Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odliczenia vzm

 • 18.09.2014Czciowy zwrot VAT za materiay budowlane
  Pytanie: 8 stycznia 2008 r. zoyam wniosek VZM-1. Kwota zwrotu okrelona we wniosku jest w wysokoci 35 360 z, natomiast ze wzgldu na picioletni limit zwrotu obowizujcy na dzie zoenia wniosku otrzymaam kwot 27 420 z. Czy po upywie picioletniego limitu zwrotu, przysuguje mi rnica w wysokoci 7940 z? Czy urzd skarbowy powinien wskaza faktury, co do ktrych zwrotu nie dokonano ze wzgldu na picioletni limit, w przypadku gdyby podatnik tego zada?
  • 30.07.2014Zwrot VAT za materiay budowlane a ulga mieszkaniowa
   Pytanie podatnika: Czy w zwizku z dokonaniem wydatkw na zakup materiaw budowlanych naley pomniejszy kwot wydatkw poniesionych na wasne cele mieszkaniowe o kwot zwrconego VAT otrzymanego z urzdu skarbowego w zwizku z wnioskiem VZM-1?
   • 02.12.2013Prawo do zwrotu VAT za materiay budowlane przy refundacji wydatkw
    Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni dokonaa remontu mieszkania, ktre naley do Wnioskodawczyni i jej ma. Wszystkie faktury VAT na zakupione materiay przeznaczone na remont mieszkania zostay wystawione na Zainteresowan. Cz poniesionych wydatkw zostaa zwrcona Zainteresowanej przez PFRON. Czy Wnioskodawczyni moga ubiega si o zwrot podatku VAT za materiay budowlane, skadajc wniosek VZM-1, pomimo, e wydatki zostay zwrcone Wnioskodawczyni przez PFRON, czy te miaa si ograniczy tylko do tych materiaw, ktre nie zostay dofinansowane przez PFRON?
    • 12.09.2013Zwrot VAT za materiay budowlane dla samoistnego posiadacza
     Pytanie podatnika: Czy jako samoistny posiadacz budynku wnioskodawca ma prawo do zoenia i odliczenia VAT z wydatkw mieszkaniowych?
     • 30.07.2013Zwrot VAT za materiay budowlane: Limit zwrotu przy nowej inwestycji
      Pytanie: W grudniu 2009 r. zoyam pierwszy wniosek o zwrot VAT, dotyczcy remontu mieszkania i tym samym nabyam prawo do zwrotu podatku wedug limitu na remont mieszkania w latach 2009-2013. W 2013 zamierzam rozpocz budow domu i tym samym zoy kolejny wniosek w tym roku o zwrot VAT-u budowlanego. Czy bdzie mi przysugiwao prawo do zwrotu z tytuu wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych po 1 maja 2004 r. (VZM), w zwizku z budow domu przez okres picioletni 2013-2018?
      • 30.01.2012Zwrot VAT za materiay budowlane: Jak numerowa wnioski
       Pytanie: Wraz z maonk zoyem w urzdzie skarbowym wnioski o zwrot niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym. cznie w latach 2006-2010 zostao zoonych pi wnioskw. Czy skadajc swj szsty wniosek WZM-1 w 2011 r. powinienem zoy go z nr 1, czy z nr 6 i w zwizku z tym, jaka kwota limitu bdzie obowizywaa nas, w sytuacji gdy wniosek bdzie dotyczy inwestycji wymagajcej pozwolenia na budow?
       • 30.05.2011Faktura od nieuczciwego sprzedawcy a prawo do zwrotu VAT za materiay budowlane
        O zwrot czci wydatkw poniesionych na zakup materiaw budowlanych moe wystpi rwnie osoba, ktra otrzymaa faktur od nieuczciwego sprzedawcy w zwizku z zakupem materiaw budowlanych. Warunkiem dajcym prawo do odliczenia z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika podatku VAT jest m.in. fakt, e usuga zostaa wykonana a dane na fakturze bd w sposb jasny i oczywisty identyfikowa sprzedawc - stwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 18.05.2011 r., sygn. IPPB2/415-224/11-2/AK.