aktualny zus

 • 23.02.2024Od marca wyższe emerytury i renty. Ile wyniesie świadczenie po waloryzacji?
  Od 1 marca nastąpi kolejna waloryzacja emerytur i rent. Jest przeprowadzana z urzędu – nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną teraz o 12,12 proc.
 • 23.02.2024Urlop związany z wypaleniem zawodowym
  Syndrom wypalenia zawodowego to kolejna spośród wielu innych choroba cywilizacyjna, która dotyka coraz częściej współczesne społeczeństwo. Objawy wypalenia zawodowego mogą być tak silne, że nie pozwalają na codzienne wykonywanie zawodowych obowiązków, a brak jakichkolwiek działań i reakcji może spowodować, że pracownik popełnia błędy, skutkujące dotkliwymi konsekwencjami dla firmy, a także dla niego samego i jego rodziny. Czy jest rozważany przez Panią Minister płatny urlop na poratowanie zdrowia, tak jak to funkcjonuje od lat wśród nauczycieli? - pytają posłowie w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • 22.02.2024Student na zleceniu. Moment otrzymania zaświadczenia a zwolnienie ze składek ZUS
  Płatnik składek ma obowiązek zgłosić osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie do ubezpieczeń społecznych, jeśli nie ma wiedzy o okolicznościach wyłączających ten obowiązek, a o których wiedzę ma tylko ubezpieczony i nie przekazał jej płatnikowi. Jeżeli natomiast dana osoba, za którą były opłacane składki przedstawi zaświadczenie, że w tym okresie była studentem i jednocześnie w okresie wykonywania umowy zlecenia nie miała ukończonych 26 lat, płatnik na tej podstawie wyrejestruje ją z okresem wstecznym z ubezpieczeń społecznych.
 • 22.02.2024Mały ZUS Plus: Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego popiera apel Rzecznika MŚP
  Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku popiera apel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczący nieprawidłowości w związku z brakiem możliwości skorzystania przez część firm z prawa do preferencyjnej składki ZUS w ramach programu mały ZUS. Jednocześnie WRDS w Gdańsku zwraca się z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, biorąc pod uwagę, że ostateczny termin składania wniosków przez przedsiębiorców w tej sprawie wyznaczony jest na 31 stycznia 2024 r. - czytamy w Uchwale 2/24 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2024 r.
 • 22.02.2024Od marca wyższe emerytury i renty. Ile wyniesie świadczenie po waloryzacji?
  Od 1 marca nastąpi kolejna waloryzacja emerytur i rent. Jest przeprowadzana z urzędu – nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną teraz o 12,12 proc.
 • 21.02.2024Student na zleceniu. Moment otrzymania zaświadczenia a zwolnienie ze składek ZUS
  Płatnik składek ma obowiązek zgłosić osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie do ubezpieczeń społecznych, jeśli nie ma wiedzy o okolicznościach wyłączających ten obowiązek, a o których wiedzę ma tylko ubezpieczony i nie przekazał jej płatnikowi. Jeżeli natomiast dana osoba, za którą były opłacane składki przedstawi zaświadczenie, że w tym okresie była studentem i jednocześnie w okresie wykonywania umowy zlecenia nie miała ukończonych 26 lat, płatnik na tej podstawie wyrejestruje ją z okresem wstecznym z ubezpieczeń społecznych.
 • 21.02.2024Czy wypłacanie renty alkoholowej jest etyczne?
  W Polsce można ubiegać się o tzw. rentę alkoholową, przysługuje ona osobom, które cierpiąc w wyniku choroby alkoholowej nie są w stanie podjąć pracy zarobkowej. W takim przypadku mogą one wnioskować do ZUS o dodatkowe wsparcie finansowe. Jednakże sam alkoholizm nie uprawnia do ubiegania się o świadczenie. Starać się o nie mogą jedynie osoby, które cierpią na schorzenia spowodowane nadużywaniem alkoholu, które przecież prędzej czy później wystąpią u osoby nadużywającej alkohol. Najwyższa kwota, o jaką może ubiegać się osoba chora na ww. choroby, to 1588 zł.
 • 20.02.2024Przybywa zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych
  W 2023 r. liczba zwolnień lekarskich, które wystawiono z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, wzrosła o 8,7 proc. rok do roku – wynika z danych opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do tej grupy chorobowej zaliczane są np. depresja, nerwica, schizofrenia oraz reakcje na ciężki stres.
 • 19.02.2024Umowa o pracę x2 – czy to legalne?
  Pracownik i jego umowa o pracę. Niektórzy posiadają więcej niż jedno zatrudnienie. Polskie przepisy pozwalają na pracę w ramach dwóch etatów, jednak warto zrozumieć, jakie są konsekwencje związane z taką sytuacją. Mowa tutaj m.in. o czasie pracy, składkach ZUS czy innych prawach pracowników. Sprawdźmy, jakie są następstwa zatrudnienia na podstawie dwóch umów – zarówno u jednego pracodawcy, jak i dwóch różnych.
 • 16.02.2024Wakacje składkowe zwiększą biurokrację?
  Projektowane przepisy, które mają wprowadzić tzw. wakacje składkowe, są nieprecyzyjne i mogą skutkować wzrostem biurokracji – twierdzi Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP). Formuła wakacji składkowych dla mikroprzedsiębiorców ma zostać wprowadzona w październiku br. Doradcy podatkowi ostrzegają, że ilość biurokracji może być w tym przypadku przytłaczająca.
 • 15.02.2024Świadczenie uzupełniające "Mama 4+". Lepiej nie pracować?
  Od marca 2019 r. wypłacane jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające nazywane „Mama 4+”. Świadczenie to może być przyznane matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej 4 dzieci oraz zrezygnowała z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęła ze względu na wychowywanie dzieci. W przypadku pobierania emerytury lub renty, w wysokości niższej od najniższej emerytury, świadczenie stanowi dopełnienie jej wysokości do wysokości najniższej emerytury. Gdy pobierana emerytura lub renta jest równa lub wyższa od najniższej emerytury, to świadczenie nie jest wypłacane.
 • 15.02.2024Firmowy najem a obowiązek opłacania składek ZUS w okresie zawieszenia działalności
  W okresie zawieszenia wykonywania działalności nie powstaje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Wymierzanie i pobieranie składek jest bowiem ściśle związane z istnieniem obowiązku ubezpieczeń społecznych. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za okres od daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej do momentu jej zawieszenia, z wyłączeniem okresu na który wykonywanie działalności zostało zawieszone.
 • 14.02.2024Mały ZUS plus: ZUS blokuje dokumenty, a Rzecznik apeluje o podjęcie działań naprawczych
  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców informował już, iż zgodnie z literalną interpretacją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS (od lutego 2020 r. - Małego ZUS Plus) w latach 2019-2021, a następnie przez dwa lata: 2022, 2023 opłacali standardowe składki na ubezpieczenia społeczne, od stycznia 2024 r. mają prawo ponownie skorzystać z Małego ZUS Plus. Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłaszają się przedsiębiorcy, którym ZUS blokuje, unieważnia, odrzuca dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące preferencyjnego oskładkowania nazywanego Małym ZUS Plus.
 • 13.02.2024Mały ZUS plus bez ograniczenia czasowego?
  W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zlikwidowane zostać miałoby obecne ograniczenie czasowe, w którym możliwe jest korzystanie z tzw. małego ZUS-u plus – wynika z poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Zgłoszony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt zakłada likwidację aktualnego ograniczenia wynoszącego 36 miesięcy w trakcie 60 miesięcy.
 • 13.02.2024Mały ZUS plus: ZUS blokuje dokumenty, a Rzecznik apeluje o podjęcie działań naprawczych
  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców informował już, iż zgodnie z literalną interpretacją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS (od lutego 2020 r. - Małego ZUS Plus) w latach 2019-2021, a następnie przez dwa lata: 2022, 2023 opłacali standardowe składki na ubezpieczenia społeczne, od stycznia 2024 r. mają prawo ponownie skorzystać z Małego ZUS Plus. Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłaszają się przedsiębiorcy, którym ZUS blokuje, unieważnia, odrzuca dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące preferencyjnego oskładkowania nazywanego Małym ZUS Plus.
 • 12.02.2024Mały ZUS plus bez ograniczenia czasowego?
  W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zlikwidowane zostać miałoby obecne ograniczenie czasowe, w którym możliwe jest korzystanie z tzw. małego ZUS-u plus – wynika z poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Zgłoszony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt zakłada likwidację aktualnego ograniczenia wynoszącego 36 miesięcy w trakcie 60 miesięcy.
 • 12.02.2024PIT za 2023: Rozliczenie emeryta - PIT-40A
  ZUS wystawił PIT-40A, jeśli otrzymywałeś emeryturę przez cały rok i z rozliczenia Twojej emerytury nie wynika kwota nadpłaty.  Jeżeli otrzymałeś PIT-40A i: nie uzyskałeś innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej albo nie korzystasz z ulg podatkowych albo nie rozliczasz się wspólnie z małżonkiem albo nie rozliczasz się jako osoba samotnie wychowująca dziecko to nie musisz składać zeznania.
 • 12.02.2024PIT za 2023: Rozliczenie emeryta - PIT-11A
  ZUS wystawił Ci PIT-11A, jeśli otrzymywałeś emeryturę przez cały rok i z rozliczenia Twojej emerytury wynika kwota nadpłaty.  Jeżeli otrzymałeś PIT-11A, to w usłudze Twój e-PIT zostanie przygotowane zeznanie PIT-37.  Nadal możesz też wypełnić i złożyć zeznanie samodzielnie, do swojego urzędu skarbowego.  Uwaga: Nawet jeśli nic nie zrobisz, to przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie PIT-37 zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia 2024 roku. Automatyczna akceptacja oznacza, że jesteś rozliczony.
 • 09.02.2024Podatki 2024: Sejm zaczął prace nad projektem podnoszącym kwotę wolną w PIT
  Do pierwszego czytania sejmowego skierowano poselski projekt dotyczący podwyższenia kwoty wolnej od podatku dochodowego PIT do 60 tys. zł. Posłowie Konfederacji proponują, by kwota wolna od opodatkowania została podwyższona do wysokości równej 12-krotności minimalnej płacy.
 • 09.02.2024Bezpłatne udostępnienie pokoju pracownikowi. Jak wyliczyć składki ZUS?
  W przypadku świadczenia w postaci udostępnienia pracownikom domu mieszkalnego (wydzielone pokoje) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie stanowiła kwota w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach - w danej dzielnicy, a gdy lokal mieszkalny będzie udostępniany więcej niż jednemu pracownikowi kwota podstawy wymiaru składek powinna zostać wyliczona proporcjonalnie.
 • 08.02.2024Podatki 2024: Sejm zaczął prace nad projektem podnoszącym kwotę wolną w PIT
  Do pierwszego czytania sejmowego skierowano poselski projekt dotyczący podwyższenia kwoty wolnej od podatku dochodowego PIT do 60 tys. zł. Posłowie Konfederacji proponują, by kwota wolna od opodatkowania została podwyższona do wysokości równej 12-krotności minimalnej płacy.
 • 08.02.2024ZUS: Wysokość składek za osoby prowadzące działalność gospodarczą
  Od 1 stycznia 2024 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2023 r., wynosi w tym roku 4242 zł, a od 1 lipca będzie to już 4300 zł, natomiast, jak wynika z obwieszczenia MRiPS z 4 grudnia 2023 r., prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2024 r. wynosi 7824 zł. Podwyżka nie ominęła także składki zdrowotnej.
 • 07.02.2024Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 zł
  Przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), co do zasady są opodatkowane według skali podatkowej. Ustawodawca postanowił jednak, że w przypadku niektórych z tych przychodów, spełniających określone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczałtowe. I tak, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, od przychodów z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% tego przychodu, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.
 • 07.02.2024ZUS: Wysokość składek za osoby prowadzące działalność gospodarczą
  Od 1 stycznia 2024 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2023 r., wynosi w tym roku 4242 zł, a od 1 lipca będzie to już 4300 zł, natomiast, jak wynika z obwieszczenia MRiPS z 4 grudnia 2023 r., prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2024 r. wynosi 7824 zł. Podwyżka nie ominęła także składki zdrowotnej.
 • 07.02.2024Jak zawrzeć umowę cywilnoprawną: umowę zlecenia lub umowę o dzieło
  Sprawdź, jakie są podstawowe elementy umowy zlecenia i umowy o dzieło, kiedy trzeba stosować minimalną stawkę godzinowa i jakie masz obowiązki w zakresie BHP.
 • 06.02.2024Komunikat ZUS: Składka zdrowotna w 2024 r.
  Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
 • 05.02.2024Komunikat ZUS: Składka zdrowotna w 2024 r.
  Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
 • 05.02.2024Kiedy nie można stosować podwyższonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
  Wysokość podwyższonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. I tak, koszty z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą obecnie 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.
 • 02.02.2024Składki ZUS: Zwrot kosztów podróży służbowej członka zarządu
  Skoro członek zarządu jest powołany do pełnienia tej funkcji wyłącznie na podstawie samego powołania uchwałą wspólników spółki nie podlega ubezpieczeniom społecznym, a tym samym zwrot kosztów podróży odbywanych w sprawach spółki, przyznany takiej osobie nie będzie podlegał obowiązkowi uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast zwrot ten będzie stanowił podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • 02.02.2024Od 1 lutego ZUS przyjmuje wnioski o 800+ na nowy okres świadczeniowy
  Świadczenie 800+ przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, niezależnie od dochodów rodziców lub opiekunów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r., trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. 1 lutego 2024 r. ZUS zaczął przyjmować wnioski.
 • 01.02.2024Jednolita stawka VAT i podatek od funduszu płac? Biznes proponuje reformę
  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute opublikowały nowy raport pn. „Agenda Polska 2030: Polska reforma podatkowa”. Autorzy raportu proponują kompleksową reformę systemu podatkowego i likwidację większości obecnych rozwiązań. Wśród postulatów znajduje się m.in. wprowadzenie podatku od funduszu płac (23,5 proc.), podatku przychodowego dla przedsiębiorców (1,5 proc.) oraz jednolitej stawki VAT (17,75 proc. i 2 proc. na zbrojenia).
 • 01.02.2024PIT za 2023: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
 • 01.02.2024Składki ZUS: Zwrot kosztów podróży służbowej członka zarządu
  Skoro członek zarządu jest powołany do pełnienia tej funkcji wyłącznie na podstawie samego powołania uchwałą wspólników spółki nie podlega ubezpieczeniom społecznym, a tym samym zwrot kosztów podróży odbywanych w sprawach spółki, przyznany takiej osobie nie będzie podlegał obowiązkowi uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast zwrot ten będzie stanowił podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • 01.02.2024PIT za 2023: Rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
  Dla kogo rozliczenie  Możesz rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną:  19% podatkiem liniowym,  ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub  kartą podatkową.
 • 01.02.2024Świadczenia dla rodziny z ZUS: Dofinansowanie pobytu w żłobku
  Od 1 kwietnia 2022 r. możesz złożyć do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów Twojej rodziny.
 • 31.01.2024Wakacje składkowe to półśrodek? Firmy apelują o zwykłą obniżkę składek
  Szykowane przez rząd wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców to półśrodek – ocenia Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który twierdzi, że konieczna jest bardziej kompleksowa reforma systemowa. Organizacja apeluje o rezygnację z tej formuły i po prostu automatyczne obniżenie wysokości składek o 8,2 proc. Eksperci ZPP proponują też zlikwidowanie ograniczeń czasowych dotyczących możliwości korzystania z preferencji, jakie oferuje tzw. mały ZUS.
 • 31.01.2024Ile wynosi składka zdrowotna w 2024 r.
  Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym płacą składkę zdrowotną proporcjonalną do dochodu, rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płacą składkę zryczałtowaną, której wysokość uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych przychodów, a firmy rozliczające kartę podatkową - w stałej wysokości.
 • 31.01.2024Exposé Premiera Donalda Tuska - odpowiedzi w zakresie merytorycznym MF
  Zestawienie odpowiedzi na pytania posłów zadane podczas 1. posiedzenia Sejmu RP.
 • 31.01.2024PIT za 2023: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
 • 31.01.2024Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie wspierające
  Świadczenie wspierające otrzymasz, jeśli: masz skończone 18 lat, jesteś obywatelką lub obywatelem Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywasz w Polsce i masz dostęp do rynku pracy, mieszkasz w Polsce, masz decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na poziomie punktów uprawniającym do świadczenia.
 • 30.01.2024Uwaga emeryci i renciści. Do końca lutego musicie powiadomić ZUS o dochodach
  Emeryt lub rencista, który w 2023 r. pozostawał w zatrudnieniu, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową albo prowadził działalność powinien powiadomić ZUS o osiągniętych przychodach. Oświadczenie to należy nadesłać w terminie do końca lutego br. Czy obowiązek ten dotyczy każdego emeryta i rencisty?
 • 30.01.2024Ile wynosi składka zdrowotna w 2024 r.
  Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym płacą składkę zdrowotną proporcjonalną do dochodu, rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płacą składkę zryczałtowaną, której wysokość uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych przychodów, a firmy rozliczające kartę podatkową - w stałej wysokości.
 • 29.01.2024Mały ZUS plus: Ministerstwo ignoruje prawa przedsiębiorców
  17 stycznia 2024 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Premiera Donalda Tuska z prośbą o pilną interwencję w sprawie błędnej interpretacji przez ZUS przepisów o Małym ZUS-ie Plus. Sprawa dotyczy dziesiątków tysięcy drobnych przedsiębiorców, którzy korzystali z tej preferencji składkowej w latach 2019-2021 i po dwóch latach przerwy mają prawo ponownie korzystać z tej preferencji, którego to prawa Zakład im odmawia.
 • 29.01.2024Uwaga emeryci i renciści. Do końca lutego musicie powiadomić ZUS o dochodach
  Emeryt lub rencista, który w 2023 r. pozostawał w zatrudnieniu, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową albo prowadził działalność powinien powiadomić ZUS o osiągniętych przychodach. Oświadczenie to należy nadesłać w terminie do końca lutego br. Czy obowiązek ten dotyczy każdego emeryta i rencisty?
 • 26.01.2024ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów dla świadczeniobiorców
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2023 rok. Kilka milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w 2023 r. pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Deklaracje będą wysyłane do końca lutego 2024 roku.
 • 26.01.2024Mały ZUS plus: Ministerstwo ignoruje prawa przedsiębiorców
  17 stycznia 2024 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Premiera Donalda Tuska z prośbą o pilną interwencję w sprawie błędnej interpretacji przez ZUS przepisów o Małym ZUS-ie Plus. Sprawa dotyczy dziesiątków tysięcy drobnych przedsiębiorców, którzy korzystali z tej preferencji składkowej w latach 2019-2021 i po dwóch latach przerwy mają prawo ponownie korzystać z tej preferencji, którego to prawa Zakład im odmawia.
 • 25.01.2024ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów dla świadczeniobiorców
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2023 rok. Kilka milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w 2023 r. pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Deklaracje będą wysyłane do końca lutego 2024 roku.
 • 25.01.2024Zmieniasz niani wynagrodzenie - co robić?
  Jeśli jako płatnik składek, w którymś miesiącu podwyższysz niani wynagrodzenie, to musisz za ten miesiąc sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe.
 • 25.01.2024Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 zł
  Przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), co do zasady są opodatkowane według skali podatkowej. Ustawodawca postanowił jednak, że w przypadku niektórych z tych przychodów, spełniających określone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczałtowe. I tak, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, od przychodów z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% tego przychodu, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.
 • 25.01.2024Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
  W pewnych przypadkach można uwzględnić w rozliczeniu rocznym wyższe kwoty, niż stosowane przez pracodawcę przy obliczaniu zaliczek na podatek w trakcie roku, np. w sytuacji, w której zryczałtowane koszty wynikające z przepisów ustawy są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Ponadto, w przypadku, gdy pracodawca obliczając zaliczki uwzględnił niższe koszty niż przysługujące w konkretnej sytuacji pracownika, pracownik ma prawo w rozliczeniu rocznym przyjąć koszty wynikające z przepisów. Najczęściej wystąpi przypadek, w którym pracownik nie złożył pracodawcy wniosku o zastosowanie wyższych kosztów uzyskania, oświadczając iż jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

następna strona »