Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

08.10.2019

Podatek od nieruchomości - kto, za co i kiedy musi płacić?

Budujesz dom? A może masz mieszkanie, działkę lub garaż? Dowiedz się, kiedy płacisz podatek od nieruchomości. Sprawdź, czy płacisz go samodzielnie, czy z innymi osobami.

 

Za co płaci się podatek od nieruchomości

 • za grunty, które nie są gruntami rolnymi lub lasem,
 • za budynek,
 • za mieszkanie lub lokal użytkowy, które są wyodrębnione prawnie, czyli mają księgę wieczystą.

Kto płaci podatek od nieruchomości

 • właściciel,
 • posiadacz samoistny, czyli ten, kto używa gruntów jak właściciel, choć nim nie jest,
 • użytkownik wieczysty gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową),
 • posiadacz mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.

Kiedy NIE płacisz podatku

Jeśli NIE prowadzisz działalności gospodarczej, NIE płacisz podatku od nieruchomości za:

 • budynki gospodarcze lub ich części, które:
  • wykorzystujesz do działalności leśnej lub rybackiej,
  • tworzą gospodarstwo rolne i służą wyłącznie do działalności rolniczej,
  • przeznaczasz na specjalną produkcję rolną, na przykład uprawę w szklarniach, prowadzenie pasiek, hodowlę i chów zwierząt futerkowych,
 • grunty i budynki, które są wpisane do rejestru zabytków, jeśli utrzymujesz je i konserwujesz zgodnie z przepisami o ochronie zabytków,
 • nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
 • działki przyzagrodowe, jeśli należysz do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz spełniasz co najmniej jeden z tych warunków:
  • jesteś w wieku emerytalnym,
  • jesteś inwalidą I albo II grupy,
  • jesteś osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolną do samodzielnej egzystencji,
 • położone w rodzinnym ogrodzie działkowym:
  • grunty,
  • altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, na przykład szopa na narzędzia, drewutnia,
  • budynki, które są infrastrukturą ogrodową.

Gmina, w której masz nieruchomość, może wprowadzić dodatkowe zwolnienia z podatku. Sprawdź na jej stronie internetowej, czy możesz zapłacić mniej albo w ogóle nie płacić.

Kiedy złożyć druk informacji o nieruchomości

Do 14 dni od dnia, gdy:

 • kupujesz nieruchomość,
 • zaczynasz z niej korzystać jak właściciel,
 • zyskujesz prawo użytkowania wieczystego,
 • zmienia się wysokość podatku, bo na przykład sprzedajesz część gruntu.

Jeśli kończysz budowę domu, rozbudowujesz go (na przykład dobudowujesz piętro) lub korzystasz z niego przed wykończeniem, podatek zapłacisz dopiero w przyszłym roku. Druk informacji o nieruchomości złóż do 15 stycznia przyszłego roku.

Jeśli w następnych latach podatkowych nadal masz ten sam dom, to samo mieszkanie lub tę samą działkę, nie składasz informacji.

Co zrobić

 1. Wypełnij druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Każda gmina może inaczej nazywać ten druk, np. informacja w sprawie podatku od nieruchomości. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż go w gminie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć druk.
 3. Czekaj na decyzję o wysokości podatku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 4. Zapłać podatek. Szczegóły znajdziesz w sekcjach: Ile zapłacisz, Kiedy zapłacisz, Jak zapłacisz.

Jeśli masz działki w różnych gminach - w każdej gminie złóż odrębną informację. Jeśli działki albo twój dom i działki są w tej samej gminie - złóż jeden druk. Jeśli jesteś współwłaścicielem nieruchomości - możesz złożyć formularz sam lub wspólnie z innymi współwłaścicielami.

Gdzie złożyć druk

W urzędzie gminy, w której jest twój dom, twoje mieszkanie czy twoja działka. Zazwyczaj możesz to zrobić na 3 sposoby:

 • zanieść druk do gminy,
 • wysłać pocztą,
 • wysłać przez internet - sprawdź na stronie internetowej gminy, w której są twoje nieruchomości, czy i jak możesz to zrobić.

Złóż informację, nawet jeśli korzystasz ze zwolnienia z podatku.

Ile zapłacisz

Wysokość podatku zależy od:

 • powierzchni gruntów i budynków lub ich części,
 • stawki podatku, która obowiązuje w gminie.

Gmina określa stawki podatku, które nie mogą być wyższe niż stawki maksymalne (wynikające z ustawy).
Sprawdź lokalne stawki i informacje w urzędzie gminy lub na jej stronie internetowej.

Nie obliczaj samodzielnie podatku. Gmina co roku przysyła ci decyzję o wysokości podatku.

Jeśli roczny podatek będzie niższy od 7,80 zł, nie dostaniesz decyzji i w ogóle nie zapłacisz podatku.

Sprawdź, co zrobić, jeśli jesteś współwłaścicielem lub współposiadaczem nieruchomości

Gmina wydaje jedną decyzję w sprawie wysokości podatku. Decyzja dotyczy was wszystkich - dostaje ją każdy współwłaściciel (współposiadacz). Nie ma znaczenia, kto zapłaci podatek - jego opłacenie to solidarny obowiązek podatkowy. Dlatego możecie się umówić, że jedna osoba zapłaci całość, a potem rozliczycie się między sobą. Możecie też od razu podzielić podatek i zapłacić każdy osobno. Ważne, by zapłacić cały ustalony podatek.

Jeśli nie zapłacicie całego podatku, gmina może domagać się zapłaty od każdego z was.

Co przygotować

Druk informacji o nieruchomościach - weź go z urzędu gminy albo pobierz z jej strony internetowej.

Ile będziesz czekać

Gmina przekaże ci decyzję o wysokości podatku. Dopóki nie dostaniesz decyzji - nie płacisz podatku.

Kiedy zapłacisz

W 4 terminach i w 4 ratach:

 1. do 15 marca,
 2. do 15 maja,
 3. do 15 września,
 4. do 15 listopada.

Jeśli podatek za dany rok jest mniejszy niż 100 zł, zapłać całość w terminie płatności pierwszej raty.

Jeśli dostaniesz decyzję po terminie płatności raty - zapłać ratę w ciągu 14 dni od odebrania decyzji. Gmina nie może skrócić tego czasu.

Jak zapłacisz

 • w kasie gminy,
 • przelewem na konto gminy,
 • u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)

źródło: www.obywatel.gov.pl

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz