Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: 1000 PYTAŃ

18.08.2017

Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności

Pytanie: Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą. Ze względu na jej specyficzny charakter już teraz gromadzę niezbędne narzędzia, wyszukując okazje na serwisach aukcyjnych. Czy wydatki na ich zakup będę mógł w przyszłości zaliczyć do kosztów?

Przyszły przedsiębiorca ponosi wydatki, które bez wątpienia związane są z przychodami, które dopiero zostaną osiągnięte. Można je podzielić na cztery grupy:

1) wydatki na zakup towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych,

2) wydatki związane z zakupem składników majątkowych podlegających amortyzacji,

3) wydatki związane z zakupem wyposażenia, 

4) pozostałe wydatki (np. pieczątka, artykuły biurowe, drobne wyposażenie, opłaty rejestracyjne itp.).

Nie ma przeszkód, aby te wydatki zostały ujęte w kosztach uzyskania przychodów, przy czym sposób postępowania, sposób dokumentowania wydatku i moment zaliczenia ich do kosztów będzie różny w zależności od rodzaju wydatku (piszemy o tym w innych artykułach poświęconych kosztom uzyskania przychodów).

Dwie metody prowadzenia PKPiR

Przedsiębiorcy, prowadzący rachunkowość w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów stosują jedną z dwóch metod zarachowania kosztów - metodę kasową i memoriałową. 

W przypadkach, w których poniesienie wydatku miało miejsce w latach poprzedzających rozpoczęcie działalności, podatnicy prowadzący PKPiR metodą kasową nie będą mieli możliwości zaliczenia wszystkich wydatków bezpośrednio do kosztów. Zgodnie z zasadą generalną koszty uzyskania przychodów są potrącalne są bowiem tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, chyba, że podatnik będzie stosował metodę memoriałową - w której (w uproszczeniu) koszty księguje się w latach odpowiadających uzyskanym przychodom. To ograniczenie nie dotyczy wydatków wymienionych w p. 1 - te bowiem ze względu na przepisy dotyczące spisów z natury trafią do podatkowej księgi przychodów i rozchodów - jeśli taka bedzie prowadzona - i zostaną uwzględnione przy okazji wyliczenia tzw. różnicy remanentowej oraz w p. 2 - te z kolei uwzględnimy w KUP dokonując odpisów amortyzacyjnych po wprowadzeniu składników majątkowych do ewidencji środków trwałych).

Przy stosowaniu metody memoriałowej będzie można (pamiętając o prawidłowym udokumentowaniu) zaliczyć wszystkie wydatki w KUP, pamiętając przy tym o konieczności stosowania metody memoriałowej w całym roku podatkowym.

RG

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz