Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

doradca podatkowy egzamin

 • 10.04.2015Doradca podatkowy jak adwokat czy radca prawny?
  Interpelacja nr 31711 do ministra finansów w sprawie zmian w zawodzie doradcy podatkowego
  • 29.10.2014Zakup specjalistycznych książek a koszty uzyskania przychodów
   Pytanie podatnika: Czy doradca podatkowy prowadząc działalność gospodarczą może, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności wydatki zakup książek prawniczych z zakresu prawa podatkowego?
   • 14.04.2014Deregulacja. Zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym
    II ustawa deregulacyjna, czyli ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która została uchwalona przez sejm 4 kwietnia 2013 r., z jednej strony wprowadza całkowitą deregulację niektórych zawodów, z drugiej zaś ogranicza katalog czynności, które aktualnie są zastrzeżone dla przedstawicieli określonej grupy zawodowej. W pierwszej grupie znajdują się m.in. księgowi, w drugiej zaś m.in. doradcy podatkowi.
    • 14.04.2014Deregulacja. Zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym
     Druga ustawa deregulacyjna, czyli ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która została uchwalona przez sejm 4 kwietnia 2013 r., z jednej strony wprowadza całkowitą deregulację niektórych zawodów, z drugiej zaś ogranicza katalog czynności, które aktualnie są zastrzeżone dla przedstawicieli określonej grupy zawodowej. W pierwszej grupie znajdują się m.in. księgowi, a w drugiej – m.in. doradcy podatkowi.
     • 27.03.2014Nabycie uprawnień zawodowych a koszty uzyskania przychodów
      Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, warunkujących wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii doradcy podatkowego (opłata za egzamin i opłata za wpis na listę doradców podatkowych), mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej?
      • 28.06.2013Doradztwo podatkowe – deregulacja wiele zmieni
       Dostęp do zawodu doradcy podatkowego zostanie poważnie poszerzony, a większością czynności „zarezerwowanych” dotychczas m.in. właśnie dla nich będzie mógł zajmować się praktycznie każdy. Dojdzie do tego najprawdopodobniej z początkiem 2014 r. Zmiany przewiduje – zatwierdzony już przez rząd – projekt tzw. II ustawy deregulacyjnej, która zakłada ułatwienie dostępu do 91 zawodów.
       • 03.10.2012Deregulacja zawodów. MS przedstawiło drugi projekt
        Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało drugi projekt deregulacji dostępu do zawodów. Zmiany mają objąć 91 zawodów, tym razem z obszaru finansów, bankowości, budownictwa oraz transportu. Projektodawca przewiduje ułatwienie dostępu do zawodów takich jak doradca podatkowy, rzeczoznawca samochodowy, makler, biegły rewident, architekt oraz monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra.
        • 01.02.2011Doradztwo podatkowe – jak zdobyć uprawnienia?
         Najważniejszym i najtrudniejszym etapem w drodze do zdobycia uprawnień doradcy podatkowego jest zdanie egzaminu państwowego. Do egzaminu może przystąpić osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada wyższe wykształcenie.
         • 19.05.2010Doradcy podatkowi czekają na zniesienie barier
          Interpelacja nr 14939 do ministra finansów w sprawie doradztwa podatkowego
          • 17.02.2010Więcej swobody dla doradców podatkowych
           Wdrożenie do polskiego prawa postanowień unijnej dyrektywy usługowej, która ogranicza bariery w podejmowaniu i prowadzeniu działalności usługowej przez doradców podatkowych, to najważniejszy cel zaakceptowanej przez Radę Ministrów nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają też poprawić funkcjonowanie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego oraz zmienić niektóre zasady wykonywania zawodu doradcy.
           • 30.12.2009Podatki 2010 – już wkrótce konferencja w Warszawie
            W dniach od 27.01.2010 r. do 29.01.2010 r. w hotelu Mercury w Warszawie wybitni specjaliści zaproszeni przez Akademię Biznesu MDDP i redakcję www.podatki.biz prezentować będą w trakcie wykładów i fakultatywnych paneli popołudniowych konsekwencje ostatnich zmian podatkowych. Prelegentami będą:
            • 17.11.2009Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - projekt zmian
             tekst jednolity: Dz. U. z 29.04.2008 r. Nr 73, poz. 443, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 - od 22.10.2009 r. Zmiany wprowadzono na podstawie projektu z dnia 17 listopada 2009 r.: Ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (projekt został opublikowany 7 grudnia br. w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)
             • 12.10.2009Konferencja: PODATKI 2009/2010 - już w najbliższą środę w Warszawie
              W dniach 14-16.10.2009 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez Akademię Biznesu MDDP oraz www.podatki.biz. Podczas dwóch dni konferencji zostaną wyczerpująco omówione bieżące problemy i zmiany, zarówno te dokonane jak i planowane w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych. Tematem przewodnim trzeciego, specjalnego dnia konferencji będzie MSR / MSSF. Konferencję poprowadzą znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
              • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
               Już wkrótce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 księgowi i doradcy podatkowi będą mieli okazję spotkania się na trzydniowej konferencji, poświęconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem będzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, położony bezpośrednio na plaży. Lokalizacja konferencji umożliwi połączenie obowiązków i przyjemności – a zarówno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnością sprzyjać będą ożywionym dyskusjom i wymianie doświadczeń. Prowadzącymi konferencję są wybitni specjaliści, wykładowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popołudniowe i wieczorne dbać będą organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
               • 03.09.2008Konferencja: Podatki 2008/2009 - Warszawa
                W dniach 13.10 i 14.10.2008 r. w Warszawie, w Hotelu Mercure odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez MDDP Akademia i www.podatki.biz. Tematem konferencji będą bieżące problemy podatkowe i planowane zmiany w VAT, CIT i PIT, które omówią zaproszeni do uczestnictwa w konferencji znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
                • 02.05.2007Przepisy określające warunki wykonywania działalności doradczej niezgodne z Konstytucją?
                 8 maja 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Krajowej Rady Doradców Podatkowych dotyczący podmiotów uprawnionych do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego.
                 • 26.11.2006Praktyka zawodowa kandydata na doradcę podatkowego
                  Kandydaci na doradców podatkowych, którzy złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają dwuletnią praktykę zawodową. Praktyka ta obejmuje zapoznanie się z funkcjonowaniem organów podatkowych oraz wykonywaniem doradztwa podatkowego i odbywa się ją w urzędach i w izbach skarbowych, w urzędach kontroli skarbowej, u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego.
                  • 09.10.2005Zmiany w rozporządzeniu o doradcach podatkowych
                   Trzy zmiany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym wejdą w życie 20 października 2005 r.
                   • 09.10.2005Zmiany w rozporządzeniu o doradcach podatkowych
                    Trzy zmiany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym wejdą w życie 20 października 2005 r.