akcyza jak się liczy

 • 12.01.2023Podatek u źródła. Jakie wymogi należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnień, zwrotów i innych preferencji
  Withholding Tax to anglojęzyczne określenie tzw. podatku u źródła, czyli zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT i CIT). Zobowiązanymi do jego poboru są płatnicy mający siedzibę, zakład zagraniczny, lub miejsce zamieszkania w kraju, w którym powstaje dochód, a więc w którym ma źródło przysporzenie. Takim płatnikiem będzie więc np. położona w Polsce spółka wypłacająca dywidendę swoim zagranicznym udziałowcom. Przy spełnieniu określonych obowiązków dokumentacyjnych płatnik może zostać zwolniony z poboru podatku u źródła, lub zastosować obniżoną stawkę, a w niektórych przypadkach wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku, czyli zastosować mechanizm pay and refund. Od 1 stycznia 2023 r. zasady poboru podatku u źródła uległy modyfikacji, część zmian zaczęła obowiązywać 26 października 2022 r.
 • 11.01.2023Pesymistyczne nastroje firm. Koszty i podatki wśród głównych zmartwień
  Mali i średni przedsiębiorcy wchodzą w 2023 r. z coraz gorszymi nastrojami i bardziej negatywnymi ocenami perspektyw na przyszłość. Nowe badanie BIG InfoMonitor pokazuje, że aktualnie tylko 8,2 proc. firm spodziewa się poprawy swojej kondycji finansowej. Największe obawy budzą wysoka inflacja, wzrost kosztów prowadzenia biznesu oraz podatki.
 • 11.01.2023PIT za 2022: Poradnik MF dla młodych
  Młodzi podatnicy, do 26. roku życia z poradnika dowiedzą się m.in. jak rozliczyć PIT, kiedy przysługuje im tzw. ulga dla młodych, jak rozliczyć podatek gdy prowadzą własną działalność gospodarczą albo pracują za granicą, kiedy powinni złożyć więcej niż jedno zeznanie podatkowe, kiedy urząd skarbowy zwróci nadpłacony podatek.
 • 10.01.2023PIT za 2022: Poradnik MF dla emerytów i rencistów
  Od 15 lutego do 2 maja br. podatnicy będą składać zeznania podatkowe za 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało poradnik, który pomoże prawidłowo rozliczyć PIT emerytom i rencistom. W poradniku znajdą oni informacje na temat rozliczenia, które otrzymują z organu rentowego. Dowiedzą się m. in. jak przygotować rozliczenie PIT na podstawie tych dokumentów i kiedy składane jest oświadczenie PIT-OP oraz jak rozliczyć PIT, jeśli pobierają emeryturę czy rentę lub pracują albo prowadzą działalność gospodarczą.
 • 10.01.2023PIT za 2022: Poradnik MF dla młodych
  Młodzi podatnicy, do 26. roku życia z poradnika dowiedzą się m.in. jak rozliczyć PIT, kiedy przysługuje im tzw. ulga dla młodych, jak rozliczyć podatek gdy prowadzą własną działalność gospodarczą albo pracują za granicą, kiedy powinni złożyć więcej niż jedno zeznanie podatkowe, kiedy urząd skarbowy zwróci nadpłacony podatek.
 • 09.01.2023Podatki 2023: Oświadczenia i wnioski dot. zaliczek na PIT - MF wyjaśnia
  Ministerstwo wyjaśnia, kim jest płatnik podatku PIT, jakie są rodzaje oświadczeń i wniosków wpływających na obliczanie zaliczek podatkowych, a także jak je prawidłowo złożyć i jakie są ich skutki. Przykładowo podatnicy znajdą w objaśnieniach informacje, w jaki sposób upoważnić płatnika, aby ten stosował w trakcie roku kwotę wolną od podatku lub zerowy PIT. Objaśnienia zawierają też praktyczne przykłady i najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.
 • 09.01.2023PIT za 2022: Poradnik MF dla emerytów i rencistów
  Od 15 lutego do 2 maja br. podatnicy będą składać zeznania podatkowe za 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało poradnik, który pomoże prawidłowo rozliczyć PIT emerytom i rencistom. W poradniku znajdą oni informacje na temat rozliczenia, które otrzymują z organu rentowego. Dowiedzą się m. in. jak przygotować rozliczenie PIT na podstawie tych dokumentów i kiedy składane jest oświadczenie PIT-OP oraz jak rozliczyć PIT, jeśli pobierają emeryturę czy rentę lub pracują albo prowadzą działalność gospodarczą.
