Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

07.11.2019

Podatki 2019: VAT za listopad rozlicz w nowej wersji deklaracji

Od początku listopada br., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 2104), obowiązują zmodyfikowane formularze VAT-7, VAT-7K, VAT-8 oraz VAT-9M. Rozporządzenie nie zawiera przepisów przejściowych, co oznacza, że nie przewiduje możliwości czasowego stosowania formularzy dotychczasowych. Zatem, nowe wersje deklaracji należy stosować już począwszy od rozliczenia za listopad lub za czwarty kwartał 2019 r.

Modyfikacje formularzy deklaracji VAT odnoszą się do podatników objętych pakietem paliwowym i obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności (tzw. split payment).

Pakiet paliwowy

Na podstawie art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzono do ustawy o VAT (art. 103 ust. 5aa) katalog towarów, co do których podatnik jest obowiązany bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku od towarów i usług na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego, co ma zapobiec wątpliwościom co do zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym i ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do produktów ropopochodnych, które mogą być zastosowane zarówno do napędu pojazdów, jak i stanowić surowiec do produkcji innych towarów (np. olej napędowy zużywany do produkcji olejów smarowych). Dodany przepis art. 103 ust. 5aa znacznie rozszerza zakres stosowania pakietu paliwowego, jeśli chodzi o liczbę towarów objętych tym specjalnym sposobem rozliczania VAT z tytułu WNT. W art. 103 ust. 5aa wskazana została m.in. lista towarów objętych pakietem paliwowym, sklasyfikowanych według odpowiednich kodów CN, obejmująca kilkadziesiąt towarów.

Split payment i odwrotne obciążenie VAT

Z kolei na podstawie art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w związku z obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności wprowadzono wymóg zamieszczania na fakturze specjalnego oznaczenia poprzez dodanie do katalogu informacji, jakie powinna zawierać faktura zapisu „mechanizm podzielonej płatności” (art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy VAT). Celem wyodrębnienia podatników, którzy na mocy przepisów ww. ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. obowiązani są do specjalnego oznaczania faktur dodano nowy znacznik będący informacją dla organu podatkowego o tego typu podatnikach.

Ponadto, z dniem 1 listopada 2019 r.  ww. ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw uchyliła art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia. Jednakże po 1 listopada br. mogą zdarzyć się przypadki rozliczenia podatku w mechanizmie reverse charge, przykładowo transakcja dokonana przed 1 listopada 2019 r., ale rozliczana według metody kasowej. Oznacza to, że obowiązek rozliczenia podatku z tej transakcji powstanie w deklaracji za okres rozliczeniowy przypadający po 1 listopada 2019 r. Stąd, w celu dokonania rozliczeń w okresie przejściowym, pozycje dotyczące tego mechanizmu w poszczególnych wzorach deklaracji VAT pozostały.

Co się zmieniło?

Powyższe zmiany spowodowały konieczność wprowadzenia zmian we wzorach deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Do wzorów deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13) wprowadzono następujące zmiany:

 1. W części C Rozliczenie podatku należnego
  • • w wierszu 19 zmieniono opis na następujący „Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy”,
 2. W bloku F Informacje dodatkowe
  • • wprowadzono nowy znacznik z opisem „Podatnik wystawił w okresie rozliczeniowym fakturę, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy”.

Do wzoru deklaracji VAT-8(9) wprowadzono następujące zmiany:

 1. W części C Rozliczenie podatku należnego
  • • w pozycji 21 zmieniono opis na następujący „Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegający wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy”.

W deklaracjach uaktualniono również publikatory, a także wprowadzono drobne zmiany uściślające i redakcyjne.

Do ww. zmian dostosowano OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG.

Brak przepisów przejściowych

Nowe rozporządzenie weszło w życie 1 listopada 2019 r. i nie przewiduje możliwości czasowego stosowania formularzy dotychczasowych. Zatem, nowe wzory:

 1. VAT-7(20), VAT-8(10) i VAT-9M(9) - stosuje się, począwszy od rozliczenia za listopad 2019 r.;
 2. VAT-7K(14) - stosuje się, począwszy od rozliczenia za czwarty kwartał 2019 r.

Podstawa prawna:

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz