Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

27.01.2022

Termin na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego upłynie 31 stycznia

Organizacje, które zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym przed 31 października 2021 r., mają czas na dopełnienie obowiązków związanych ze zgłaszaniem tzw. beneficjentów rzeczywistych tylko do 31 stycznia br. Po ubiegłorocznej nowelizacji katalog podmiotów podlegających przepisom rozszerzono m.in. o fundacje, spółdzielnie i stowarzyszenia.

W przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS przed 31 października 2021 r. czas na samodzielne dokonanie zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych upłynie 31 stycznia 2022 r. Z kolei w przypadku organizacji wpisanych do KRS po 31 października 2021 r. termin na zgłoszenie to 7 dni, licząc od dnia wpisu do KRS.

Co ważne, w przypadku nawet niezawinionego niedopełnienia obowiązków w określonym terminie podmioty muszą liczyć się z karami administracyjnymi, których wysokość może sięgać do 1 mln zł.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z października 2021 r., katalog podmiotów zobowiązanych do zgłaszania danych beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) został poszerzony m.in. o fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie. Na liście znalazły się też spółki partnerskie, spółki europejskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych oraz trusty działające na terenie Polski.

Jak tłumaczą eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, za beneficjenta rzeczywistego uznaje się każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych/faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na działalność podejmowaną przez podmiot. W ustawie wskazano też na osoby fizyczne, w imieniu których nawiązywane są stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

„Ustalając beneficjenta rzeczywistego dla wskazanych podmiotów, kierować należy się ogólną przesłanką sprawowania kontroli, uwzględniając przy jej ocenie wszelkie okoliczności prawne i faktyczne mające wpływ na kwestię wywierania decydującego wpływu na działalność podejmowaną przez podmiot. Oprócz zatem analizy dokumentów korporacyjnych organizacji, takich jak np. statut, wewnętrzne regulaminy, umowy członkowskie, konieczne będzie również wzięcie pod uwagę wszelkich okoliczności faktycznych, mogących wpływać na sprawowanie kontroli” – wskazują eksperci Grant Thornton.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz