Działalność gospodarcza

W dziale Działalność gospodarcza znajduje się 67 artykuły spośród 54521 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 12.05.2023
  Słowo "narodowy" w nazwie firmy - prezes UOKiK wyjaśnia
  W polskim porządku prawnym nie obowiązują przepisy, które co do zasady zabraniają używania określenia "narodowy" w oznaczeniu przedsiębiorcy. Obieranie części fantazyjnej firmy powinno spełniać jednak następujące warunki: firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku oraz nie może wprowadzać w błąd w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. więcej »
 • 21.04.2023
  Zatrudnienie w KIS i praktyka zawodowa dla doradców podatkowych
  Początkowo dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej powierzono wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego czy też prowadzenie infolinii podatkowej. Od 2019 r. ten organ podatkowy jest właściwy w zakresie wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS). W ramach prowadzonych postępowań podatkowych pracownicy KIS stosują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Ponadto wykonują oni szereg dodatkowych zadań, które wymagają posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa podatkowego (np. udział w projektach, reprezentowanie organu przed sądami administracyjnymi).  więcej »
 • 13.04.2023
  Zmiana najmu z firmowego na prywatny
  Podatnicy, osiągający przychody z najmu mogą te przychody kwalifikować do różnych źródeł przychodów – jednym z nich jest tzw. najem prywatny, drugim – działalność gospodarcza. Czasem wynajmujący chciałby zmienić to źródło – i o ile nie ma sporu, czy jest to możliwe przy przejściu z najmu prywatnego na działalność gospodarczą, o tyle możliwość działania ”w drugą stronę” budzi wątpliwości podatników. więcej »
 • 13.04.2023
  Prosta spółka akcyjna - podstawowe informacje
  Prosta spółka akcyjna to stosunkowo nowa forma prowadzenia działalności. Przepisy dotyczące PSA weszły w życie 1 lipca 2021 roku. PSA jest łatwiej założyć niż klasyczną spółkę akcyjną, łatwiej też ją rozwiązać. Z punktu widzenia rozpoczynających działalność lub zastanawiających się nad przekształceniem, najważniejsze zasady PSA to: więcej »
 • 12.04.2023
  Maksymalna cena gazu dla branży piekarniczej
  Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, która polega na produkcji pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek, i wykorzystujący piec ogrzewany paliwami gazowymi mogą skorzystać z ceny maksymalnej gazu równej 200,17 zł/MWh. więcej »
 • 11.04.2023
  Kredyt technologiczny dla MŚP
  Do 31 maja 2023 roku można składać wnioski w programie Kredyt technologiczny finansowanym w programie: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Są to dotacje dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i na jej podstawie rozpoczynają produkcję towarów lub świadczenie usług. więcej »
 • 27.03.2023
  Maksymalna cena paliw gazowych dla wybranych przedsiębiorstw
  Przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany gazem ziemnym, będą mogli korzystać z ceny maksymalnej gazu wynoszącej 200,17 zł/MWh. Przepisy dotyczące stosowania ceny maksymalnej gazu [1] wchodzą w życie 8 kwietnia 2023 r. więcej »
 • 24.03.2023
  MRiT: Terminy płatności w obrocie gospodarczym nie będą krótsze
  Skrócenie maksymalnego ustawowego terminu zapłaty w sektorze prywatnym poniżej 60 dni jest szczególnie dyskusyjne w sytuacji, w której wciąż odczuwane są skutki pandemii COVID-19 oraz konsekwencje ekonomiczne trwającej wojny na Ukrainie. Taka interwencja legislacyjna mogłaby stanowić nadmierną ingerencję w swobodę kontraktowania i ograniczyć stosowanie kredytu kupieckiego w jego rozsądnych proporcjach - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju i Technologii na zapytanie poselskie. więcej »
 • 21.03.2023
  Do 31 marca złóż informację o korzystaniu ze środowiska
  Jeśli prowadzisz działalność mającą wpływ na środowisko (czyli korzystasz ze środowiska), to corocznie składasz sprawozdania i wnosisz opłaty. Poniżej dowiesz się, jak złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska oraz jak wyliczyć należne opłaty. więcej »
 • 17.03.2023
  MF: Nie ma podatku od niezapłaconych faktur
  Podatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe długi. Ulga na złe długi obowiązuje w PIT i CIT oraz w VAT. Rozwiązanie jest równoznaczne z brakiem konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur. więcej »
 • 06.03.2023
  Sprzedaż znaku towarowego a licencja – różnice
  Rejestrując znak towarowy, podmiot gospodarczy zyskuje prawo do wyłącznego posługiwania się nim. Jednocześnie zapewnia sobie szeroki zakres ochrony. Posiadanie znaku „na własność” pozwala mu rozporządzać oznaczeniem wedle uznania, w tym udzielać na niego licencji innemu podmiotowi lub nawet sprzedać prawo do jego ochrony. Co się wtedy dzieje – czy udzielone licencje przestają obowiązywać? I czym właściwie różni się umowa licencyjna od umowy sprzedaży znaku? Wyjaśniamy! więcej »
 • 03.03.2023
  Przekazanie firmy mężowi bez podatku
  Nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach spółki cywilnej przez oboje małżonków do indywidualnej działalności gospodarczej męża, które będzie dokonane w drodze darowizny, będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ponadto, skoro umowa darowizny zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego, to dla zachowania warunków zwolnienia nie będzie konieczne zgłoszenie jej naczelnikowi urzędu skarbowego. więcej »
 • 27.02.2023
  Skutki podatkowe zawarcia nieodpłatnej umowy zlecenia
  Doktorantka prawa zawarła nieodpłatną umowę. Dzięki pracy u zleceniodawcy poszerza oraz uzupełnia swoją wiedzę, a także zdobywa doświadczenie, które jest jej niezbędne do poniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Za dokonywane czynności nie otrzymuje wynagrodzenia gdyż w świetle postanowień umowy świadczenia stron są ekwiwalentne. Czy ww. umowę zlecenia należy zgłosić do urzędu skarbowego? Czy po stronie zleceniodawcy bądź zleceniobiorcy powstał obowiązek w PIT? więcej »
 • 24.02.2023
  MF o obowiązkach podatkowych małych wspólnot mieszkaniowych
  Przedmiotem kontrowersji nadal pozostaje status małych wspólnot na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O ile „duże wspólnoty mieszkaniowe” posiadające wyraźną strukturę bez cienia wątpliwości są podatnikami podatku dochodowego, o tyle status małych wspólnot, wobec braku organów oraz faktu zarządzania nimi przez członków na zasadach analogicznych do stosunków pomiędzy współwłaścicielami w częściach ułamkowych, pozostaje sporny. więcej »
 • 07.02.2023
  Założenie firmy w Polsce przez obcokrajowca. Dostępne możliwości
  Wojna na Ukrainie sprawiła, że zarówno temat zatrudniania obcokrajowców, jak i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej w Polsce, stał się niezwykle aktualny. Warto wiedzieć, że w tym przypadku obowiązują przepisy szczególne, regulujące zagadnienia związane z aktywnością gospodarczą obcokrajowców na terenie RP. W jaki sposób cudzoziemiec zakłada firmę na terytorium Polski? Na jakich zasadach może prowadzić tutaj działalność gospodarczą? Odpowiadamy. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY