrodzenia podstawowego oraz wynagrodzenia, tzw. honorarium z tytułu korzystania przez twórcę/pracownika z praw autorskich. Tylko taki podział wynagrodzenia daje podstawę do zastosowania w stosunku do części honoraryjnej wynagrodzenia 50% stawki kosztów uzyskania. Przesłanką zastosowania wspomnianych kosztów jest prowadzenie przez płatnika dokumentacji pozwalającej na wyodrębnienie honorarium z wypłacanego wynagrodzenia, z której powinien wynikać także zakres prac o charakterze twórczym wykonywanych przez pracownika. Tymczasem z karty wynagrodzeń otrzymanych pracownika nie wynika by za świadczoną pracę twórczą otrzymywał on odrębne wynagrodzenia/honoraria autorskie.

W opinii naczelnika, zamieszczenie zapisu w zakresie czynności ustanowionym dla podatnika, zgodnie z którym praca twórcza świadczona przez pracownika obejmuje 90% czasu pracy, jest więc niewystarczające do uznania, że w stosunku do 90% wynagrodzenia za pracę zasadne jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania.

Podatnik odwołał się od tej decyzji, jednak dyrektor izby skarbowej utrzymał ją w mocy.

Sprawa na skutek skargi podatnika trafiła na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Podatnik podtrzymał w skardze swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

WSA podzielił stanowisko organu odwoławczego odnośnie braku możliwości zast...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »