Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja aparatu usg

  • 24.04.2017Jak rozliczać ulgę na działalność badawczo-rozwojową?
    Pytanie podatnika: Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostały faktycznie poniesione, niezależnie od momentu ich rozpoznania dla celów podatkowych?