Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kalkulator odsetek

 • 14.04.2020Rozoenie na raty nalenoci podatkowych
  Nie jeste w stanie zapaci jednorazowo caego podatku, zalegoci podatkowych lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek? Zó wniosek o rozoenie tych nalenoci na raty i sprawd czy urzd przyzna ci tak pomoc. Zobacz, jak to zrobi.
  • 25.03.2020Jeden grosz dugu w ZUS to powany problem
   Informacje wysane patnikom skadek zawieraj wykaz wpat dokonanych w 2019 r. oraz sposób ich rozliczenia w podziale na ubezpieczenia i fundusze wraz z przedstawieniem struktury pokrycia nalenoci (skadki, odsetki, inne koszty). Umoliwio to patnikom skadek uwzgldnienie niewielkich nadpat lub niedopat przy biecym opacaniu skadek poprzez pomniejszenie lub zwikszenie dokonywanej wpaty. Jest to istotne, gdy patnik, który posiada zaduenie (bez wzgldu na jego wysoko, a wic take 0,01 z) dopiero po uregulowaniu tego zaduenia bdzie móg otrzyma od ZUS zawiadczenie o niezaleganiu w opacaniu skadek - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
   • 05.12.2019Arkusze kalkulacyjne (Microsoft Excel, OpenOffice Calc i arkusze Google) w biurze i ksigowoci
    Prezentujemy e-kurs, pozwalajcy na zdobycie praktycznych umiejtnoci i pene wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w codziennej pracy w ksigowoci i w biurze. Ich wszechstronne moliwoci pokazujemy w oparciu o aplikacje: Microsoft Office, Open Office oraz arkusz kalkulacyjny Google dziaajcy on-line w przegldarce internetowej. Pierwsza z tych aplikacji jest patna, korzystanie z dwóch pozostaych - cakowicie bezpatne. Jeeli nie wykorzystujecie jeszcze w peni arkuszy kalkulacyjnych, ten e-kurs jest dla Was.
    • 28.11.2018Arkusze kalkulacyjne w biurze i ksigowoci - jutro pierwsza lekcja e-kursu
     Praktyczne umiejtnoci wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych w codziennej pracy w ksigowoci i w biurze s bardzo wane. W naszym nowatorskim e-kursie ich wszechstronne moliwoci pokazujemy w oparciu o aplikacje: Microsoft Office, Open Office oraz arkusz kalkulacyjny Google dziaajcy on-line w przegldarce internetowej. Pierwsza z tych aplikacji jest patna, korzystanie z dwóch pozostaych - cakowicie bezpatne. Jeeli nie wykorzystujecie jeszcze w peni arkuszy kalkulacyjnych, ten e-kurs jest dla Was. Co wane - wszystkie operacje (poczwszy od pierwszego uruchomienia programu) opisujemy równolegle - nie ma wic znaczenia, jakie oprogramowanie wykorzystujecie na co dzie. E-kurs kierujemy do pocztkujcych i rednio zaawansowanych uytkowników arkuszy kalkulacyjnych (Excel, Calc i Google). Zwrócimy uwag na szereg przydatnych funkcji, jakie znajduj si w tych aplikacjach. Pokaemy jak mona zautomatyzowa wiele mudnych przelicze, które nastrczaj wiele problemów i s ródem czstych pomyek. Kurs zawiera praktyczne przykady oraz opatrzony jest licznymi ilustracjami. Kada z lekcji dostarczy wiedz, któr bdzie mona od razu zastosowa w pracy. Dziki wiedzy, któr zdobdziesz moliwe stanie si szybkie tworzenie dokumentów i wzorów, które wykorzystasz w swojej codziennej pracy.
     • 19.08.2016Patno skadek ZUS w formie zgody na obcienie rachunku
      Zapytanie nr 785 do ministra cyfryzacji, ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie braku moliwoci dobrowolnej zgody na obcienie rachunku patnika skadek na kwot z deklaracji
      • 28.05.2012Naliczanie odsetek za zwok od nieterminowo opaconych skadek ZUS
       Gdy nie dotrzymasz ustawowego terminu opacenia skadek musisz pamita, e skutkowa to moe koniecznoci zwikszenia wpacanej po terminie kwoty o nalene odsetki za zwok. Dlatego musisz:
       • 04.05.2010Uwaga: Bezpatne szkolenie – Odsetki od zalegoci podatkowych – teoria i praktyka
        Serdecznie zapraszamy Pastwa do wzicia udziau w bezpatnym szkoleniu przeprowadzanym przez Internet, ktrego zadaniem bdzie przedstawienie obecnego stanu prawnego, regulujcego stosowanie odsetek od zalegoci podatkowych. W trakcie szkolenia przedstawimy rwnie program Kalkulator FK, przy pomocy ktrego rozliczenie odsetek staje si czynnoci bardzo prost.
        • 28.12.2008Odsetki od nalenoci podatkowych - zapata podatku po terminie - dwa dni spnienia
         Podatek PIT-5 wynosi 6345 z. Dwa dni temu, tj. 20 lipca, upyn termin zapaty podatku dochodowego PIT. Chc uregulowa naleno - czy powinienem doliczy odsetki? Jeli tak, to w jakiej wysokoci je wpaci?
         • 27.12.2008Wyliczanie wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy
          Sprbujmy przeanalizowa prosty - typowy - przykad. Wyliczmy wynagrodzenie chorobowe pracownika w sposb rczny oraz za pomoc kalkulatora.
          • 26.12.2008Odsetki wasne (umowne) - rata kredytu - koszt spnienia
           Zapomniaem zoy dyspozycj przelewu na rat zacignitego kredytu. Chciabym zrobi to w poniedziaek, ile bdzie mnie kosztowaa zwoka, moe warto jednak odoy wszystkie sprawy i uda si do banku?
           • 22.12.2008Odsetki wasne (umowne) - rata kredytu kupieckiego - zapata po terminie
            Spniem si z zapat w terminie raty kredytu kupieckiego. Umowa kredytu zobowizuje mnie do zapaty raty wraz z nalenymi odsetkami za zwok, okrelonymi w umowie. W jaki sposb wyliczy nalene odsetki, jeli umowa okrela wysoko odsetek za kady dzie zwoki?
            • 21.12.2008Odsetki ustawowe - faktura VAT - spata nalenoci w ratach
             Wystawiem dla mojego klienta Faktur VAT na kwot 14569 z. Klient dokona spaty nalenoci w kilku ratach. Zastanawiam si nad wezwaniem klienta do zapaty odsetek. Ile wynios odsetki za zwok? Termin zapaty Faktury VAT przypada na dzie 09.02.2006
             • 20.12.2008Odsetki od nalenoci podatkowych - zapata podatku po terminie
              Wysoko podatku VAT do zapaty za 02.2006 wynosi 4658 z. Termin zapaty podatku przypada na dzie 25.03.2006. Niestety zapata podatku w terminie nie bya moliwa.
              • 19.12.2008Odsetki ustawowe - faktura VAT, wyliczanie odsetek za zwok
               Spniem si z zapat Faktury VAT w przewidzianym terminie. Ile wynios odsetki za zwok? Dnia 14.04.2006 przypada termin zapaty 4356,74 z tytuem Faktury VAT za zakupione przeze mnie towary handlowe od mojego dostawcy. Chc dokona zapaty za ww. faktur wraz z nalenymi odsetkami za zwok - zaley mi bowiem na kontynuowaniu wsppracy z tym dostawc. Mam nadziej, e spata zaduenia wraz z nalenymi odsetkami pozwoli mi nadal utrzyma wypracowany u dostawcy poziom rabatowy
               • 15.12.2008Odsetki od nalenoci podatkowych - rozliczenie wpat czciowych do ZUS
                Sprbujmy rozwika kolejny - mocno skomplikowany - przypadek. Mam zalego tytuem zapaty skadki ZUS. Dokonaem ju kilku wpat, w chwili obecnej chc uregulowa zaduenie cakowicie. Jak rozliczy dokonane przeze mnie wpaty - jak cz stanowiy odsetki, jak naleno gwna? Ile na chwil obecna wynosi moje zaduenie? Jak kwot powinienem wpaci do ZUS aby ostatecznie spaci powstay dug?
                • 13.12.2008Odsetki od nalenoci podatkowych - rozliczenie zapaty czciowej - podatek
                 Przeanalizujmy kolejny - tym razem bardziej skomplikowany - przypadek. W ubiegym miesicu - 10 czerwca - dokonaem zapaty czci zaduenia wynikajcego z deklaracji PIT-4. Wpaciem 5000 z. Wysoko podatku do zapaty, wynikajca z deklaracji PIT-4, wynosia w caoci 7234 z. Termin zapaty przypada na dzie 20.03.2006. W dniu dzisiejszym chc spaci zaduenie w caoci. Od jakiej kwoty mam wyliczy nalene odsetki za zwok? Na jak kwot mam wypisa polecenie przelewu, aby ostatecznie spaci zalego?
                 • 16.03.2006Pomyka w rozliczeniu rocznym za 2003 rok
                  Pytanie: Wypeniajc zeznanie za 2003 roku odliczyem zbyt du kwot w ramach ulgi remontowej. Pomyliem si w sumowaniu faktur. Jak sprawdziem, spowodowao to zanienie zapaconego podatku o 232 z. Do tej pory urzd mnie nie wezwa (ale wiem, e ma na to kilka lat). Troch mnie to martwi i chtnie bym po prostu dopaci ten podatek. Co powinienem zrobi, eby nie narazi si na nieprzyjemnoci?
                  • 09.01.2006Aktualizacja Kalkulatora IP
                   Informujemy, i opublikowalimy now wersj programu Kalkulator IP, oznaczon numerem 4.6 z dnia 10.01.2006 r.