 • 05.01.2023Podatki 2023: Oświadczenia i wnioski dot. zaliczek na PIT - MF wyjaśnia
  Ministerstwo wyjaśnia, kim jest płatnik podatku PIT, jakie są rodzaje oświadczeń i wniosków wpływających na obliczanie zaliczek podatkowych, a także jak je prawidłowo złożyć i jakie są ich skutki. Przykładowo podatnicy znajdą w objaśnieniach informacje, w jaki sposób upoważnić płatnika, aby ten stosował w trakcie roku kwotę wolną od podatku lub zerowy PIT. Objaśnienia zawierają też praktyczne przykłady i najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.
 • 04.01.2023Nowy program modernizacji KAS
  W latach 2023-2025 rząd zamierza kontynuować program modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej. Program ma prowadzić m.in. do wzrostu konkurencyjności zatrudnienia w jednostkach KAS oraz większej efektywności poboru podatków i innych danin. Plan zakłada też zwiększenie bazy sprzętowej i transportowej do prowadzenia kontroli celno-skarbowych.
 • 08.12.2022Powstanie system do obsługi umów. Biznes liczy na korzystne rozwiązania
  W Senacie trwają prace nad projektem nowej ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oceniają, że projekt zakłada wprowadzenie istotnych i postulowanych już wcześniej rozwiązań, które mogą być pomocne m.in. dla mniejszych firm. System ma zostać uruchomiony do 2025 r.
 • 29.11.2022Podatki 2022: Diety zagraniczne w górę
  Od 29 listopada 2022 r., zgodnie rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ws. należności z tytułu podróży służbowych (Dz.U. 2302), podwyższone zostały tzw. diety zagraniczne. Dotychczasowe kwoty limitów za nocleg oraz diety przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązywały od dnia 1 marca 2013 r.
 • 25.11.2022Urządzenia fiskalne Posnet – co decyduje o ich wysokiej jakości?
  Ewidencja obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydajna praca, sprawna obsługa klientów – przedsiębiorcy korzystający z urządzeń fiskalnych dobrze wiedzą, jak wiele zależy od tego typu rozwiązań. Dlatego często przyznają, że liczy się nie tylko nowoczesność i funkcjonalność kas oraz drukarek rejestrujących, ale również ich solidne wykonanie, z dbałością o każdy element i szczegół. W rezultacie, chętnie sięgają po modele od uznanych producentów technologii sprzedaży – takich, jak choćby firma Posnet, która kładzie nacisk na wysoką jakość tworzonych urządzeń fiskalnych.
 • 16.11.2022Podatki 2022: Diety zagraniczne także w górę
  Od 29 listopada 2022 r., zgodnie rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ws. należności z tytułu podróży służbowych (Dz.U. 2302), podwyższone zostaną tzw. diety zagraniczne. Obecne kwoty limitów za nocleg oraz diety przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązują od dnia 1 marca 2013 r.
 • 08.11.2022Likwidacja obliga giełdowego będzie skutkować wzrostem cen prądu?
  Organizacje zrzeszające przedsiębiorców są zaniepokojone przygotowanym przez rząd zniesieniem obliga giełdowego. Jak ostrzegają eksperci Konfederacji Lewiatan, taka zmiana może w praktyce doprowadzić do wzrostu cen energii elektrycznej. Biznes twierdzi, że regulacje prowadzące do likwidacji giełdowego rynku obrotu i spółek obrotu będą dysfunkcyjne.
 • 26.10.2022Spółka cywilna w jednym miejscu
  Przepisy dotyczące podejmowania i prowadzania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców mają zostać uproszczone. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem zmian m.in. w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jak twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan, rozwiązania przygotowane przez resort rozwoju i technologii można ocenić bardzo pozytywnie. Biznes liczy m.in. na uproszczenia ws. spółki cywilnej, w tym utworzenie miejsca, gdzie dostępne będą kompleksowe dane na jej temat.
 • 25.10.2022Spółka cywilna w jednym miejscu
  Przepisy dotyczące podejmowania i prowadzania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców mają zostać uproszczone. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem zmian m.in. w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jak twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan, rozwiązania przygotowane przez resort rozwoju i technologii można ocenić bardzo pozytywnie. Biznes liczy m.in. na uproszczenia ws. spółki cywilnej, w tym utworzenie miejsca, gdzie dostępne będą kompleksowe dane na jej temat.
 • 20.10.2022Przepisy podatkowe ograniczają możliwości rozwoju branży motoryzacyjnej
  Aktualne przepisy akcyzowe powinny zostać znowelizowane w kontekście samochodów wykorzystywanych do badań oraz jazd testowych – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Eksperci organizacji ostrzegają, że brak zmian będzie przeszkodą w drodze do zajęcia przez Polskę wiodącej pozycji na światowym rynku badań i rozwoju (B+R) w branży motoryzacyjnej. Biznes liczy na uwolnienie rynku z części zobowiązań podatkowych.
 • 12.10.2022ZUS: Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
  To, co jest podstawą wymiaru, zależy od sytuacji zawodowej lub społecznej. Przykładowo, dla pracownika podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest przychód z umowy o pracę w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą od wielu lat jest to kwota, którą zadeklaruje, nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Szczegóły znajdziesz w poniższej tabeli.
 • 07.10.2022Problem czerwcowych emerytur. RPO liczy na poprawki
  Przez lata świadczenia osób, które przechodziły na emeryturę w czerwcu, były niższe od świadczeń osób, które wniosły o to w innych miesiącach. Finalnie problem tzw. czerwcowych emerytur został rozwiązany nowelizacją prawa, ale tylko w kontekście przyszłości. Sprawę zbadać ma Trybunał Konstytucyjny, a rzecznik praw obywatelskich twierdzi, że przepisy naruszają zasady równego prawa do zabezpieczenia społecznego i sprawiedliwości społecznej.
 • 04.10.2022ZUS: Ulga na start po zawieszeniu działalności
  Przedsiębiorca po upływie 60 miesięcy od ostatniego zawieszenia działalności gospodarczej i podjęciu jej na nowo będzie miał prawo do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 6 miesięcy od dnia jej ponownego podjęcia, bowiem nie wystąpią przesłanki negatywne do zaistnienia ulgi: w postaci podjęcia działalności gospodarczej w okresie krótszym niż 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia i wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy. Tak uznał ZUS w interpretacji indywidualnej.
 • 26.09.2022Unijny kodeks celny przed korektą. Biznes liczy na pozytywne zmiany
  Komisja Europejska zamierza dostosować przepisy unijnego kodeksu celnego (UKC) do obecnych wyzwań cyfrowej transformacji oraz proklimatycznej agendy wspólnoty. Pakiet zmian ma dotyczyć m.in. handlu elektronicznego, analizy danych i ochrony jednolitego rynku. Eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wskazują, że konieczne jest np. zacieśnienie współpracy między organami celnymi i pobierającymi VAT organami podatkowymi.
 • 31.08.2022Budżet państwa na 2023 r. Rząd liczy na uszczelnienie systemu podatkowego
  Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy budżetowej na 2023 r. Dochody mają wynieść 604,4 mld zł, a wydatki osiągnąć poziom 669,4 mld zł. Zakładany jest też wzrost PKB o 1,7 proc., przy jednoczesnej inflacji rzędu 9,8 proc. w skali roku. Jak wskazuje rząd, w sferze podatkowej oczekiwane są m.in. dalsze efekty uszczelniania systemu podatkowego.
 • 29.08.2022Podatki 2023: Minimalny podatek dochodowy będzie zawieszony i zmodyfikowany
  W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 r. funkcjonować będzie zwolnienie z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym – wynika z projektu nowelizacji, który trafił w ostatnich dniach do Sejmu. Jednocześnie zmianie ulec ma sama konstrukcja tej daniny. Środowisko przedsiębiorców liczy na to, że budzący sporo wątpliwości podatek zostanie całkowicie zniesiony.
 • 26.08.2022Podatki 2023: Minimalny podatek dochodowy będzie zawieszony i zmodyfikowany
  W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 r. funkcjonować będzie zwolnienie z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym – wynika z projektu nowelizacji, który trafił w ostatnich dniach do Sejmu. Jednocześnie zmianie ulec ma sama konstrukcja tej daniny. Środowisko przedsiębiorców liczy na to, że budzący sporo wątpliwości podatek zostanie całkowicie zniesiony.
 • 26.08.2022PIT: Sprzedaż ruchomości otrzymanych w spadku
    Jak już zapewne wiecie z poprzednich odcinków cyklu ABC, przychód ze sprzedaży rzeczy ruchomych należy zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy.  
 • 25.08.2022Niepełny wymiar etatu a staż pracy
    Okresów zatrudnienia wykonywanego w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru czasu pracy, przypadających przed dniem 15 listopada 1991 r., nie uwzględnia się ani przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz ich wysokości, ani też przy ustalaniu kapitału początkowego. Natomiast poczynając od dnia 15 listopada 1991 r., wymiar czasu pracy nie może wpływać na prawo ubezpieczonego do emerytury, a staż pracy, niezależnie od tego, czy pracownik pracuje na 1/4, 1/2 czy cały etat, jest zaliczany dokładnie tak samo jak w przypadku osób pracujących w pełnym wymiarze godzin.  
 • 24.08.2022Samorządy dostaną dodatkowe środki z tytułu wpływów z PIT
  Samorządy otrzymają środki w wysokości blisko 13,7 mld zł już w 2022 r. – wynika z rządowego projektu nowelizacji, który trafił do Sejmu. Kwota ta stanowi dochód z tytułu udziału samorządów we wpływach z podatku dochodowego PIT. Pieniądze mają wspierać głównie zwiększanie efektywności energetycznej.
 • 17.08.2022Podatki 2022: Diety zagraniczne także w górę
    Prawdopodobnie jeszcze w tym roku, zgodnie projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. należności z tytułu podróży służbowych, podwyższone zostaną tzw. diety zagraniczne. Obecne kwoty limitów za nocleg oraz diet przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązują od dnia 1 marca 2013 r.  
 • 08.08.2022Branża wydawnicza apeluje o zerowy VAT na książki i gazety
  Wprowadzenie zerowej stawki podatku VAT na książki, gazety i czasopisma byłoby szansą na zwiększenie czytelnictwa, a jednocześnie pomogłoby wydawcom utrzymać się na rynku – twierdzi Izba Wydawców Prasy. Jak szacuje branża wydawnicza, taka zmiana kosztowałaby budżet państwa ok. 200 mln zł w skali roku.
 • 05.08.2022Branża wydawnicza apeluje o zerowy VAT na książki i gazety
  Wprowadzenie zerowej stawki podatku VAT na książki, gazety i czasopisma byłoby szansą na zwiększenie czytelnictwa, a jednocześnie pomogłoby wydawcom utrzymać się na rynku – twierdzi Izba Wydawców Prasy. Jak szacuje branża wydawnicza, taka zmiana kosztowałaby budżet państwa ok. 200 mln zł w skali roku.
 • 05.08.2022Dyrektywa Omnibus: Koniec z fałszywymi opiniami w sieci
    Decyzja, czy udostępniać konsumentom opinie o produktach będzie należała wyłącznie do przedsiębiorcy. Jeżeli zdecyduje się on nie udostępniać takich opinii, nie będzie wtedy objęty przedmiotowym obowiązkiem informacyjnym. Jeżeli natomiast będzie udostępniał opinie na swojej stronie internetowej, będzie musiał poinformować konsumentów, czy i w jaki sposób podlegają one weryfikacji. Jeżeli przedsiębiorca odeśle tylko do opinii udostępnionych na stronie internetowej innego przedsiębiorcy, także będzie musiał poinformować konsumentów, że opinie zamieszczane na tej stronie są objęte procedurą weryfikacji albo, że nie są objęte taką procedurą.  
 • 04.08.2022MRiT ułatwi przekształcanie budynków biurowych i handlowych na cele mieszkalne
  Puste powierzchnie budynków biurowych i handlowych będzie można łatwiej przekształcać na cele mieszkaniowe – zapowiedziało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Resort liczy na to, że takie rozwiązanie zwiększy dostępność mieszkań, pozwalając jednocześnie na użytkowanie niewykorzystywanych obiektów. Szacuje się, że w efekcie powstać może nawet kilka tysięcy mieszkań.
