Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa

W dziale Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa znajduje się 27 artykuły spośród 55054 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 26.07.2023
  Koszty przesyłki nie stanowią przychodu podatkowego
  W sytuacji, gdy w regulaminie prowadzonej sprzedaży wysyłkowej jest zamieszczona informacja, że kupujący - nabywając sprzedawane towary - udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy sprzedającego z tego tytułu, nie stanowią dla niego przychodów z działalności gospodarczej. więcej »
 • 19.07.2023
  Najem prywatny na ryczałcie przy prowadzeniu firmy
  80% rocznego przychodu przedsiębiorcy stanowi przychód z najmu lokali mieszkalnych, a pozostały przychód pochodzi z tytułu działalności handlowej. Podatnik jest również współwłaścicielem nieruchomości. Drugim współwłaścicielem jest jego żona - rozdzielność majątkowa. Czy w związku z zakresem prowadzonej działalności podatnik ma obowiązek prywatny lokal rozliczać w ramach działalności gospodarczej? więcej »
 • 18.07.2023
  Najem prywatny na ryczałcie: Zatrzymana kaucja jest przychodem
  W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie kaucji, czyli niewywiązywania się przez najemcę z zawartej umowy najmu, zatrzymana kaucja stanowi przychód z najmu w rozumieniu art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. więcej »
 • 21.06.2023
  Progi podatkowe przy karcie podatkowej. Co z waloryzacją?
  Rząd w bieżącym roku zamroził kwotowe progi podatkowe przy rozliczaniu się tzw. kartą podatkową. W 2022 roku podwyższono progi podatkowe przy rozliczaniu się na tzw. zasadach ogólnych. Rząd zapomniał jednak o przedsiębiorcach rozliczających się kartą podatkową. Progi dochodowe zostały na niezmienionym poziomie. Nieuwzględnienie czynnika inflacji przy ustalaniu tych progów oznacza w praktyce, że podatki dla takich osób są coraz większe - czytamy w interpelacji poselskiej do Ministra Finansów. więcej »
 • 06.06.2023
  Najem prywatny na ryczałcie: Limit dotyczy obojga małżonków
  Określony w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym limit przychodów w wysokości 100 000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zawieranych poza działalnością gospodarczą. Nie jest istotne, czy przedmiot najmu należy do majątku wspólnego, czy do majątków odrębnych małżonków. Zatem limit przychodów w wysokości 100 000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków niezależnie od obowiązującego ustroju majątkowego. więcej »
 • 30.05.2023
  Korekta PIT-28 a możliwość zastosowania obniżonych odsetek za zwłokę
  Skoro przepis wymaga złożenia korekty deklaracji, nie można uznać, że zasadne jest stosowanie tego przepisu również w sytuacji, gdy podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji w ciągu roku podatkowego. Nie może bowiem dojść do korekty deklaracji, która wcześniej nie została złożona. Skoro ryczałt za określony miesiąc nie jest dokumentowany deklaracjami podatkowymi, brak jest podstaw do korzystania z preferencyjnej stawki odsetek od zaległości przy korektach tego ryczałtu dokonywanych w składanej deklaracji - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 26.05.2023
  Najem prywatny na ryczałcie. Kiedy media są przychodem?
  Podatnik wynajmuje w ramach najmu prywatnego lokale użytkowe osobom (firmom) prowadzącym działalność gospodarczą. Płaci podatek w formie ryczałtu. W umowach najmu uwzględniono, że opłaty za media: ogrzewanie lokalu, wodę elektryczność ponoszą najemcy. Opłaty za media są refakturowane na najemców. Czy podatnik powinien płacić podatek od opłat (refaktur) za media? więcej »
 • 12.05.2023
  Najem prywatny małżonków na ryczałcie po zmianach
  W obecnym stanie prawnym, obowiązujący limit 100 tys. zł dotyczy łącznie obojga małżonków, niezależnie od ich ustroju majątkowego (rozdzielność majątkowa, wspólność ustawowa), co w praktyce oznacza, że każdy z małżonków w istocie opłaca ryczałt według 12,5% stawki od nadwyżki ponad 50 tys. zł przychodów. Zmiana ta zapewni, że małżonkowie osiągający przychody z najmu prywatnego będą opłacać ryczałt od tych przychodów w takiej samej wysokości jak inni podatnicy osiągający przychody z tego tytułu. więcej »
 • 24.04.2023
  Ulga dla rodzin 4+ przy przychodach opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu
  Stawki ryczałtu dotyczą przychodów podlegających opodatkowaniu, a nie przychodów zwolnionych z opodatkowania. Z tego względu fakt, że podatnik uzyskuje w roku podatkowym przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu pozostaje bez znaczenia. więcej »
 • 11.04.2023
  Najem na ryczałcie: Refaktury za media są przychodem dla przedsiębiorcy
  Opłaty za media w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach działalności gospodarczej, stanowią przychód z działalności i przedsiębiorca powinien odprowadzić od tego przychodu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. więcej »
 • 04.04.2023
  Firma i prywatny najem na ryczałcie w jednym PIT-28
  Przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z najmu mieszkania podatnik ma obowiązek wykazać w jednym rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28. We wzorze tego zeznania w części C - „Przychody podatnika objęte ryczałtem” znajdują się pozycje, w których należy wykazać zarówno przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko, jak i przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, czyli przychody z tzw. najmu prywatnego. więcej »
 • 17.03.2023
  Zarządzanie projektami - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  Faktycznie wykonywane w ramach działalności gospodarczej usługi lub też rodzaj wytwarzanych wyrobów wpływa na możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz wysokość stawki tego podatku. Przy wyborze większości stawek ryczałtu, decydującym kryterium jest przyporządkowanie danej usługi do określonego symbolu PKWiU zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług.  Klasyfikacji świadczonych usług do właściwej kategorii dokonuje sam przedsiębiorca. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.03.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek złożenia MDR-3 (schematy podatkowe) w terminie składania...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY