07.09.2021: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Wynajem mieszkania firmie dla pracowników także bez VAT

Usługa najmu nieruchomości korzysta ze zwolnienia na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do podmiotu, przedmiotu i celu takiej umowy. Podatnik podatku VAT będzie mógł zatem skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. usługi, jeśli umowa najmu w swojej treści zawiera m.in. postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona nieruchomości mieszkalnej i nieruchomość ta może być wykorzystana przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Przedsiębiorca będzie wynajmował mieszkanie firmie, która chce zakwaterować tam swoich pracowników na długi okres, co najmniej kilku miesięcy. Lokal służy wyłącznie do zapewnienia tym osobom potrzeb mieszkaniowych.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować wystawiając fakturę VAT za najem - ZW (zwolniony), 8% czy 23%. Jego zdaniem, przedmiotowa usługa spełnia wszystkie przesłanki art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, zatem powinien zastosować stawkę ZW zwolniony.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Ww. przepis art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy wskazuje, że zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlega wyłącznie świadczenie usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości, po pierwsze o charakterze mieszkalnym, po drugie – na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spełnienia przesłanek dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy). W związku z tym zwolnieniu nie podlega wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cel inny niż mieszkaniowy. Wskazany przepis nie uzależnia zastosowania zwolnienia od rodzaju czy formy prawnej podmiotu świadczącego usługę, jak i od podmiotu nabywającego tę usługę. Nie odnosi się również do czasu wynajmowania nieruchomości oraz klasyfikacji statystycznych.

Powyższe wskazuje, że przesłanki do zastosowania zwolnienia są następujące:

  • świadczenie usługi na własny rachunek,
  • charakter mieszkalny nieruchomości,
  • mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

Zaistnienie wszystkich powyższych przesłanek skutkuje zastosowaniem zwolnienia od podatku. Brak któregokolwiek z powyższych elementów nie pozwala natomiast na zastosowanie zwolnienia i w konsekwencji następuje opodatkowanie świadczonej usługi.

Jak już wyżej wskazano, usługa najmu nieruchomości korzysta ze zwolnienia na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do podmiotu, przedmiotu i celu takiej umowy. Podatnik podatku VAT będzie mógł zatem skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. usługi, jeśli umowa najmu w swojej treści zawiera między innymi postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona nieruchomości mieszkalnej i nieruchomość ta może być wykorzystana przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych.

Mając zatem na uwadze powyższe, w świetle przedstawionych okoliczności za spełnione należy uznać wyżej opisane przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Przedsiębiorca będzie bowiem wynajmował mieszkanie firmie, która chce zakwaterować tam swoich pracowników na długi okres, co najmniej kilku miesięcy. Lokal będzie służył wyłącznie do zapewnienia tym osobom potrzeb mieszkaniowych.

Zatem, świadczone przez przedsiębiorcę usługi najmu lokalu o charakterze mieszkalnym, które zamierza świadczyć na rzecz firmy z przeznaczeniem tego lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe jego pracowników, będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

Mając zatem na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy należy stwierdzić, że przedsiębiorca wystawiając fakturę, dokumentującą usługę polegającą na najmie mieszkania firmie, wyłącznie na cele mieszkaniowe jej pracowników, będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

Interpretacja indywidualna z 1 września 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.494.2021.1.WL - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpelacji

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: zwolnienie vat, najem, cele mieszkaniowe, interpretacja indywidualna, podatek od towarów i usług (vat)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...