 • 02.08.2022Termin do złożenia SD-Z2 przy akcie dziedziczenia
    Został spisany, w formie aktu notarialnego, akt dziedziczenia po zmarłym bracie dla pięciorga rodzeństwa. Na dzień spisania aktu nie była znana wartość masy spadkowej. W skład tej masy wchodziło tylko wynagrodzenie prowizyjne z zakładu pracy. Czy 6 miesięcy na zgłoszenie SD- Z2 powinno liczyć od dnia przekroczenia kwoty wolnej z uwagi na fakt, że na dzień spisania aktu dziedziczenia nie była znana wartość masy spadkowej czy od spisania tego aktu?  
 • 22.07.2022Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości - skutki podatkowe
    Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie. Co istotne - przez nabycie rozumie się nie tylko nabycie w drodze kupna ale również nabycie w drodze darowizny czy dziedziczenia.  
 • 21.07.2022PIT: Ulga na złe długi w pdof
    Ulga na złe długi w podatku PIT (art. 26i ustawy PIT) podlega na zmniejszeniu podstawy opodatkowania o wartość nieuregulowanych wierzytelności lub na zwiększeniu tej podstawy o wartość zapłaconych zobowiązań. Chodzi w tych wypadkach o wynagrodzenie za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej.  
 • 19.07.2022Korekta Polskiego Ładu to za mało? Biznes proponuje reformę
  Zmiany wprowadzane w tzw. Polskim Ładzie są niewystarczające, a konstrukcja podatku dochodowego CIT wymaga gruntownej reformy – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja liczy na szersze zmiany i przemyślenie całej konstrukcji CIT. Jak przekonuje ZPP, system powinien być znacznie uproszczony i bardziej efektywny.
 • 10.06.2022Płaca minimalna w 2023 r. Związkowcy liczą na zdecydowane podwyżki
  Rząd zaproponował podwyżkę płacy minimalnej w 2023 r. do 3383 zł od 1 stycznia i do 3450 zł od 1 lipca. Pomysł krytykują związki zawodowe, które liczą na zdecydowanie wyższy wzrost wynagrodzenia minimalnego. Jak twierdzi NSZZ „Solidarność”, minimalna płaca powinna wzrosnąć odpowiednio do 3500 zł i 3750 zł.
 • 09.06.2022Płaca minimalna w 2023 r. Związkowcy liczą na zdecydowane podwyżki
  Rząd zaproponował podwyżkę płacy minimalnej w 2023 r. do 3383 zł od 1 stycznia i do 3450 zł od 1 lipca. Pomysł krytykują związki zawodowe, które liczą na zdecydowanie wyższy wzrost wynagrodzenia minimalnego. Jak twierdzi NSZZ „Solidarność”, minimalna płaca powinna wzrosnąć odpowiednio do 3500 zł i 3750 zł.
 • 23.05.2022Nowy pakiet uproszczeń dla obywateli i firm. Biznes liczy na głębsze zmiany
  W resorcie rozwoju i technologii przygotowano pakiet uproszczeń dla obywateli i przedsiębiorców. Nowe rozwiązania mają prowadzić do zmniejszenia obciążeń regulacyjnych. Jak ocenia środowisko biznesowe, poszczególne zmiany będą pozytywne, ale sam zakres szykowanych zmian mógłby być jednak wyraźnie szerszy.
 • 20.05.2022Nowy pakiet uproszczeń dla obywateli i firm. Biznes liczy na głębsze zmiany
  W resorcie rozwoju i technologii przygotowano pakiet uproszczeń dla obywateli i przedsiębiorców. Nowe rozwiązania mają prowadzić do zmniejszenia obciążeń regulacyjnych. Jak ocenia środowisko biznesowe, poszczególne zmiany będą pozytywne, ale sam zakres szykowanych zmian mógłby być jednak wyraźnie szerszy.
 • 09.05.2022Księgowość przy zawieszeniu, wznowieniu i likwidacji działalności gospodarczej
  Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalania z prowadzenia księgowości. Jak ewidencjonować przychody i koszty w okresie zawieszenia działalności gospodarczej? Jakie są obowiązki księgowe po wznowieniu oraz przy likwidacji firmy.
 • 27.04.2022Zwolnienie podmiotowe z VAT dla drobnych przedsiębiorców - jaką sprzedaż uwzględniamy w limicie
  Zgodnie z art. 2 pkt 25 lit. a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług małym podatnikiem jest podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży brutto (tj. wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. W myśl punktu 25 lit. b ww. przepisu mogą to być też podmioty wykonujące określone usługi finansowe gdy wartość ich prowizji w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.
 • 19.04.2022Ustawa antyzatorowa zostanie znowelizowana
  Rząd szykuje zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Projekt nowelizacji zakłada m.in. wydłużenie terminu dla firm na złożenie sprawozdań. Jak ocenia środowisko biznesowe, projekt przewiduje szereg korzystnych zmian, ale niektóre z nich wymagają jeszcze doprecyzowania.
 • 08.04.2022Kto i kiedy musi składać sprawozdania finansowe
  Spółki zarejestrowane w KRS mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin na sporządzenie sprawozdania upływa 31 marca.  Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca, jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Ważne! Terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych w 2022 r. (za rok 2021) zostały wydłużone o 3 miesiące, co oznacza, że sprawozdanie finansowe możesz: sporządzić i podpisać do dnia 30 czerwca 2022 r. zatwierdzić do dnia 30 września 2022 r.
 • 31.03.2022Ustawa o OZE do zmiany. Przedsiębiorcy proponują nowe rozwiązania
  Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) powinien zostać uzupełniony o dodatkowe rozwiązania – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Środowisko biznesowe postuluje m.in. przepisy pozwalające na odblokowanie mocy przyłączeniowych oraz zmiany dotyczące klastrów energii i definicji instalacji hybrydowej.
 • 24.03.2022Specustawa powinna objąć Białorusinów – twierdzą organizacje pracodawców
  Organizacje pracodawców zaapelowały do rządu o umożliwienie Białorusinom szybkiej legalizacji pobytu i podjęcia zatrudnienia od razu po przybyciu do Polski. Środowisko biznesowe liczy na to, że rozwiązania przewidziane w specustawie dotyczącej pomocy Ukraińcom obejmą także Białorusinów decydujących się na ucieczkę ze swojego kraju.
 • 21.03.2022Podatki 2022: Biznes liczy na szersze preferencje ws. pomocy Ukrainie
  Pakiet preferencji podatkowych, które rząd wprowadził w związku z pomocą dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, powinien być rozszerzony – przekonują eksperci Business Centre Club. Obecny pakiet obejmuje m.in. rozwiązania dotyczące darowizn i świadczeń pomocowych w odniesieniu do podatków dochodowych i VAT.
 • 17.03.2022Sprawy własności intelektualnej. Biznes liczy na usprawnienie postępowań
  Postępowania w sprawach własności intelektualnej powinny być dalej usprawniane – ocenia Konfederacja Lewiatan. Eksperci organizacji wskazują m.in. na potrzebę kolejnych zmian dotyczących powództwa, a także terminu na wniesienie odpowiedzi na pozew. Do tej pory Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło już wyspecjalizowane sądy własności intelektualnej i uruchomiło odrębne postępowania w tego typu sprawach.
 • 08.03.2022Przedsiębiorcy apelują o przywrócenie handlu w niedziele
  W obecnej sytuacji konieczne jest podjęcie wszelkich kroków pozwalających na zwiększenie podaży pracy i dających pozytywny impuls gospodarczy – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja ocenia, że w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę dobrym rozwiązaniem byłoby przywrócenie możliwości handlu we wszystkie niedziele na terenie całej Polski.
 • 21.02.2022MF liczy na efekty nabycia sprawdzającego i zajęcia ruchomości
  Nowe uprawnienia urzędów skarbowych, w tym nabycie sprawdzające i tymczasowe zajęcie ruchomości, będą służyć ochronie uczciwej konkurencji oraz rzetelnych podatników – przekonuje Ministerstwo Finansów. Jak podkreśla resort, nabycie sprawdzające nie jest w istocie nowym narzędziem, a zajęcie ruchomości ma dotyczyć jedynie poważnych spraw.

następna strona »