Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

07.05.2019

Prezenty na komunię. Z podatkiem czy bez?

W wielu rodzinach tradycją jest obdarowywanie prezentami dziecka, które przystępuje do pierwszej komunii. W świetle prawa podatkowego prezenty te stanowią darowizny. Warto poznać zasady opodatkowania, bo może się okazać, że czasem konieczne będzie zapłacenie podatku od spadków i darowizn.

Zaznaczmy, że regulacje te mają zastosowanie nie tylko w odniesieniu do prezentów komunijnych, ale wszystkich innych, jakie dziecko może otrzymać od osób mu najbliższych oraz całkiem obcych.

Wartość otrzymanego prezentu a kwota wolna od opodatkowania VAT

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: usd) opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  • 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
  • 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
  • 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

W przypadku dziecka do I grupy podatkowej zalicza się wstępnych, rodzeństwo, ojczyma oraz macochę. Do II grupy: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonków rodzeństwa. W III grupie są zaś inni darczyńcy. Na względzie należy mieć także to, że za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających.

Ponadto, stosownie do postanowień ustępu 2 tego artykułu, jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

W konsekwencji, jeśli tylko w wyniku otrzymania prezentu przez dziecko nie doszło do przekroczenia wskazanych kwot, wówczas taka darowizna jest wolna od podatku.

Zwolnienie dla najbliższej rodziny

W przypadku prezentów przekraczających te wartości możliwe jest jeszcze skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 usd. W oparciu o postanowienia tego przepisu, w razie gdy obdarowanym jest dziecko, zwalnia się od podatku nabycie przez nie własności rzeczy lub praw majątkowych, jeżeli darczyńcą są wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, ojczym lub macocha, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia otrzymania darowizny. Jak widać, zwolnienie to może mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy prezent zostanie przekazany dziecku przez bliskich, którzy znajdują się w tzw. zerowej grupie podatkowej,

Kto składa deklarację dotyczącą nabycia prezentu?

Dziecko, które przystępuje do pierwszej komunii, nie ma jeszcze zdolności prawnej. Tym samym nie ma ono możliwości podpisania deklaracji podatkowej. Zgodnie bowiem z art. 135 Ordynacji podatkowej zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w sprawach podatkowych ocenia się według przepisów prawa cywilnego, jeżeli przepisy prawa podatkowego nie stanowią inaczej. Przepisy Kodeksu cywilnego stanowią zaś, że pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Jednocześnie, co do zasady wynikającej z art. 10 § 1 Kodeksu cywilnego, pełnoletnim jest ten, kto ukończył 18 lat.

Jeśli nie jest możliwe skorzystanie ze zwolnienia od podatku z uwagi na wskazaną wyżej wartość przekazanych darowizn, wówczas należy złożyć formularz:

  1. SD-3, czyli zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych lub
  2. SD-Z2, czyli zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych - jeśli darczyńcą była osoba należąca do tzw. zerowej grupy podatkowej.

W imieniu dziecka stosowną deklarację muszą podpisać rodzice (opiekunowie prawni). W pierwszym wypadku rodzice mają na to miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia otrzymania prezentu. W drugiej sytuacji zaś termin jest znacznie dłuższy, bo wynosi 6 miesięcy od tego dnia.

Red.

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz