Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek odprawy emerytalnej

 • 03.09.2015Wypaty w ramach programu dobrowolnych odej a zwolnienie z PIT
  Pytanie podatnika: Czy kwoty wypacone tytuem rekompensaty i odprawy, zwizanych z dobrowolnym odejciem z pracy Wnioskodawcy w trybie Programu Dobrowolnych Odej, korzystaj ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, w zwizku z czym przysuguje mu prawo do wystpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpaty do waciwego Naczelnika Urzdu Skarbowego?
  • 26.08.2013Odprawa pienina i nagroda jubileuszowa a PIT pracownika
   Pytanie podatnika: Czy od zasdzonej wyrokiem odprawy emerytalnej (rentowej) i nagrody jubileuszowej od pracodawcy naley zapaci podatek dochodowy?
   • 07.08.2009Ugodowe zaspokojenie roszcze pracowniczych a PIT
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca postpi prawidowo potrcajc od kwoty 70 000 z wynikajcej z ugody sdowej, zaliczk na podatek dochodowy?
    • 09.04.2009Opodatkowanie odprawy emerytalnej
     Pytanie: Czy otrzymana odprawa emerytalna stanowi dochd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? Jeeli tak, to czy przy ustalaniu zaliczki na podatek powinienem jako pracodawca uwzgldnia pracownicze koszty uzyskania przychodw?
     • 13.08.2008Odprawy dla pracownikw
      Zasady wypacania odpraw pracownikom budz u pracodawcw wiele wtpliwoci. Wi si one nie tyle z faktem, czy w danym przypadku odprawa pracownikowi przysuguje, co z zasadami dotyczcymi momentu oraz wysokoci wypacanej odprawy. Problemy te wynikaj przede wszystkim z faktu, e przepisy dotyczce wypat odpraw znajduj si w kliku aktach prawnych.
      • 26.04.2006Opodatkowanie odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej
       Pytanie: Czy otrzymana odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa stanowi dochd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych i czy wiadczenia te stanowi podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne i ubezpieczenie zdrowotne?