Uzyskaj zasiłek chorobowy, gdy skończyło ci się ubezpieczenie

Twoje ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe skończyło się, a ty chorujesz i nie możesz pracować? Możesz dostać zasiłek chorobowy. Sprawdź, jak to zrobić.

 

Kto może dostać zasiłek chorobowy

Każdy, kto spełnia WSZYSTKIE poniższe warunki:

 • ma zwolnienie od lekarza,
 • nie może pracować z powodu choroby lub wypadku przez co najmniej 30 dni,
 • zachorował:
  • w ciągu 14 dni od zakończenia ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
  • do 3 miesięcy od zakończenia ubezpieczenia chorobowego - jeśli objawy choroby (na przykład choroby zakaźnej, takiej jak różyczka) pojawią się dopiero po 14 dniach od jej rozpoczęcia.

Jak długo możesz dostawać zasiłek

 • 182 dni,
 • 270 dni - jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.

Jaka jest wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku zależy od twojej sytuacji i wynosi:

 • 80% podstawy wymiaru zasiłku - za czas, kiedy nie jesteś w szpitalu,
 • 70% podstawy wymiaru zasiłku - za czas, kiedy jesteś w szpitalu,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku (także za pobyt w szpitalu) - jeśli nie możesz pracować z powodu:
  • wypadku przy pracy,
  • choroby zawodowej,
  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • choroby w czasie ciąży,
  • badań lekarskich, które są niezbędne dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegu ich pobrania.

Możesz dostać jedno zwolnienie lekarskie, obejmujące twój pobyt w szpitalu, wraz z późniejszym leczeniem w domu. Wtedy za dni spędzone w szpitalu dostaniesz 70% podstawy wymiaru zasiłku, a za dni spędzone w domu - 80%.

 

Podstawa wymiaru zasiłku zależy od formy twojego zatrudnienia. Jeśli:

 • masz umowę o pracę - jest to twoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Od tej kwoty trzeba jeszcze odjąć składki na ubezpieczenia społeczne w tej części, którą opłacasz. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy - wtedy liczy się cały okres ubezpieczenia,
 • wykonujesz pracę chałupniczą (nakładczą) lub pracujesz na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej - jest to twoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie, czyli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe albo wypadkowe z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy - wtedy liczy się cały okres ubezpieczenia,
 • masz pozarolniczą działalność gospodarczą albo jesteś osobą duchowną - jest to przeciętna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe albo wypadkowe z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy - wtedy dotyczą cię inne zasady. Szczegóły znajdziesz na stronie ZUS.

Podstawa wymiaru zasiłku nie może być wyższa niż 100% przeciętnego kwartalnego krajowego wynagrodzenia. Jego wysokość możesz sprawdzić na stronie ZUS.

 

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż dokumenty w ZUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.

Kiedy złożyć dokumenty

Od razu - jeśli masz wszystkie potrzebne dokumenty.

Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło - złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie, na przykład leżysz w szpitalu - możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

Gdzie złożyć dokumenty

W oddziale ZUS odpowiednim dla twojego miejsca zamieszkania.

Masz trzy możliwości złożenia dokumentów:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą,
 • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w ZUS, jak to zrobić.

Jeśli masz profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), wniosek o zasiłek możesz wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie.

Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

Podaj adres zamieszkania, a znajdziesz właściwą jednostkę ZUS.

Co przygotować

 • oświadczenie na druku ZUS Z-10,
 • wniosek o zasiłek na druku ZAS-53 lub zaświadczenie Z-3b - jeśli jesteś osobą, która prowadziła działalność pozarolniczą - lub wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA albo
 • zaświadczenie lekarskie na formularzu wydrukowanym z systemu - wystawione w trybie alternatywnym, na przykład gdy lekarz nie ma połączenia z internetem. Możesz nie składać zaświadczenia wystawionego w trybie alternatywnym, jeśli masz pewność, że lekarz wprowadził już twoje zwolnienie do systemu (możesz to sprawdzić przez swój profil na PUE ZUS - jeśli masz).

Aby ZUS mógł sprawdzić, czy przysługuje ci prawo do zasiłku i ustalić wysokość tego zasiłku, twój były płatnik składek powinien przekazać do ZUS zaświadczenie Z-3 lub Z-3a. Jeśli jesteś osobą, która prowadziła działalność, złóż zaświadczenie Z-3b.

W niektórych przypadkach musisz przygotować również dodatkowe dokumenty.

 

Kiedy

Co przygotować

Jesteś w ciąży, ale lekarz nie wpisał na twoim zwolnieniu kodu „B”.

Zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz potwierdzi, że jesteś w ciąży.

Nie możesz pracować z powodu wypadku:

 • przy pracy,
 • w drodze do pracy albo z pracy.

Zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz potwierdzi, że nie możesz pracować z powodu wypadku oraz jeden z dokumentów:

 • kartę wypadku w drodze do albo z pracy,
 • kartę wypadku przy pracy - jeśli twoje ubezpieczenie nie wynikało z umowy o pracę,
 • protokół powypadkowy - jeśli twoje ubezpieczenie wynikało z umowy o pracę.

Masz chorobę zawodową.

Dwa dokumenty:

 • decyzję inspektora sanitarnego, w której inspektor potwierdzi, że masz chorobę zawodową,
 • zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz potwierdzi, że nie możesz pracować z powodu choroby zawodowej.

Twoja niezdolność do pracy była spowodowana badaniami lekarskimi dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegiem ich pobrania.

Zaświadczenie lekarskie, które to potwierdzi.

 

Co zrobić, jeśli dostaniesz zwolnienie od lekarza za granicą

Dopilnuj, żeby w takim zwolnieniu znalazły się poniższe dane:

 • nazwa zakładu leczniczego (na przykład szpitala albo przychodni),
 • imię i nazwisko lekarza,
 • data wystawienia zwolnienia,
 • podpis lekarza,
 • data początkowa i końcowa niezdolności do pracy.

Czy zwolnienie trzeba przetłumaczyć na język polski?

Nie - jeśli zostało wystawione w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej albo w państwie, które podpisało z Polską umowę w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Tak - jeśli zostało wystawione w pozostałych państwach. Tłumaczenie przysięgłe nie jest wymagane.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów.

Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS

Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1376 z późn. zm.)

źródło: obywatel.gov.pl

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...