Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja budynku metodą uproszczoną

  • 02.02.2009Uproszczona amortyzacja nieruchomości
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni prawidłowo dokonuje odpisów amortyzacyjnych budynku mieszkalnego (kamienica), którego współwłaścicielami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, z tytułu najmu lokali, wyliczając miesięczny odpis amortyzacyjny w sposób: powierzchnia użytkowa budynku (zgodna z deklaracją podatku od nieruchomości) × kwota 988 zł × stawka 1,5% : 12 miesięcy?
  • 14.06.2007Uproszczona amortyzacja mieszkań niekorzystna dla podatników
    Interpelacja nr 7020 do ministra finansów w sprawie amortyzacji mieszkań