Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

absorpcji

 • 31.08.2020Podatki 2021: Wyższe opodatkowanie konsumpcji będzie sprzyjać budżetowi
  W przyszłym roku dochody budżetowe Polski mają wynieść 403,7 mld zł, a wydatki osiągną poziom 486 mld zł – wynika z przyjętego przez rząd projektu budżetu na 2021 r. Podporą wzrostu ma być nadal konsumpcja, a budżet w większym stopniu będzie opierać się na opodatkowaniu konsumpcji. Eksperci wskazują, że wpływ na to będą mieć m.in. podatek handlowy i podatek cukrowy.
  • 19.10.2017Zatrudnianie cudzoziemców – WEI apeluje o uproszczenie procedur dla Ukraińców
   Polska powinna maksymalnie uprościć procedury dotyczące legalizacji pracy Ukraińców – twierdzą eksperci Warsaw Enterprise Institute. W nowym raporcie WEI postuluje też wprowadzenie szerokiej abolicji, która objęłaby wszystkich Ukraińców pracujących nad Wisłą nielegalnie.
   • 21.07.2016E-papierosy będą opodatkowane akcyzą?
    Interpelacja nr 4398 w sprawie akcyzy na e-papierosy.
    • 09.05.2016Finanse publiczne. Reguła wydatkowa do zmiany?
     Interpelacja nr 2267 w sprawie ustabilizowania systemu finansów gmin, powiatów i województw, w oparciu o "regułę wydatkową" zawartą w art. 243 i przepisach powiązanych ustawy o finansach publicznych.
     • 14.10.2014Polska nie radzi sobie z wydatkowaniem funduszy unijnych
      Polski rząd wciąż nie radzi sobie z wykorzystywaniem unijnych funduszy. Przy zachowaniu obecnego tempa, do końca 2015 r. najprawdopodobniej „przepadnie” z tego powodu ok. 16-24 mld zł środków przeznaczonych dla Polski – wynika z 8. edycji raportu pn. „Stan wykorzystania funduszy europejskich”, przygotowywanego corocznie przez Business Centre Club.
      • 20.12.2013Prognozy gospodarcze na 2014 rok - będzie lepiej, ale...
       W 2013 r. PKB Polski – jak prognozuje Komisja Europejska – wzrośnie zaledwie o 1,3 proc. w skali roku, by w 2014 r. odnotować wzrost rzędu 2,5 proc. – Te liczby trzeba interpretować jako prognozę powolnej poprawy koniunktury, w dodatku do poziomu jeszcze bardzo umiarkowanego – komentuje główny ekonomista Business Centre Club, prof. Stanisław Gomułka.
       • 04.10.2013Reguła wydatkowa ustabilizuje finanse publiczne
        Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej stabilizującą regułę wydatkową (SRW). Nowa reguła ma charakter antycykliczny, a swoim działaniem obejmuje prawie cały sektor instytucji rządowych i samorządowych (GG). Dzięki wyznaczaniu limitu wydatkowego na każdy rok przyczyni się do ustabilizowania finansów publicznych. Jej wprowadzenie będzie stanowić ponadto realizację europejskich zobowiązań Polski.
        • 13.12.2011Stabilna sytuacja polskich banków
         Sytuacja polskich banków jest dobra, zachowały one dużą zdolność do absorpcji ewentualnych strat, a system finansowy jest stabilny – wynika z najnowszego „Raportu o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2011”, opublikowanego przez Narodowy Bank Polski. Poprawie uległa również sytuacja pozostałych instytucji finansowych.
         • 15.12.2010Banki chcą pośredniczyć w rozdzielaniu unijnych funduszy na lata 2014-2020
          „Banki w perspektywie programów 2020” - pod takim hasłem funkcjonuje stworzone przez Związek Banków Polskich specjalne środowiskowe forum konsultacyjne, którego celem jest przygotowanie polskich instytucji finansowych do udziału w realizacji strategii i programów z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Jak szacuje ZBP, 80 proc. unijnych środków będzie dystrybuowane poprzez pośredników finansowych.  
          • 15.10.2010Fundusze unijne: 2 mld euro z EBI na współfinansowanie inwestycji
           Realizację inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 19 mld euro umożliwi podpisana przez ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz prezesa EBI Philippe'a Maystadta umowa dotycząca współfinansowania funduszy unijnych na lata 2007-2013. Na mocy porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym Polska uzyska dostęp do 2 mld euro kredytu na dofinansowanie wkładu budżetu państwa do programów realizowanych z funduszy unijnych.
           • 02.07.2010MRR: Polska najlepiej wykorzystuje środki z Funduszu Spójności
            – Zdecydowana większość projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności na lata 2004-2006 jest już bliska zakończenia. W 2010 roku wykonaliśmy ogromną pracę, której efektem jest największa wśród państw korzystających z Funduszu dynamika absorpcji środków – ogłosił wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.
            • 30.06.2010Fundusze unijne - przedsiębiorcy z Mazowsza przeciwko ograniczaniu dotacji
             Tylko firmy istniejące nie dłużej niż rok będą mogły uczestniczyć w konkursie o uzyskanie dotacji na inwestycje z działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego - zdecydowały władze Mazowsza. Przedsiębiorcy ze Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, a także PKPP Lewiatan nie akceptują tej decyzji i uważają ją za próbę ograniczenia dostępu do dotacji.
             • 25.05.2009Urzędy kwestionują zwolnienie dla wynagrodzeń ze środków pomocowych
              Interpelacja nr 8664 do ministra finansów w sprawie zwolnienia od podatku wynagrodzenia sfinansowanego ze środków unijnych
              • 30.03.2009Marcowe notowania Indeksu Biznesu
               Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w marcu nie zmienił się w notowaniu rocznym w stosunku do lutego, natomiast w notowaniu kwartalnym spadł o dwa punkty, zrównując się z indeksem rocznym na poziomie 40 pkt. Eksport styczniowy uległ redukcji o jedną czwartą, ale do Polski napłynęło więcej niż się spodziewano inwestycji zagranicznych. Słaby złoty podnosi konkurencyjność eksportu oraz sprzyja przenoszeniu produkcji do Polski. Należy się jednak liczyć z dalszym pogorszeniem stabilności makroekonomicznej, wzrostem bezrobocia i deficytu budżetowego.
               • 17.02.2009Nowe rozporządzenie w sprawie wykorzystania funduszy unijnych
                W ubiegłym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Celem rozporządzenia jest wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią bardziej efektywne wydawanie wspólnotowych i krajowych środków na realizację Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.
                • 16.02.2009MRR: Środki unijne poprawią stabilność polskiej gospodarki
                 Zdaniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, realizowana w Polsce polityka spójności złagodzi  skutki spowolnienia gospodarczego związanego z kryzysem. Fundusze unijne mają pozytywnie wpływać na stan finansów publicznych oraz główne wskaźniki makroekonomiczne, brane pod uwagę w ocenie spełniania kryteriów decydujących o przyjęciu wspólnej waluty.
                 • 23.01.2009Więcej złotówek z unijnych funduszy dzięki wzrostowi kursu euro
                  Od lipca do grudnia ubiegłego roku, ze względu na osłabienie złotego wobec euro, o 1,5 mld zł wzrosła wyrażona w złotówkach wartość środków, jakie Polska ma do wykorzystania w starej perspektywie UE (na lata 2004-2006) – poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalengo.
                  • 25.11.2008Danuta Hübner o antykryzysowym pakiecie dla przedsiębiorców
                   W Brukseli, podczas spotkania z członkami Konwentu Marszałków skupiającego przedstawicieli władz polskich województw, komisarz UE ds. polityki regionalnej Danuta Hübner przedstawiła najważniejsze założenia pakietu antykryzysowego – w części dotyczącej polityki spójności – który w środę zostanie przyjęty przez Komisję Europejską.
                   • 20.10.2008Finanse publiczne – projekt reformy
                    Jawność i przejrzystość, a w efekcie lepszą kontrolę wydawania pieniędzy z publicznej kasy mają zapewnić rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o finansach publicznych, zaakceptowanym przez Radę Ministrów.
                    • 30.05.2008Fundusze unijne dla początkujących (4)
                     – Chcemy zapewnić 100 proc. informacji o możliwościach finansowania każdej inicjatywy w Małopolsce, deklarują Tomasz Sanecki i Tomasz Bogdan, dyrektorzy Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach, którego działa FEM Centrum Informacji o Funduszach Europejskich w Małopolsce. – O tym, na czym polega standard informowania o funduszach w Małopolsce, kto najczęściej zgłasza się po informacje oraz o czym każdy musi pamiętać zanim przystąpi do aplikacji o środki unijne rozmawia Aleksandra Soboń-Smyk.