Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

21.12.2017

Podatki 2018: Opłata za torby foliowe jako przychód i koszt podatkowy

Od 1 stycznia 2018 r. sklepy będą miały obowiązek doliczać do każdej jednorazowej torebki foliowej 20 groszy opłaty recyklingowej. Opłatę tę będą następnie przekazywać do budżetu państwa do 15 marca następnego roku, przy czym będzie ona stanowiła zarówno przychód, jak i koszt uzyskania przychodów.

Od przyszłego roku przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, będzie obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Zgodnie z definicją, która 1 stycznia 2018 r. zostanie dodana do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.), przez torby na zakupy z tworzywa sztucznego należy rozumieć torby na zakupy z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się: 

  1. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  2. bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Opłaty recyklingowej nie będzie pobierać się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (tj. o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, czyli od tzw. zrywek), ale tylko pod warunkiem, że będą wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, jeżeli takie działanie zapobiega marnowaniu żywności.

Dodajmy, że opłata recyklingowa będzie mogła stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta albo zostanie doliczona do ceny ustalonej przez daną jednostkę handlową, wówczas ostateczna opłata ponoszona przez konsumenta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty.

Maksymalna stawka opłaty recyklingowej będzie wynosić 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego, natomiast rzeczywista stawka opłaty zostanie określona w drodze rozporządzenia. Zgodnie z ostatnią wersją projektu rozporządzenia w sprawie stawki opłaty recyklingowej, stawka tej opłaty będzie wynosić 0,20 zł za sztukę.

Pobrana opłata od „foliówek” stanowić będzie dochód budżetu państwa i będzie wnoszona do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej będą miały zastosowanie przepisy działu III Ordynacji podatkowej, a więc przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych.

Przedsiębiorców w zakresie obowiązku pobrania opłaty od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego będzie kontrolowała Inspekcja Handlowa. Kara za niepobierania tej opłaty będzie wynosić od 500 do 20 000 zł i będzie ją wymierzał, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

Zmiany w PIT i CIT

Zgodnie ze zmianami ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., opłata recyklingowa za torby foliowe będzie stanowiła dla przedsiębiorcy zarówno przychód, jak i koszt uzyskania przychodów.

Co z VAT?

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania, co do zasady, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Natomiast stosownie z art. 29a ust. 6 pkt 1 ww. ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje także podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku. Czy zatem, opłata recyklingowa za torbę foliową powinna zostać wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu jej dostawy? Ministerstwo Finansów twierdzi, że tak. Innego zdania są jednak eksperci. Twierdzą oni, że przedsiębiorca jest tylko inkasentem opłaty recyklingowej (pobiera ją od konsumenta i odprowadza do budżetu państwa) i dlatego też opłata ta nie powinna być uznana za składnik ceny sprzedawanej „foliówki”, a tym samym podwyższać podstawę opodatkowania VAT.

Aktualizacja:

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa finansów opublikowanym 22 grudnia br. na stronie internetowej MF, opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%.

Cała treść ww. komunikatu: VAT przy sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych - MF wyjaśnia

Podstawa prawna:

Art. 2 i 3 ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2056)

Red.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz