akwizycja

 • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
  Rozpoczynamy publikację praktycznego poradnika, poświęconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, będącego - przy okazji - wzbogaconą o zagadnienia teoretyczne instrukcją obsługi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jesteśmy producentem, a którego wersję demo możecie pobrać w każdej chwili (link na końcu artykułu). Ze względu na objętość materiału poradnik publikujemy w odcinkach, które będą się pojawiały codziennie przez kilka najbliższych dni. Zapraszamy do lektury!
 • 19.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
  Rozpoczynamy publikację praktycznego poradnika, poświęconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, będącego - przy okazji - wzbogaconą o zagadnienia teoretyczne instrukcją obsługi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jesteśmy producentem, a którego wersję demo możecie pobrać w każdej chwili (link na końcu artykułu). Ze względu na objętość materiału poradnik publikujemy w odcinkach, które będą się pojawiały codziennie przez kilka najbliższych dni. Zapraszamy do lektury!
 • 02.04.2012Trzeci filar a podatek PIT
  Interpelacja nr 2182 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zniesienia tzw. podatku Belki od ubezpieczeń w III filarze
 • 09.03.2011Projekt zmian w OFE przyjęty
  Zmniejszenie przyrostu długu publicznego o 190 mld zł do 2020 r. - taki ma być najważniejszy efekt przyjętej przez rząd nowelizacji niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Jak zapewnia premier, zaproponowana korekta systemu emerytalnego jest bezpieczna dla interesów obecnych i przyszłych emerytów - środki zgromadzone w OFE pozostaną w nich, zachowana zostanie także integralność II filaru.  
 • 18.11.2010OFE nie odpowiadają za wzrost długu publicznego
  Zdaniem byłego ministra finansów i prezesa NBP Leszka Balcerowicza, polski dług publiczny rośnie nie z powodu przekazywania składek do otwartych funduszy emerytalnych, ale zbyt wysokich w stosunku do PKB wydatków socjalnych. To reakcja na doniesienia o rządowych sporach na temat przyszłości OFE. Część ministrów ma przekonywać do zniesienia wymogu przystąpienia do OFE dla każdego nowo zatrudnionego, tymczasowego wstrzymania transferów do funduszy bądź obniżenia ich wysokości.  
 • 03.11.2010Lewiatan ma nowe propozycje zmian w OFE
  Przygotowany przez ekspertów zespołu ministra M. Boniego projekt zmian w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych przewiduje obniżkę opłat i prowizji od składek oraz nowe typy funduszy.
 • 26.08.2010MPiPS: O interesy ubezpieczonych OFE mogą zadbać bez zmian w prawie
  W odpowiedzi na spotkanie premiera z przedstawicielami otwartych funduszy emerytalnych i opublikowaną przez PKPP Lewiatan propozycję zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie OFE, minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że poprawa sytuacji ubezpieczonych w obecnym kapitałowym systemie emerytalnym wymaga przede wszystkim działań samych funduszy, a nie zmian w prawie.
 • 10.08.2009Wyjazdy służbowe kierowców i handlowców
  Zgodnie z art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownikowi, który wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
 • 11.05.2009Brak definicji „stałego miejsca pracy” prowadzi do nadużyć
  Interpelacja nr 8042 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy