Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

27.03.2019

Składki ZUS od umowy o dzieło

Osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o dzieło istnieje natomiast, gdy:

  • umowa taka została zawarta z własnym pracodawcą lub 
  • jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

W takich przypadkach umowa o dzieło jest w zakresie ubezpieczeń społecznych traktowana jak umowa o pracę. Dotyczy to umów o dzieło zawartych od 14 stycznia 2000 r.

Osoba, która równocześnie:

  • jest pracownikiem,
  • wykonuje pracę na podstawie zawartej z własnym pracodawcą umowy o dzieło,
  • prowadzi pozarolniczą działalność,

jest objęta obowiązkiem ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę oraz umowy o dzieło. Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności jest natomiast uzależniony od wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia ze stosunku pracy oraz umowy o dzieło. Jeśli podstawa ta, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności są obowiązkowe. Jeżeli natomiast podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ze stosunku pracy i umowy o dzieło, w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności osoba ta podlega dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Emeryt lub rencista, który wykonuje umowę o dzieło zawartą z pracodawcą, z którym pozostaje równocześnie w stosunku pracy, albo, który wykonuje w ramach umowy o dzieło pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, podlega z tytułu tej umowy obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Obowiązkowe dla tej osoby są również ubezpieczenia z tytułu umowy o pracę.

W sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia na podstawie umowy o dzieło swojego pracownika, który przebywania urlopie macierzyńskim, wychowawczym czy bezpłatnym, z tytułu wykonywania umowy o dzieło nie podlega on ubezpieczeniom społecznym. W odniesieniu do tych osób nie ma zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przykład 1
Wojciech zawarł umowę o dzieło, na okres od 1 do 30 kwietnia 2019 r., z własnym pracodawcą. Wojciech pozostaje w stosunku pracy od 1 stycznia 2018 r. Zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z tytułu umowy o dzieło Wojciech jest objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Pracodawca, jako płatnik składek, powinien był zgłosić go od 1 stycznia 2018 r. do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, wypadkowego i chorobowego z tytułu zawartej umowy o pracę. Nie powinien natomiast zgłaszać go do ubezpieczeń z tytułu umowy o dzieło. Powinien jedynie dodać przychód uzyskany z umowy o dzieło do przychodu z umowy o pracę i otrzymaną sumę wykazać w imiennym raporcie miesięcznym, składanym za kwiecień 2019 r. Raport powinien oznaczyć kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla pracownika (01 10 XX).

Przykład 2
Wiktor prowadzi działalność gospodarczą. Od 1 lutego 2019 r. jest pracownikiem (1/2 etatu), z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 1150 zł. W okresie od 1 do 31 marca 2019 r. Wiktor wykonywał także umowę o dzieło, którą zawarł z własnym pracodawcą. Z tytułu tej umowy w marcu 2019 r. wynagrodzenie wyniosło 2000 zł. W okresie od 1 do 31 marca 2019 r. Wiktor jest objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych jako pracownik (z umowy o pracę i wykonywania umowy o dzieło). Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą dobrowolne, gdyż łączna podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy i umowy o dzieło, w marcu 2019 r. była wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przykład 3
Waldemar jest emerytem i wykonuje od 1 marca do 31 sierpnia 2018 r. pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło. Waldemar tytułu wykonywania tej umowy nie jest objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

Przykład 4
Wiesława przebywa na urlopie wychowawczym i ma z tego tytułu obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od 15 maja do 30 września 2019 r. z pracodawcą, który udzielił jej urlopu wychowawczego, zawarła umowę o dzieło. W okresie wykonywania umowy o dzieło Wiesława w dalszym ciągu jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Z tytułu umowy o dzieło natomiast nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a tym samym nie powinny być z tego tytułu opłacane żadne składki.

źrodło: zus.pl

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz