Prezenty w sprzedaży premiowej a koszty podatkowe

Wiele podmiotów, organizując różnego rodzaju akcje promocyjne i sprzedaż premiową, kupuje dla swoich klientów prezenty. Czy tego rodzaju wydatki mogą być kosztem uzyskania przychodów? Zobaczmy.

Na pytanie odpowiedział Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji nr IBPBI/2/4510-82/15/BG z 15 kwietnia 2015 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że spółka prowadzi działalność w zakresie handlu wyrobami sanitarno-instalacyjnymi. Odbiorcami towarów są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz małe spółki. W celu zwiększenia przychodów dla klientów, którzy w określonym przedziale czasowym osiągną określony pułap obrotów, wnioskodawca organizuje imprezy wyjazdowe, podczas których zaproszeni goście mają zapewnione przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie oraz atrakcje turystyczne, kulturalne i rozrywkowe. Zdarza się, że podczas takiej imprezy odbywają się konkursy z nagrodami. Ponadto w wybranych okresach, np. świątecznych, zakupy klientów osiągające określoną kwotę są premiowane upominkami; zdarza się, że jest to alkohol. Każdorazowo taka akcja promocyjna jest dokumentowana regulaminem. Spółka posiada też dokumentację związaną ze spełnieniem warunków przyznania nagrody, a zakupy są udokumentowane fakturami VAT.

Co może być kosztem uzyskania przychodu?

Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Wskazał, że na podstawie powyższego przepisu możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku, który, racjonalnie oceniając, mógłby przyczynić się do powstania przychodu albo jego zwiększenia, nawet jeżeli przychód faktycznie nie wystąpi.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanym w ustawie, wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania podmiotu. O tym, co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej, decyduje podmiot prowadzący tę działalność, lecz nie każdy wydatek ponoszony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowić może koszt uzyskania przychodu i jako taki podlegać odliczeniu od postawy opodatkowania. Takimi kosztami bowiem nie mogą być wydatki enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Związek z przychodem

Zdaniem organu podatkowego obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku między poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione nakłady i wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest poprawienie wyniku finansowego oraz osiągnięcie przychodu, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Istota sprzedaży premiowej

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej, sprzedaż premiowa to transakcja, w ramach której, obok sprzedaży towaru lub usługi, dochodzi do wydania nabywcy premii (nagrody). Jej konstrukcja oparta jest na założeniu, że każdemu klientowi spełniającemu określone warunki wynikające z ustalonego regulaminu, np. kupującemu określony towar lub towar o określonej wartości albo korzystającemu z określonych usług, wydawana jest nagroda. Należy zauważyć, że działania w ramach sprzedaży premiowej mają charakter motywacyjny.

Podatkowe skutki zakupu nagrody

Organ podatkowy podkreślił, że kwestię zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wszelkiego rodzaju nagrody, upominki przekazane w celu uatrakcyjnienia sprzedaży należy rozpatrywać na gruncie ogólnych zasad sformułowanych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Do kosztów uzyskania przychodów mogą być zatem zaliczone wydatki poniesione przez podatnika w ramach sprzedaży premiowej, poniesione na zakup nagrody w postaci imprez wyjazdowych (podczas których zaproszeni goście mają zapewnione przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie oraz atrakcje turystyczne, kulturalne i rozrywkowe, np. pokaz laserowy, koncert, udział w wydarzeniach sportowych itp.), jak również ponoszone w wybranych okresach (np. świątecznych) wydatki na zakup upominków (np. alkoholu), którymi premiowane są zakupy klientów osiągające określoną kwotę, pod warunkiem że ich poniesienie zostało prawidłowo udokumentowane co najmniej:

  • regulaminem sprzedaży premiowej,
  • dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunku niezbędnego dla otrzymania upominku,
  • potwierdzeniem odebrania nagrody przez beneficjentów lub listą nagrodzonych osób i liczbą wydanych nagród.

Jacek Kotowski

Artykuł powstał we współpracy z serwisem TaakiPrezent.pl.

 

TaakiPrezent.pl oferuje niezapomniane atrakcje będące nagrodą dla najlepszych pracowników, pomysłem na wyjście integracyjne w firmie, prezentem dla kontrahentów czy chętnie realizowanym pomysłem na prezent pracowniczy ze środków ZFŚS.
W ofercie jazdy off-road, gokartem, loty balonem, strzelanie, masaże, kursy sushi i wiele innych.

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób prawnych (cit), cit, sprzedaż premiowa, kup, zakup, prezent, podarunek

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...